Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bedrijfswagens

Regels voor de berekening van het voordeel van alle aard voor ‘Valse hybrides’.

Voordeel alle aard voor bedrijfswagens

 • Ik rijd met een bedrijfswagen die ik zowel voor de uitoefening van mijn beroep als voor privéverplaatsingen gebruik. Hoe word ik hierop belast?

  Als u een bedrijfswagen heeft waarmee u zowel beroeps- als privéverplaatsingen (waaronder woon-werkverkeer) doet, geniet u een belastbaar voordeel. Uw werkgever vermeldt dat voordeel op uw loonfiche 281.10 of 281.20.

  Het belastbaar voordeel wordt berekend op jaarbasis met de volgende formule:

  Cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x CO2 -percentage

  Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 1.540 euro per jaar (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023). (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 1.600 euro).

  Als u een eigen bijdrage voor het privégebruik van uw bedrijfswagen betaalt aan uw werkgever, zal hij die bijdrage van het belastbaar voordeel aftrekken.

 • Met welke elementen houdt men rekening om het voordeel alle aard te bepalen?

  1) de cataloguswaarde en de leeftijd van het voertuig

  De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw. Er wordt geen rekening gehouden met kortingen, verminderingen, rabats of restorno’s.

  In de berekeningsformule wordt rekening gehouden met 6/7 van de cataloguswaarde.

  Om de leeftijd van het voertuig te verrekenen, wordt de cataloguswaarde vermenigvuldigd met een percentage dat rekening houdt met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig.

  Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig (een begonnen maand telt voor een volledige maand) Percentage waarmee de catalogus-waarde wordt vermenigvuldigd
  van 0 tot 12 maanden 100 %
  van 13 tot 24 maanden 94 %
  van 25 tot 36 maanden 88 %
  van 37 tot 48 maanden 82 %
  van 49 tot 60 maanden 76 %
  vanaf 61 maanden 70 %

  2) de CO2-uitstoot van het voertuig

  Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5 %

  • voor een referentie- CO2- uitstoot van 82 g/km (voor het kalenderjaar 2023) of 78 g/km (voor het kalenderjaar 2024) voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor
  • voor een referentie- CO2-uitstoot van 67 g/km (voor het kalenderjaar 2023) of 65 g/km (voor het kalenderjaar 2024) voor voertuigen met een dieselmotor

  Wanneer de uitstoot van uw bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram vermeerderd, tot maximum 18 %.

  Wanneer de uitstoot van uw bedrijfswagen lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram verminderd, tot minimum 4 %.

  De voertuigen waarvoor geen gegevens over de CO2-uitstoot beschikbaar zijn bij de DIV (Directie voor Inschrijving van de Voertuigen) worden

  • als ze worden aangedreven door een benzine-, lpg- of aardgasmotor, gelijkgesteld met voertuigen met een CO2-uitstoot van 205 g/km
  • als ze worden aangedreven door een dieselmotor, gelijkgesteld met voertuigen met een CO2-uitstoot van 195 g/km