Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gebruik van een auto

Gebruik van een auto

 • Op welke voordelen heb ik nog recht als autogebruiker met een beperking?

  Als autogebruiker met een beperking heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op:

  • een vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling
  • een verlaagd btw-tarief bij onderhouds- en herstellingswerken aan uw voertuig
  • een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van auto-onderdelen en toebehoren
 • Onder welke voorwaarden heb ik als autogebruiker met een beperking recht op de belastingvoordelen?

  U hebt recht op bovenstaande belastingvoordelen als u:

  • de auto als uw persoonlijke vervoermiddel gebruikt,
  • slechts over één voertuig tegelijk beschikt dat onder deze gunstregeling valt.
 • Hoe kan ik de vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling krijgen?

  De verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling worden behandeld door de gewesten.

  De FOD Financiën is dus niet meer bevoegd om uw vragen te beantwoorden of uw verzoeken te behandelen.

  Vlaams Gewest

  Raadpleeg de website van de Vlaamse Belastingdienst

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Raadpleeg de website van Brussel Fiscaliteit

  Waals Gewest

  Raadpleeg de website van het Waals Gewest.

 • Hoe kan ik het verlaagde btw-tarief voor de aankoop van auto-onderdelen en bij onderhouds- en herstellingswerken krijgen?

  Bij de aankoop in België, de intracommunautaire verwerving of de invoer van onderdelen en toebehoren voor uw voertuig hebt u ook recht op het verlaagde btw-tarief van 6 %. Ook de onderhouds- en herstellingswerken aan uw voertuig kunt u tegen dit tarief laten uitvoeren. U kunt echter geen teruggave krijgen van de btw die u heeft betaald.

  Opgelet! Het verlaagde btw-tarief is niet van toepassing op de aankoop van brandstoffen, motorolie, antivries, verfproducten ... 

  Om deze verlaging te kunnen krijgen, moet u de hersteller, de verkoper of de douanediensten het attest nr. 717B kunnen voorleggen.

  Dat attest wordt u afgeleverd door het bevoegde KMO beheerteam op het moment dat u de aanvraag indient voor de teruggave van de btw over de aankoop van uw voertuig.

  De hersteller of verkoper vermeldt op de factuur en op het dubbel ervan:

  • de datum en het referentienummer van het attest nr. 717B
  • het KMO beheerteam dat het attest nr. 717B heeft afgeleverd

  Bij intracommunautaire verwerving of invoer brengt de douane deze vermeldingen aan op de betreffende documenten en kopieën.

 • Welke werkelijke beroepskosten kan ik als automobilist met een beperking aangeven voor mijn verplaatsingen met de wagen tussen mijn woonplaats en mijn werkplaats?

  Als u kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten mag u voor de autokosten van uw woon-werkverkeer in principe onder bepaalde voorwaarden een forfaitair bedrag van 0,15 euro per afgelegde kilometer aftrekken. Meer informatie

  Als uw voertuig echter wegens uw handicap vrijgesteld is van verkeersbelasting, dan hebt u de keuze uit twee mogelijkheden:

  • Ofwel trekt u 75 % van het deel van de kosten van de personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus dat betrekking heeft op uw woon-werk verplaatsingen af. Het gaat om:
   • verzekeringskosten
   • brandstofkosten
   • afschrijvingen van het voertuig
   • enz.

  Het deel van de financieringskosten dat betrekking heeft op uw woon-werk verplaatsingen is echter aftrekbaar aan 100 %.

  • Ofwel trekt u het forfaitair bedrag van 0,15 euro per kilometer af voor al uw woon-werk verplaatsingen.