Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Afbraak en wederopbouw - tijdelijke maatregel tot 31 december 2023 (programmawet BS 30.12.2020)

Sinds 1 januari 2024 is er een nieuwe definitieve regeling. Meer info.

Deze maatregel is verlengd tot 31 december 2023.

Een wetsontwerp met twee wijzigingen inzake het btw-tarief voor de afbraak en wederopbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied werd onlangs neergelegd. Het gaat om: 

 • de verduidelijking en de uitbreiding van het toepassingsgebied van werken in onroerende staat die in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief van 6 %
 • de invoering van een nieuwe situatie waarbij de bouwheer het verlaagde btw-tarief van 6 % kan toepassen. 

 Meer informatie (PDF, 149.02 KB) 

Afbraak en wederopbouw - nieuwe maatregel (programma wet BS 30.12.2020)

 • Waaruit bestaat deze maatregel? Wie is betrokken? Wat zijn de voorwaarden?

  U kunt een btw-tarief van 6 % genieten voor de afbraak en wederopbouw van een woning.

  De nieuwe maatregel heeft betrekking op drie verschillende situaties:

  • de afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer natuurlijk persoon die zelf de nieuwe woning zal bewonen 
  • de afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer rechtspersoon of natuurlijke persoon die de nieuwe woning zal verhuren in het kader van het sociaal beleid gedurende minstens 15 jaar
  • de levering van een woning na afbraak en heropbouw door een leverancier die rechtspersoon is of natuurlijke persoon die de woning zal verkopen

  https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/c43647e7-02a5-44d8-b462-d2633467f262

   Bijkomende informatie (PDF, 319.58 KB)

  Als u niet in aanmerking komt voor het btw-tarief van 6 %, en u sloopt en herbouwt in het Vlaams Gewest, komt u misschien wel in aanmerking voor de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie.

 • Hoe geniet ik het btw-tarief van 6 % voor de afbraak en wederopbouw van een woning?

  Dien online een aangifte in, via MyMinfin.

  Kies, afhankelijk van uw situatie, het juiste aangifteformulier:

  • 111-1: Verklaring van een bouwheer natuurlijk persoon met als doel de toepassing van het btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw van een eigen privéwoning
  • 111-2:  Verklaring van een bouwheer met als doel de toepassing van het btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw van een woning bestemd voor de verhuur in het kader van sociaal beleid
  • 111-3: Verklaring door de verkoper en koper met als doel de toepassing van het btw-tarief van 6 % op de levering van een woning na afbraak van een gebouw
  • 111-4: Verklaring van een bouwheer met als doel de toepassing van het btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden

 • Mijn woning heeft aanzienlijke schade geleden door de overstromingen in 2021. Zijn er specifieke maatregelen?

  Als uw woning zwaar beschadigd is door de overstromingen, kunt u een versoepeling van bepaalde voorwaarden genieten om het btw-tarief van 6% te krijgen voor de afbraak en wederopbouw van een woning.

  Meer informatie over de specifieke maatregelen en de betrokken gemeenten

  Meer informatie over de looptijd van de maatregelen en de erkende gemeenten in Vlaanderen

  Hoe dient u in dit geval een aangifte in?

  Gebruik één van de aangifteformulieren uit de vorige vraag. Er bestaat geen specifiek formulier.

  Voeg bij de aangifte de volgende documenten bij:

  • een document waarin u kort verduidelijkt dat u de specifieke maatregelen met betrekking tot de overstromingen wenst te genieten
  • de bewijzen waaruit blijkt dat de werkzaamheden in verband met de overstromingen noodzakelijk zijn: bijvoorbeeld een schaderapport van de verzekeringsmaatschappij of een bouwkundig expert. Opgelet, enkel foto’s zijn geen voldoende bewijs.
 • Hoe krijg ik toegang tot de aangifteformulieren in MyMinfin ?

  1. Ga naar MyMinfin.
   MyMinfin werkt niet met Internet Explorer. Gebruik een andere browser.
    
  2. Identificeer u (bijvoorbeeld via itsme® of met uw identiteitskaart en een kaartlezer).

  3. U komt terecht in het menu 'Mijn interacties' - 'Een formulier invullen'.

  4. In het veld identificatienummer, vult u ‘111’ in.

   MyMinfin: veld identificatienummer in het scherm om formulieren op te zoeken
    
  5. Kies afhankelijk van uw situatie het juiste aangifteformulier.

   MyMinfin: lijst van formulieren 111
    

  U gebruikt geen MyMinfin? Vraag het formulier telefonisch aan.

  Als u geen MyMinfin gebruikt, kunnen we u het formulier opsturen per post of e-mail.

  Telefoneer naar uw bevoegd kantoor: kantorengids > 'Particulier' > ‘Aangifte’ > ‘Bouwwaarde - aangifte btw’ > gemeente waar het onroerend goed gebouwd zal worden.

 • Ik heb een aangifte ingediend. Wanneer en hoe krijg ik een ontvangstbevestiging (bewijs van aanvraag)?

  U krijgt een ontvangstbevestiging nadat u de aangifte verstuurd hebt. Dat is het bewijs dat de aangifte is ingediend en het bevat de referentie die op de factuur moet worden vermeld.

  Die ontvangstbevestiging zal beschikbaar zijn in MyMinfin onder ‘Mijn documenten’, enkele ogenblikken nadat u uw aanvraag hebt ingediend.

  Had u uw ontvangstbevestiging al ontvangen via de post? Uw ontvangstbevestiging in MyMinfin verschilt (door technische redenen) op twee punten:

  • Nieuwe referentie: u kunt ofwel die nieuwe referentie gebruiken, ofwel de oude blijven gebruiken. In ieder geval moet u uw facturen of andere documenten met de oude referentie niet wijzigen.
  • Indieningsdatum van de aangifte: u moet geen rekening houden met die datum (die in feite de datum is van de creatie van de ontvangstbevestiging in MyMinfin). U vindt de correcte indieningsdatum in de derde voetnoot.
 • Ik heb een aangifte ingediend. Waar kan ik de documenten terugvinden die gelinkt zijn aan die aangifte?

  U kunt de samenvatting van uw aanvraag, de bijlagen die u hebt ingediend en de ontvangstbevestiging terugvinden in MyMinfin.

  Klik in de rubriek ‘Mijn interacties’ in MyMinfin op ‘Mijn aanvragen van attesten’ en vervolgens op het tabblad ‘Historiek van de aanvragen’.

  Klik op ‘Details weergeven’ om de documenten te tonen die gelinkt zijn aan uw aangifte.

  Had u uw ontvangstbevestiging al ontvangen via de post? Uw ontvangstbevestiging in MyMinfin verschilt (door technische redenen) op twee punten:

  • Nieuwe referentie: u kunt ofwel die nieuwe referentie gebruiken, ofwel de oude blijven gebruiken. In ieder geval moet u uw facturen of andere documenten met de oude referentie niet wijzigen.
  • Indieningsdatum van de aangifte: u moet geen rekening houden met die datum (die in feite de datum is van de creatie van de ontvangstbevestiging in MyMinfin). U vindt de correcte indieningsdatum in de derde voetnoot.
 • Ik heb een aangifte 111-1 gedaan voor mijn eigen woning. Wat nu?

  Nadat u de aangifte 111-1 hebt ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Geef dat nummer aan uw aannemer. Hij of zij zal dit op de factuur vermelden.

  Het is onmogelijk om nu reeds na te gaan of het verlaagde btw-tarief correct is toegepast. Een aantal voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief moet namelijk in de toekomst voldaan zijn (bv. de voorwaarde dat de woning minstens 5 jaar uw domicilie is).

  We kunnen de voorwaarden dan ook pas na afloop controleren. U hoeft daarvoor niets te ondernemen. Bij een eventuele controle moet u op onze vraag wel alle documenten over de afbraak en heropbouw kunnen voorleggen. U moet die documenten gedurende minstens vijf jaar bewaren, te rekenen vanaf de betekening van het kadastraal inkomen.

 • Ik ben koper. Wat moet ik doen?

  Uw bouwpromotor zal u een document overhandigen ter ondertekening ( bijlage bij formulier 111-3 (PDF, 212.94 KB)). Hij of zij zal dit vervolgens naar de FOD Financiën doorsturen.

 • Ik ben een bouwpromotor en ik wil een aangifte 111-3 indienen. Wat doe ik met de bijlage ‘Verklaring door de koper(s)’?

  Druk de bijlage ‘ Verklaring door de koper(s) (PDF, 212.94 KB)’ af. Laat ze invullen en ondertekenen door de kopers.

  Upload ze vervolgens in de aangifte 111-3 in MyMinfin (onder ‘Bijlagen toe te voegen aan deze aanvraag’). U kunt ofwel een scan, ofwel een foto van het document uploaden.

  MyMinfin: formulier 111-3: toevoegen van de bijlage

  Deze bijlage moet bij de aangifte 111-3 worden gevoegd. Stuur ze ons niet apart op.

  Bewaar het originele document, zodat u het op verzoek van de FOD Financiën kunt voorleggen.

 • Ik wil een aangifte 111-3 indienen. Wat als er meerdere kopers zijn?

  Als de kopers getrouwd of wettelijk samenwonend zijn, kan de aangifte ingevuld en ondertekend worden door één van hen.

  Als de kopers niet getrouwd of wettelijk samenwonend zijn, moet de aangifte door alle kopers ondertekend worden.

 • Ik heb al een aangifte 111-3 ingediend, maar zonder de bijlage ‘Verklaring door de koper(s)’. Wat kan ik doen?

  Dien opnieuw een aangifte 111-3 in met de ingevulde en ondertekende bijlage. U ontvangt een nieuwe ontvangstbevestiging met een ander uniek nummer. Gebruik dat nieuwe nummer.

  Hebt u het vorige nummer al op uw facturen vermeld? U hoeft niets te veranderen. Bewaar al uw documenten goed zodat u ze op verzoek kunt voorleggen.

 • Ik (of de verkoper) heb een verklaring 111-1, 111-2 of 111-3 ingediend. Mijn situatie is intussen echter gewijzigd en ik voldoe niet langer aan de voorwaarden voor de toepassing van het btw-tarief van 6 %. Wat moet ik doen ?

  Indien deze wijzigingen gedurende een bepaalde periode plaatsvinden, moet u dit verklaren via een van de onderstaande formulieren. U vindt meer uitleg in de formulieren.

  Als u van mening bent dat deze wijzigingen veroorzaakt zijn door overmacht, voeg dan de nodige bewijzen bij dit formulier.

  U dient vervolgens het belastingvoordeel terug te betalen, behalve in geval van bewezen overmacht. Na onderzoek van uw verklaring van wijziging, sturen we u een bericht om u op de hoogte te brengen van het vervolg van de procedure .

  Verklaring van wijziging - formulieren

 • Ik heb nog een andere vraag over deze maatregel.

  Contacteer ons via VATconstruction6pct@minfin.fed.be

  Vermeld zeker de locatie van de woning in kwestie en uw situatie:

  • heropbouw van uw eigen privéwoning
  • heropbouw van een woning voor verhuur in het kader van sociaal beleid
  • aankoop van een heropgebouwde woning
  • heropbouw van gebouwen in stadsgebieden             

  Opgelet: via dit mailadres kan u alleen vragen stellen over de werking van deze maatregel. Gebruik dit niet om uw aangifteformulier te versturen. Uw aangifte moet u online doen via MyMinfin. Ook uw bijlagen moet u via MyMinfin opladen.