Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Registratie huurcontract

Handig om te weten:
 • U kunt zonder bijkomende kosten een huurwaarborg storten via MyMinfin. Meer info over de huurwaarborg vindt u in deze FAQ-rubriek.

Veelgestelde vragen huurcontract

 • Moet een huurcontract geregistreerd worden? Door wie?

  Als het gaat om een huurcontract voor… dan…
  een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon

  Voorbeelden: een huis, een appartement, een studentenkamer, een tweede verblijf
  • moet de eigenaar (de verhuurder) het huurcontract laten registreren
  • kan de huurder – maar hij is dus niet verplicht – het huurcontract laten registreren

  Opmerkingen:
  • de registratie is gratis
  • het contract moet binnen de twee maanden vanaf de ondertekening worden geregistreerd
  een onroerend dat niet uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon

  Voorbeelden: een huis met winkel of kantoor voor beroepsdoeleinden, een handelszaak, een bedrijfsgebouw, een terrein, een parkeerruimte
  moet de eigenaar (de verhuurder) of de huurder het huurcontract laten registreren.

  Opmerkingen:
  • de registratie is niet gratis
  • het contract moet binnen de vier maanden vanaf de ondertekening worden geregistreerd

  Opmerkingen:

  • Het is verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen voor een woning die dient als hoofdverblijfplaats (een huis, een appartement, maar niet een studentenkamer, een tweede verblijf).
  • Huurcontracten die voor 1 januari 2007 ondertekend werden en waarbij het ging om onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of van één persoon en die niet geregistreerd werden, moesten voor 1 juli 2007 geregistreerd worden.
 • Hoe weet ik of mijn huurcontract geregistreerd is?

  Via MyMinfin kunt u zelf nagaan of uw huurcontract geregistreerd is.

  1. Meld u aan met uw e-ID of via Itsme
  2. Klik op ‘Mijn huurcontracten raadplegen’ in de rubriek ‘Mijn woning en mijn onroerende goederen’
 • Wat houdt de registratie van een huurcontract in?

  Bij de registratie van een huurcontract neemt het bevoegde kantoor Rechtszekerheid de belangrijkste gegevens uit het schriftelijke huurcontract op in een register.

  Voor de huurcontracten die u op papier aanbiedt, wordt die inschrijving bevestigd door de aanhechting van het registratierelaas bij het huurcontract.

  Een huurcontract dat u digitaal laat registreren via MyMinfin, is, zodra het geregistreerd is, daar ook beschikbaar.

 • Waar vind ik het registratienummer van mijn huurcontract?

  U vindt het registratienummer van uw huurcontract op het registratierelaas (bewijs van registratie).

  U vindt het registratierelaas in MyMinfin:

  • Log in
  • Klik op 'Mijn documenten'
  • Selecteer 'Bewijs van registratie' in het uitklapmenu

  Het inschrijvingsnummer vindt u in de PDF van het registratierelaas.

  Meer info (zie pagina 10)

 • Ik heb een ontvangstbewijs ontvangen. Is mijn huurcontract nu geregistreerd?

  Nee, het ontvangstbewijs geeft alleen aan dat we uw aanvraag goed ontvangen hebben.

  • Is uw aanvraag in orde, dan ontvangt u een tweede document, namelijk een registratierelaas. Dat is het bewijs dat uw huurcontract effectief geregistreerd werd.
  • Is uw aanvraag niet in orde, dan ontvangt u een vraag tot bijkomende informatie of wordt de aanvraag geweigerd.
 • Waarom moet een huurcontract geregistreerd worden?

  Het registreren van een huurcontract verleent het huurcontract een ‘vaste datum’. Dat wil zeggen dat niemand die datum nog kan betwisten en dat het contract ‘bindend’ is ‘voor derde partijen’. Dat is belangrijk voor zowel de huurder en de verhuurder.

  Bescherming van de huurder

  Als het huurcontract voor huisvesting bestemd is en de woning als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, is bij een verkoop van het verhuurde onroerend goed de huurder vanaf de ‘vaste datum’ wettelijk beschermd tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar-verhuurder gezien deze laatste gebonden is door het huurcontract.

  Bescherming van de verhuurder (eigenaar)

  • Als de eigenaar het huurcontract voor een woning bestemd tot hoofdverblijfplaats, gesloten voor een periode langer dan drie jaar, geregistreerd heeft, moet de huurder een opzegtermijn respecteren om het huurcontract beëindigen (dat is wat de wet de bescherming van de verhuurder noemt)
  • De registratie van een huurcontract voor een onroerend goed dat deels bestemd is voor huisvesting en deels voor andere doeleinden (bijvoorbeeld een winkel of kantoor), biedt de verhuurder bovendien het voordeel dat de inkomstenbelasting voor ieder gedeelte afzonderlijk wordt vastgesteld en belast. Bij gebrek aan registratie van dat huurcontract zijn daarentegen de volledige netto-huurinkomsten belastbaar
 • Welke elementen moet een huurcontract minstens bevatten?

  Om uw huurcontract te kunnen registreren, moet het minstens de volgende elementen bevatten:

  • de voornamen, naam, geboortedatum en -plaats en het adres van de verhuurder(s) (eigenaar(s))
  • de voornamen, naam, geboortedatum en -plaats en het adres van de huurder(s)
  • voor een rechtspersoon: het ondernemingsnummer*, de maatschappelijke benaming en het adres van de maatschappelijke zetel
   *wanneer er nog geen ondernemingsnummer werd toegewezen, de maatschappelijke zetel met bewijs van nog niet-toekenning van het ondernemingsnummer in de akte of in een aanvullende verklaring onderaan de akte.
  • het adres en de beschrijving van het gehuurde goed (dat wil zeggen een beschrijving van alle ruimtes en delen van het gebouw die het voorwerp uitmaken van het huurcontract), bij voorkeur met vermelding van de kadastrale gegevens
  • de datum (dag/maand/jaar) waarop de huur ingaat en de duur van het contract (bij voorkeur met begin- en einddatum
  • de huurprijs (huur en lasten)
  • de datum (dag/maand/jaar) van ondertekening van het contract
  • de handtekeningen van de verhuurder(s) en de huurder(s)
 • Hoe kan ik een huurcontract laten registreren?

  U kunt uw huurcontract op twee manieren laten registreren.

  1. Online via MyMinfin

  • Meld u aan
  • Klik op 'Onthaal - Mijn woning en mijn onroerende goederen - Een huurcontract laten registreren (MyRent)'
  • Klik links in het menu op ‘HUURCONTRACTEN’ en vervolgens op ‘Uw contract aanbieden’
  • Voer de gevraagde gegevens in
  • Maak een kopie in pdf-formaat van het huurcontract en laad die op in de toepassing
  • Verstuur uw aanvraag

  U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Wanneer uw huurcontract geregistreerd is, ontvangt u het registratierelaas (het bewijs van registratie). Mocht uw aanvraag onvolledig zijn, dan wordt er met u contact opgenomen.

  Wist u dat u zelfs voor een familielid of een vriend een huurcontract kunt registreren? U moet geen betrokken partij zijn in het huurcontract om het te laten registreren!

  2. Met de post

  1. Vraag een standaardformulier aan. Er zijn 3 versies, naargelang het te registreren document:
   • Registratieaanvraag huurcontract met of zonder plaatsbeschrijving
   • Registratieaanvraag afzonderlijk aangeboden plaatsbeschrijving voor een huur
   • Registratieaanvraag voor een onderhuur of een addendum, een overdracht van huur of opzegging van huur of van onderhuur
  2. Stuur de documenten op naar ons scanningcentrum:
   • Vul het formulier in en voeg een kopie van het document toe
   • Stuur het originele formulier met de kopie van het document in een voldoende gefrankeerde envelop naar het scanningcentrum van de FOD Financiën. U vindt het adres van het scanningcentrum op het formulier

  Belangrijk:

  • Gebruik een apart formulier per huurcontract
  • Gebruik een origineel exemplaar van het formulier, geen kopie of afdruk
  • Voeg een kopie van het huurcontract toe. De documenten die u naar het scanningcentrum opstuurt, worden na het scannen namelijk niet terugbezorgd

  U kunt een standaardformulier telefonisch of via ons webformulier aanvragen. Hou er rekening mee dat het tot 10 werkdagen kan duren vooraleer u het formulier met de post ontvangt.

  Houd er ook rekening mee dat u de deadline voor registratie altijd in acht moet nemen. Als u het formulier na 10 werkdagen nog steeds niet hebt ontvangen en de registratiedeadline nadert, dan moet u het nodige doen om uw contract te registreren via MyMinfin. Dit om te voorkomen dat u te laat bent en een boete moet betalen.

  Telefonisch
  • Bel naar het algemene nummer van de FOD Financiën: 02 572 57 57 en vermeld wat voor contract u wilt laten registreren
  • Een van onze medewerkers stuurt vervolgens een standaardformulier naar u op

  Via ons webformulier
  • Kies bij ‘Wat is het onderwerp van uw vraag?’ de optie ‘Aanvraag formulier huur’
  • Kies bij ‘Betreft’ welk formulier u nodig hebt
  • Vul minstens de andere verplichte velden in
  • Klik links onderaan op ‘valideren’

  Wanneer uw huurcontract geregistreerd is, ontvangt u het registratierelaas (het bewijs van registratie). Mocht uw aanvraag onvolledig zijn, dan wordt er met u contact opgenomen.

  Belangrijk: het contract moet altijd door beide partijen ondertekend zijn.

 • Wanneer moet ik een huurcontract laten registreren?

  Het huurcontract voor een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon, moet u laten registreren binnen de twee maanden vanaf de ondertekening van het contract.

  Het huurcontract voor een onroerend goed dat niet uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon zoals een bedrijfsgebouw, een terrein of een parkeerruimte moet u laat registreren binnen de vier maanden vanaf de ondertekening van het contract. Bovendien moet de betaling van de rechten vóór het einde van deze termijn gebeuren, anders riskeert u een boete wegens vertraging.

  Wanneer de kantoren op de laatste dag van de termijn gesloten zijn, dan wordt de termijn verlengd tot de eerste werkdag die volgt op het verstrijken ervan.

  Voorbeeld: het huurcontract van een appartement dat ondertekend werd op 21 mei 2012 moet ten laatste op 23 juli 2012 geregistreerd zijn aangezien 21 en 22 juli 2012 een feestdag en een zondag zijn.

 • Hoeveel kost de registratie van een huurcontract?

  De registratie van een huurcontract voor een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon is gratis.

  Voor de registratie van een huurcontract voor een onroerend goed dat niet uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon zoals een bedrijfsgebouw, een terrein of een parkeerruimte zijn er wél registratierechten verschuldigd. De registratierechten bedragen in dat geval 0,2 % op het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van het huurcontract, maar met een minimum dat niet lager mag zijn dan het algemeen vast recht van 50 euro.

  Bijvoorbeeld: voor een huurcontract van drie jaar met een huurprijs van 900 euro per maand en 100 euro lasten per maand, zal de registratie 72 euro kosten (36 maanden x 900 + 36 maanden x 100 euro = een totaalbedrag van 36.000 euro waarop 0,2 % gerekend wordt, maakt 72 euro).

  Opmerking: wanneer binnen eenzelfde huurcontract een onroerend goed wordt gehuurd dat deels voor huisvesting en deels voor andere doeleinden (winkel, kantoor) bestemd is, dan zijn er registratierechten verschuldigd voor beide delen. Worden er daarentegen twee afzonderlijke huurcontracten opgemaakt (één voor de huisvesting en één voor de andere doeleinden), dan wordt het huurcontract dat uitsluitend slaat op de huisvesting gratis geregistreerd.

  Opgelet: als de termijn voor de registratie van uw huurcontract verstreken is, dan moet u een boete betalen.

 • Wat gebeurt er als ik een huurcontract niet laat registreren?

  Als het huurcontract niet geregistreerd is en het betreft… dan…
  een hoofdverblijfplaats waarvoor een contract werd gesloten voor een periode van langer dan drie jaar

  kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn

  Let op: er is een onderscheid naargelang de ligging van de huurwoning.

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest

  1. De huurder moet eerst een ingebrekestelling richten aan de verhuurder om de huurovereenkomst te registreren.

   Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

   Ingebrekestelling via een aangetekende brief.

   Voor het Waalse Gewest

   Ingebrekestelling:

   • ofwel met een aangetekende brief
   • ofwel met een deurwaardersexploot
   • ofwel bij afgifte in handen van de geadresseerde(n), die het dubbel ondertekend heeft (hebben), met vermelding van de datum van ontvangst
  2. Als de verhuurder na één maand geen gevolg gegeven heeft aan de ingebrekestelling, kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn. De huurder moet de verhuurder wel op de hoogte stellen van de opzegging.

  Vlaams Gewest

  De huurder moet de verhuurder alleen op de hoogte stellen van de opzegging, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging gegeven werd.

  een hoofdverblijfplaats die wordt verkocht kan de huurder zich niet verzetten tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar
  een onroerend goed dat deels voor huisvesting en deels voor andere doeleinden (winkel, kantoor) wordt gehuurd wordt de eigenaar belast op basis van het totaalbedrag van de netto huurinkomsten

  Opgelet: als de termijn voor de registratie van uw huurcontract verstreken is, dan moet u een boete betalen.

 • Moet ik de plaatsbeschrijving en de verplichte bijlagen bij een huurcontract laten registreren?

  U moet de plaatsbeschrijving laten registreren. De registratie zal gratis zijn als:

  • u de plaatsbeschrijving tegelijk met het huurcontract aanbiedt
  • u de plaatsbeschrijving later aanbiedt, maar het origineel of een kopie van het gratis geregistreerde huurcontract bij de plaatsbeschrijving bijvoegt
  • u de plaatsbeschrijving later aanbiedt, maar een schriftelijke vermelding bij de plaatsbeschrijving bijvoegt waarin staat dat ze betrekking heeft op een al gratis geregistreerd huurcontract

  Een plaatsbeschrijving voor een huurcontract dat niet alleen voor huisvesting bestemd is, wordt geregistreerd tegen het algemeen vast recht (dat 50 euro bedraagt).

  U hoeft de kopie van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 en de bijlage van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 niet te laten registreren. Als u ze echter samen met het huurcontract aanbiedt, dan worden ze gratis geregistreerd, zelfs al wordt er niet naar verwezen in het contract.

  Opmerkingen:

  • Het koninklijk besluit van 8 juli 1997 stelt de voorwaarden vast waaraan ten minste voldaan moet zijn, wil een onroerend goed dat verhuurd wordt als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten rond veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.
  • De bijlage opgenomen in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 bevat informatie over het woninghuurrecht voor de huurder en de verhuurder.

  U hoeft de andere bijlagen, bijvoorbeeld het energieprestatiecertificaat, niet te laten registreren. Als u ze echter samen met het huurcontract aanbiedt en er in het huurcontract naar die bijlagen verwezen wordt, dan worden ze gratis geregistreerd.