Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Voor wie?

Voor wie?

 • Wie heeft recht op belastingvoordelen bij de aankoop en/of het gebruik van een auto?

  De belastingvoordelen op het vlak van btw, belasting op de inverkeerstelling en verkeersbelasting worden toegekend aan de volgende personen:

  • personen die volledig blind zijn
  • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen
  • personen van wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn
  • personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen
  • militaire of burgerlijke oorlogsinvaliden met een invaliditeitspensioen van ten minste 50 % (voor de btw) of 60 % (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting)
 • Wie wordt beschouwd als oorlogsinvalide?

  De volgende personen worden beschouwd als oorlogsinvalide:

  • de invaliden van de wereldoorlogen 1914-1918 en 1940-1945
  • personen die invalide zijn geworden tijdens de mobilisatieperiode van 25 augustus 1939 tot 9 mei 1940
  • personen van wie de invaliditeit te wijten is aan hun internering om politieke redenen tijdens de twee wereldoorlogen
  • personen van wie de invaliditeit te wijten is aan hun activiteit buiten het Belgisch grondgebied als lid van het expeditiekorps voor Korea
  • personen van wie de invaliditeit het gevolg is van verwondingen opgelopen tijdens de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in Congo, Burundi en Rwanda en die een pensioen genieten bij toepassing van de wetten van 6 augustus 1962 en 6 juli 1964
 • Wie levert het invaliditeitsattest af en wat moet er vermeld zijn op dit attest?

  De bevoegde overheid die het invaliditeitsattest aflevert hangt af van de aard van de handicap. 

  Categorie van invaliden of gehandicapten Bevoegde overheid waarbij de aanvraag moet worden ingediend
  Oorlogsinvaliden, personen met een vergoedingspensioen of een militair pensioen voor invaliditeit opgelopen in vredestijd Federale Pensioendienst
  Andere invaliden of gehandicapten FOD Sociale Zekerheid
  Directie-Generaal Personen met een handicap 

  Het certificaat moet, al naargelang het geval, vermelden dat de betrokkene:

  • oorlogsinvalide is en een pensioen geniet van ... %
  • volledig blind is
  • volledig verlamd is aan de bovenste ledematen
  • de bovenste ledematen geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn
  • een blijvende invaliditeit heeft van ten minste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen