Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bouwen met een buitenlandse aannemer

Bouwen met een buitenlandse aannemer

 • U werkt met een buitenlandse aannemer om uw woning op te richten of te verbouwen.

  U bent een particulier:

  Bij werken uitgevoerd aan uw woning door een aannemer uit het buitenland, moet steeds Belgische btw op de factuur aangerekend worden en niet de btw van het land van de aannemer. Sommige aannemers zijn hier niet van op de hoogte. Is er toch buitenlandse btw aangerekend, blijft u de Belgische btw verschuldigd. Deze factuur zal niet aanvaard worden in de bouwaangifte. De Belgische btw zal nadien ook worden ingevorderd waardoor een dubbele belasting ontstaat.
  U kan de aannemer vragen om een creditnota en een nieuwe factuur met Belgische btw op te stellen. U kan hem ook een teruggave van de aan hem betaalde buitenlandse btw vragen, maar dit kan problemen met zich meebrengen.

  U vraagt daarom best een nieuwe factuur (met Belgische btw) aan vooraleer u de aannemer betaalt.
  U kan  deze template (DOCX, 18.72 KB) gebruiken om de buitenlandse aannemer te contacteren.
   

  U bent een in België gevestigde belastingplichtige die ertoe gehouden is btw-aangiftes in te dienen

  Als u de woning (deels) zal gebruiken voor uw economische activiteit, dan kan de buitenlandse aannemer een factuur opmaken zonder btw met de vermelding “btw verlegd”. U neemt de verschuldigde btw op  in uw btw-aangiftes en de facturen neemt u  op in de bouwaangifte.

 • U bent een buitenlandse aannemer en u wilt werken uitvoeren aan een gebouw in België.