Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Welke verplaatsingen?

Welk verplaatsingen?

  • Wat is woon-werkverplaatsing?

    Een woon-werkverplaatsing is de verplaatsing die u maakt op het traject tussen uw woonplaats en de vaste plaats waar u werkt. Daaronder vallen dus niet de verplaatsingen die u tijdens uw werk doet. Als u bv. tijdens uw werk naar een klant rijdt, dan is dat puur werkverkeer.

    Een traject kan bestaan uit meerdere verplaatsingen. Het begrip ‘traject’ is een geografische term terwijl het begrip ‘verplaatsing’ verwijst naar de handeling van het verplaatsen door middel van een bepaald vervoermiddel. Elke verplaatsing is uniek.

    De woon-werkverplaatsing wordt beschouwd als een persoonlijke verplaatsing waarvan u zelf de kosten draagt. Soms zal uw werkgever u een vergoeding voor de gemaakte kosten betalen. Die vergoeding kan (gedeeltelijk) vrijgesteld worden van belasting. Als de voorwaarden vervuld zijn, kan u in bepaalde gevallen de kosten, die verband houden met de woon-werkverplaatsing, aftrekken als beroepskosten in uw belastingaangifte.

  • Als ik een omweg maak om mijn kinderen naar school te brengen, telt dat dan mee als woon-werkverkeer?

    Neen. Elke bijkomende afstand die u aflegt om persoonlijke redenen (bv. om uw kinderen naar school of naar de crèche te brengen of ze af te halen) is geen woon-werkverplaatsing, maar een privéverplaatsing.