Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fiets

Fietsvergoeding

 • Wat verstaan we onder fiets?

  Onder het begrip ‘fiets’ verstaan we drie types:

  - Het rijwiel:
  Elk voertuig met 2 of meer wielen:
  • dat via pedalen of handgrepen met spierkracht wordt aangedreven
  • dat uitgerust is met een elektrische hulpmotor tot 250 W en geen ondersteuning meer biedt vanaf 25 km per uur (of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen)
  Volgende types vallen hieronder: klassieke fietsen, koersfietsen, mountainbikes, stadsfietsen, bakfietsen, aangepaste fietsen voor mindervaliden (3 wielen, aandrijving via handgrepen,...), plooibare fietsen, hybride fietsen, met of zonder elektrische aandrijving.

  Niet bedoeld zijn o.a.: steps, hoverboards, rolschaatsen, skateboards, monowheels, (elektrische) segways. Dit zijn gemotoriseerde of niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.

  - Het gemotoriseerd rijwiel:
  Elk twee-, drie- of vierwielig voertuig met pedalen:
  • uitgerust met een elektrische hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 25 km per uur, met uitsluiting van de hierboven vermelde rijwielen.
  Het nominaal continu maximumvermogen van de elektrische motor bedraagt ten hoogste 1 kW.
   
  - De speed pedelec:
  Elk tweewielig voertuig met pedalen (met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen):
  • met een elektrische hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur.
  Het nominaal continu maximumvermogen van de elektrische motor bedraagt ten hoogste 4 kW.

  Opmerkingen
  De gemotoriseerde rijwielen en speed pedelecs komen alleen in aanmerking voor de gunstige fiscale bepalingen als ze elektrisch worden aangedreven.

  De rijwielen, gemotoriseerde rijwielen of speed pedelecs kunnen uitgerust zijn met een garageknop (ook wel Walk Assist, Park Assist, vertrekhulp, parkeerhulp, enz. genoemd), waardoor ze beperkt autonoom kunnen bewegen, om bijvoorbeeld gemakkelijker een helling te kunnen opwandelen met de fiets aan de hand.

  De zogenaamde e-bike kan enkel in aanmerking komen omwille van de elektrische aandrijving als die kan worden opgenomen in één van de 3 categorieën (rijwiel, gemotoriseerd rijwiel of speed pedelec)*.

  *Er bestaat geen eenduidige definitie van een 'e-bike'. Het zijn fietsen waarbij een gashendel of -knop de elektrische motor aanstuurt en de bestuurder niet meer hoeft te trappen. Hij kan ook zelf fietsen zonder de motor aan te spreken.
 • Welke fiscale bepalingen bestaan er met betrekking tot een fiets?

  Voor ecologische doeleinden zijn er verschillende maatregelen genomen om het gebruik van de fiets aan te moedigen.

  Waaronder:

  • de toekenning van een vergoeding door de werkgever gecombineerd met een vrijstelling van belasting tot een maximum bedrag van 0,25 euro per afgelegde km voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 met de fiets voor woon-werkverplaatsingen. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 0,27 euro.) Die vergoeding heeft als doel het gebruik van de fiets aan te sporen en de gebruikskosten te dekken. 
  •  de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets door de werkgever in het voordeel van zijn werknemer met vrijstelling van belasting.
  •  de mogelijkheid te kiezen voor het aangeven van de werkelijke kosten voor een bedrag van 0,25 euro per afgelegde km voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 voor woon-werkverplaatsingen. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 0,27 euro.)

  Bovendien kunt u meerdere voordelen combineren. U geniet bijvoorbeeld van een vrijgestelde fietsvergoeding in combinatie met de vrijstelling van het voordeel dat voortkomt uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfietsen dat terwijl u uw werkelijke kosten aangeeft aan 0,25 euro per afgelegde km voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 0,27 euro.) Als u kiest voor het aangeven van de werkelijke kosten, moet u de vergoeding niet van het totale bedrag van de werkelijke kosten aftrekken anders verliest u het voordeel van de vrijgestelde fietsvergoeding.

 • Wat is een fietsvergoeding?

  Een fietsvergoeding is een kilometervergoeding die de werkgever geeft aan zijn personeelsleden die hun woon-werkverplaatsingen geheel of gedeeltelijk met de fiets doen.

  De fietsvergoeding is een gunst. De werkgever kan zelf beslissen ze al dan niet toe te kennen en beslist ook zelf over het bedrag.

  Die fietsvergoeding dient ervoor de kosten van de fietser te dekken, maar moet vooral meer werknemers aanzetten hun fiets te gebruiken.

  De kilometervergoeding is vrijgesteld van belasting tot 0,25 euro per afgelegde km voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 0,27 euro). Met andere woorden, zolang het bedrag van de kilometervergoeding niet hoger is, moet hier geen belasting op betaald worden. Als de werkgever een hogere kilometervergoeding toekent, is het restbedrag belastbaar als beroepsinkomsten.

 • Voor welke types fietsen heb je recht op een vrijgestelde fietsvergoeding?

  De toekenning van een fietsvergoeding is niet gelinkt aan het type fiets (het maakt niet uit of het gaat om een racefiets, hybride fiets, elektrische fiets, mountainbike…). De enige voorwaarde om een vrijgestelde fietsvergoeding te ontvangen, is het effectieve gebruik ervan voor woon-werkverplaatsingen.

  Het is dus van geen belang of u uw eigen fiets gebruikt of een fiets die u ter beschikking wordt gesteld door uw werkgever.

 • Hoe wordt mijn fietsvergoeding belast?

  De fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting tot 0,25 euro per afgelegde km voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 0,27 euro.)

  Voorbeeld:
  Als uw werkgever u 0,15 euro per kilometer geeft, zijn die volledig vrijgesteld van belastingen.
  Als u 0,26 euro per kilometer krijgt, zijn de eerste 0,25 euro voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 vrijgesteld van belastingen. De overige 0,01 euro zijn in principe wel belastbaar (want ze worden beschouwd als een salaris).

  U kunt ook een fietsvergoeding krijgen als u de fiets combineert met het openbaar vervoer (trein, bus of tram), zelfs al is er een tussenkomst voor bv. uw treinabonnement.

  U kunt de fietsvergoeding en een tussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer niet cumuleren voor hetzelfde traject en voor dezelfde periode. Voor hetzelfde traject kunt u immers maar een keer vergoed worden. Dus alleen voor het traject dat u effectief met de fiets aflegt tussen uw woonplaats en het treinstation heeft u recht op een fietsvergoeding.

  De werkgever moet  ervoor zorgen dat hij met zekerheid kan bepalen hoeveel verplaatsingen u effectief met de fiets heeft gedaan en welk deel van de vergoeding dus vrijgesteld is van belastingen.

  Om uw gebruik van de fiets te bewijzen, gelden de gewone bewijsmiddelen met uitzondering van de eed. Die bewijzen kunnen bestaan uit een ticket van een bewaakte fietsenstalling, een vermoeden, een getuigenis …

  Voorbeeld:
  U rijdt elke dag 5 km met de fiets naar uw werk. Uw werkgever geeft u een vergoeding van 0,24 euro per km. U ontvangt dus elk jaar 0,24 (euro) x 5 (km) x 2 (heen en terug) x 220 effectieve werkdagen = 528 euro.
  Als u elke dag 20 kilometer aflegt om naar uw werk te gaan, zult u 2.112 euro ontvangen, vrijgesteld van belastingen.

 • Mijn werkgever geeft alle personeelsleden dezelfde vergoeding voor verplaatsingskosten. Ik ga naar het werk met de fiets. Zal mijn vergoeding geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van belastingen?

  Neen, de fietsvergoeding wordt enkel vrijgesteld van belastingen als zij specifiek en expliciet wordt toegekend voor het gebruik van de fiets voor de woon-werkverplaatsingen. Ze moet dus berekend zijn op de effectief afgelegde trajecten. Een forfaitaire vergoeding kan nooit beschouwd worden als een fietsvergoeding die vrijgesteld is van belastingen. De forfaitaire vergoeding kan echter worden vrijgesteld tot een maximum bedrag van 430 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022). 

 • Ik gebruik de fiets alleen tijdens de zomer om naar mijn werk te gaan. Tijdens de winter neem ik de bus. Welke fietsvergoeding kan ik krijgen?

  Voor de afgelegde kilometers tijdens de zomer heeft u in principe recht op een fietsvergoeding vrijgesteld van belasting. Tijdens de winter neemt u de bus en ontvangt u natuurlijk geen vrijgestelde fietsvergoeding. De vergoeding die u ontvangt voor uw busabonnement zal echter ook geheel vrijgesteld zijn van belasting (openbaar vervoer) als alle voorwaarden vervuld zijn.

 • Ik gebruik mijn fiets om naar het treinstation te rijden. Vervolgens neem ik de trein tot aan een ander station waar ik met mijn andere (gestalde) fiets naar mijn werk rijd. Op welke vergoeding heb ik recht?

  U kunt een vergoeding krijgen, zowel voor het gedeelte tussen uw huis en het station als tussen het station en uw werkplaats. De vergoeding die u ontvangt voor uw treinabonnement zal geheel vrijgesteld zijn van belasting (openbaar vervoer) als alle voorwaarden vervuld zijn.

 • Hoe vermeld ik mijn fietsvergoeding in mijn belastingaangifte?

  Als de fietsvergoeding die u ontvangt niet hoger is dan 0,25 euro per afgelegde km voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022, moet u die niet aangeven in uw belastingaangifte. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 0,27 euro.) Ontvangt u een hogere vergoeding, dan zult u het verschil moeten aangeven en daarop belast worden.

  Opgelet!
  Als uw werkgever uw vrijgestelde fietsvergoeding op uw loonfiche 281.10 ingevuld heeft in punt 18, c ('Bijdrage in de reiskosten - Ander vervoermiddel') dan moet u hem vragen dat te verbeteren. Anders zal u belast worden op dat bedrag.

 • Is de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets door de werkgever belastbaar?

  • U gebruikt de fiets voor verplaatsingen tussen uw woonplaats en plaats van tewerkstelling
   Dit voordeel is vrijgesteld van belasting. U mag de fiets dan ook gebruiken voor andere verplaatsingen.
    
  • U gebruikt de fiets niet voor verplaatsingen tussen uw woonplaats en plaats van tewerkstelling
   Dit voordeel is belastbaar (er wordt rekening mee gehouden bij de berekening van uw belasting). Uw werkgever zal dit voordeel vermelden op uw loonfiche 281.10 of 281.20.
 • Welke types fietsen komen in aanmerking voor vrijstelling van belastingen voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets?

  Het kan gaan om alle soorten stadsfietsen of hybride fietsen (mix van een stadsfiets en mountainbike).

  De terbeschikkingstelling van een elektrische fiets, die beschouwd kan worden als een rijwiel, gemotoriseerd rijwiel of speed pedelec, komt in aanmerking voor de maatregel.

 • Kan mij een elektrische fiets terbeschikkinggesteld worden door mijn werkgever in het kader van een belastingvrije terbeschikkingsstelling van een bedrijfsfiets?

  Ja. Mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, komt ook een elektrische fiets in aanmerking.

 • Kan ik de belastingvrije terbeschikkingsstelling van een bedrijfsfiets door de werkgever combineren met de fietsvergoeding van 0,25 euro voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022?

  Ja. Het vrijgestelde voordeel van de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets is cumuleerbaar met de kilometervergoeding van 0,25 euro voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 voor het gebruik van een fiets. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 0,27 euro.) In dit geval is de combinatie toegelaten voor eenzelfde verplaatsing of een deel ervan.

 • Kan de vrijgestelde terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets gecombineerd worden met de vrijstelling 'ander vervoermiddel'? Zo ja, is deze voor verschillende delen van eenzelfde traject? Is de vrijstelling van toepassing voor eenzelfde traject of een deel ervan tijdens verschillende periodes van het jaar?

  Een traject kan bestaan uit meerdere verplaatsingen. Het begrip ‘traject’ is een geografische term terwijl het begrip ‘verplaatsing’ verwijst naar de handeling van het zich verplaatsen door middel van een specifiek vervoermiddel. Elke verplaatsing telt.

  Onder 'ander vervoermiddel' mag u alle woon-werkverplaatsingen verstaan, die niet met het openbaar vervoer of een door uw werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer gebeurden.

  Als een woon-werkverplaatsing deels met de fiets en deels met de auto wordt gedaan, moet u dit beschouwen als twee verschillende verplaatsingen. Elke verplaatsing kan aanleiding geven tot een vergoeding of een vrijstelling.

  Voor eenzelfde verplaatsing is de vrijstelling van de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets niet cumuleerbaar met de vrijstelling voor “ander vervoermiddel”. De vrijstelling is echter wel cumuleerbaar als het gaat over twee verschillende verplaatsingen.

 • Mag ik de werkelijke kosten aftrekken als ik een fiets gebruik voor mijn persoonlijke woon-werkverplaatsingen?

  Ja. De werkelijke kosten kunnen afgetrokken worden van uw belastbaar inkomen.

  Als u met de fiets gaat, is een forfait van 0,25 euro per afgelegde km voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 van toepassing voor de woon-werkverplaatsingen. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 0,27 euro.)

  Dit forfait van 0,25 euro per afgelegde km is van toepassing bij gebrek aan bewijzen voor de werkelijke kosten. Met andere woorden, u moet geen bewijsstukken bewaren, maar u moet wel het werkelijk gebruik van een fiets kunnen aantonen.

  Als u dit wenst kunt u uw werkelijke kosten aftrekken van uw woon-werkverplaatsingen per fiets op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Hiervoor moet u niet alleen aan kunnen tonen dat u werkelijk gebruik maakt van een fiets, maar moet u ook bewijzen kunnen leveren van de kosten, die u hebt gemaakt. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal het forfait van 0,25 euro per afgelegde km voor echter voordeliger zijn.

  Als u kiest voor de werkelijk beroepskosten, moet u de door uw werkgever toegekende fietsvergoeding niet aftrekken van het totale bedrag van uw werkelijke beroepskosten, anders verliest u het voordeel van de vrijgestelde vergoeding.