Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Overgangsmaatregelen voor de projecten van start gegaan vóór 1 januari 2024

Er zijn twee overgangsmaatregelen voorzien:

 • Regeling voor de 32 stadsgebieden.
 • Verkopen van een heropgerichte woning onder de afgelopen tijdelijke maatregel inzake afbraak en heropbouw.

Regeling voor de 32 stadsgebieden

Verkopen van een heropgerichte woning onder de afgelopen tijdelijke maatregel inzake afbraak en heropbouw

 • Wat zijn de voorwaarden?

  Onder bepaalde voorwaarden, kan u nog tot en met 31.12.2024 toepassing blijven maken van de voorwaarden van de verkopen van een heropgerichte woning onder de afgelopen tijdelijke maatregel inzake afbraak en heropbouwDe voorwaarden voor de overgangsmaatregel zijn:

  • de aanvraag van de omgevingsvergunning met betrekking tot de handelingen inzake de heropbouw van een woning werd bij de bevoegde overheid ingediend vóór 01.07.2023 en
  • de op de levering verschuldigde btw wordt ten laatste op 31.12.2024 opeisbaar overeenkomstig artikel 17, § 1, van het Btw-Wetboek.

  Indien u voldoet aan deze voorwaarden, dan kunt u voor de verkoop van een heropgerichte woning tot en met 31.12.2024, het btw-tarief van 6 % genieten onder de voorwaarden van de afgelopen tijdelijke maatregel inzake afbraak en heropbouw. De verkoper dient samen met u als koper hiervoor tijdig een nieuwe verklaring nr. 111/3-2024 in te dienen.

  Deze overgangsmaatregel wordt becommentarieerd in de circulaire 2024/C/30 betreffende het verlaagd btw-tarief dat van toepassing is op de afbraak en heropbouw van woningen op het volledige Belgische grondgebied, in de circulaire 2024/C/32 FAQ betreffende de nieuwe regeling inzake het btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van woningen en de circulaire 2024/C/35 Erratum 2024/C/32 FAQ betreffende de nieuwe regeling inzake het btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van woningen.

 • Moet ik (koper/verkoper) een nieuwe verklaring nr. 111/3 indienen wanneer ik deze overgangsmaatregel wil toepassen, zoja dewelke en wanneer?

  U dient de nieuwe verklaring nr. 111/3 die de verkoper indient mee te ondertekenen (1), zie voor meer informatie hieromtrent de circulaire 2024/C/35 Erratum 2024/C/32 FAQ betreffende de nieuwe regeling inzake het btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van woningen

  (1) Niettegenstaande de administratie een nieuwe verklaring nr. 111.3/2024 en  bijlage (PDF, 212.94 KB) heeft ter beschikking gesteld, zal het volgende aanvaard worden:

  De verkoper van een woning die zich in 2024 ingevolge de nieuwe rubriek XXXVII, § 3, van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 beroept op de overgangsregeling voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief dient een nieuwe verklaring "formulier 111.3/2024" in. De administratie aanvaardt dat de verklaring van de koper, die als bijlage bij die verklaring moet worden gevoegd, dezelfde mag zijn als (of een kopie mag zijn van) de verklaring die de koper reeds eerder heeft ondertekend in het kader van de toepassing van de tijdelijke regeling van artikel 1quater, § 3, van het KB nr. 20 en die al aan de administratie werd overgemaakt.

  De verkoper dient echter op die verklaring het nummer toe te voegen dat werd toegekend naar aanleiding van de indiening van de initiële verklaring nr. 111/3 alsook de datum van die indiening.

  Uiteraard kan deze werkwijze enkel worden aanvaard indien de gegevens en de vervulde voorwaarden op de initiële verklaring van de koper ongewijzigd zijn gebleven.

 • Moet ik iets ondernemen indien er zich een wijziging voordoet waardoor de voorwaarden tijdens de termijn van 5 jaar (of 15 jaar in geval van langdurende verhuur in het kader van het sociaal beleid) niet langer meer zijn voldaan?

  U dient binnen de drie maanden vanaf de datum waarop de wijzigingen aanvangen hiervan een verklaring in te bij de administratie via een verklaring nr. 111/3B.

  Binnen dezelfde termijn zal (een deel van) het belastingvoordeel moeten worden teruggestort .

  Wenst u een formulier? Telefoneer naar uw bevoegd kantoor: kantorengids > 'Particulier' > ‘Aangifte’ > ‘Bouwwaarde - aangifte btw’ > gemeente waar het onroerend goed gelegen is. Zij zullen u een formulier bezorgen.