Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw-plichtige

Opgelet: de btw-bouwaangifte is vanaf 20.08.2018 vervangen door een nieuwe procedure. Zo gauw de uitvoeringsbesluiten klaar zijn, vindt u hier meer informatie. Voorlopig moet u geen btw-bouwaangifte meer indienen. Houd wel uw facturen en verantwoordingsstukken goed bij. U zal ze voor de nieuwe procedure later nog nodig hebben.

Zie bericht.
 

Btw-plichtige

 • Ik ben btw-plichtig (geen beroepsoprichter) en bouw een woning voor eigen gebruik. Gelden er aparte regels voor mij?

  Ja. Uw btw-verplichtingen verschillen naargelang u een privéwoning, een gebouw voor het onderbrengen van uw economische activiteit of een combinatie van beide optrekt.

  • U bouwt een woning die u alleen als privéwoning gebruikt

  U moet er rekening mee houden dat u btw betaalt op alle werken die u zelf uitvoert en die binnen uw eigen economische activiteit vallen (bv. u bent schrijnwerker, loodgieter, elektricien …). Die werken moet u zowel in uw gewone btw-aangifte, als in de speciale aangifte 106.3 (en dat in vak II als werken uitgevoerd door ‘aannemers of ambachtslui’, in dit geval uzelf) opnemen.

  Als de werken niet binnen uw eigen economische activiteit vallen (bv. u bent loodgieter maar u plaatst zelf het binnenschrijnwerk voor uw woning), betaalt u geen btw op werken die u zelf samen met familieleden of niet-btw-plichtige derden gratis uitvoert. U dient, net zoals niet-btw-plichtigen, de speciale aangifte 106.3 in waarin u bewijst dat u bepaalde werken zelf, of met de hulp van familie en vrienden, heeft uitgevoerd. (zie “Bouwen en btw > Aangifte”)

  Opgelet: Als u aan de btw onderworpen bent als rechtspersoon moet u altijd btw betalen op die werken, wat ook uw economische activiteit is.

  • U bouwt een gebouw waarin uw economische activiteit ondergebracht is (bv. u bent schrijnwerker, loodgieter, elektricien …).

  Als u zelf werken uitvoert moet u die werken opnemen in de periodieke btw aangifte en in de bijzondere aangifte 106.3. Het maakt niet uit of die werken binnen uw economische activiteit vallen of niet.

  • U bouwt een gebouw dat bedoeld is voor privégebruik én voor uw economische activiteit.

  Uiteraard is het mogelijk dat u een gebouw optrekt waarin u zowel uw privéwoning als uw economische activiteit onderbrengt. In dat geval geldt een combinatie van voornoemde regels.

 • Moet ik als beroepsoprichter ook een document 111/B57 indienen?

  Nee. Elk gebouw dat wordt opgericht door een beroepsoprichter (een projectontwikkelaar bv.) is per definitie bestemd voor verkoop. De btw wordt door de koper betaald bij verkoop. De controle op de waarde van het gebouw en de daarmee verbonden btw, gebeurt samen met de controle van uw boekhouding.

  Als u toch een document 111/B57 krijgt toegestuurd dan bent u wel verplicht hierop te antwoorden. Vermeld dan in uw antwoord dat u beroepsoprichter bent.

 • Ik werk met een buitenlandse aannemer om uw woning op te richten of te verbouwen. Wat moet ik doen?