Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hoe moet ik mijn huurcontract laten registreren?

Bij de verhuur van een onroerend goed wordt er een huurcontract afgesloten tussen een eigenaar en een huurder. Het is verplicht om het huurcontract te laten registreren.

Laat uw contract ofwel online via MyRent, ofwel per post registreren.

Een huurcontract online laten registreren via MyRent

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Wanneer uw huurcontract geregistreerd is, ontvangt u het registratierelaas (het bewijs van registratie). Mocht uw aanvraag onvolledig zijn, dan wordt er met u contact opgenomen.

Een huurcontract per post laten registreren

 1. Vraag een standaardformulier aan. Er zijn 3 versies, naargelang het te registreren document:
  • Registratieaanvraag huurcontract met of zonder plaatsbeschrijving
  • Registratieaanvraag afzonderlijk aangeboden plaatsbeschrijving voor een huur
  • Registratieaanvraag voor een onderhuur of een addendum, een overdracht van huur of opzegging van huur of van onderhuur
 2. Stuur de documenten op naar ons scanningcentrum:
  • Vul het formulier in en voeg een kopie van het document toe
  • Stuur het originele formulier met de kopie van het document in een voldoende gefrankeerde envelop naar het scanningcentrum van de FOD Financiën. U vindt het adres van het scanningcentrum op het formulier

Belangrijk:

 • Gebruik een apart formulier per huurcontract
 • Gebruik een origineel exemplaar van het formulier, geen kopie of afdruk
 • Voeg een kopie van het huurcontract toe. De documenten die u naar het scanningcentrum opstuurt, worden na het scannen namelijk niet terugbezorgd

U kunt een standaardformulier telefonisch of via ons webformulier aanvragen. Hou er rekening mee dat het tot 10 werkdagen kan duren vooraleer u het formulier met de post ontvangt.

Telefonisch

 • Bel naar het algemene nummer van de FOD Financiën: 02 572 57 57 en vermeld wat voor contract u wilt laten registreren
 • Een van onze medewerkers stuurt vervolgens een standaardformulier naar u op

Via ons webformulier

 • Kies bij ‘Wat is het onderwerp van uw vraag?’ de optie ‘Aanvraag formulier huur’
 • Kies bij ‘Betreft’ welk formulier u nodig hebt
 • Vul minstens de andere verplichte velden in
 • Klik links onderaan op ‘valideren’

Wanneer uw huurcontract geregistreerd is, ontvangt u het registratierelaas (het bewijs van registratie). Mocht uw aanvraag onvolledig zijn, dan wordt er met u contact opgenomen.

Meer informatie over de registratie van het huurcontract

Wie, wanneer, kosten ...