Deel van de eigen woning voor zelfstandige beroepswerkzaamheid

Deel van de eigen woning voor zelfstandige beroepswerkzaamheid

Ik gebruik een deel van de door mij betrokken woning voor mijn zelfstandige beroepswerkzaamheid. De uitgaven van mijn hypothecaire lening hebben gedeeltelijk betrekking op dat beroepsmatig gebruikte deel. Dit beroepsmatig gebruikte deel is niet mijn 'eigen woning'

De interesten en kapitaalaflossingen dienen als volgt te worden verdeeld:

 • de interesten en kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het deel van de woning dat u zelf betrekt kunnen, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor een gewestelijk belastingvoordeel
   
 • de interesten en kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het beroepsmatig gebruikte deel kunnen, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor een federaal belastingvoordeel.

  Zo kunnen de kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het beroepsmatig gebruikte deel, binnen de wettelijke grenzen, in aanmerking komen voor de federale belastingvermindering voor het lange termijnsparen.

  De interesten die u hebt gedragen voor het verkrijgen of behouden van uw beroepsinkomen zijn aftrekbaar als beroepskost.

  Voor vóór 1.1.2014 gesloten hypothecaire leningen kan u voor dat deel de toepassing vragen van de federale woonbonus.


  Merk op dat wanneer die woning niet al vóór 2016 uw ‘eigen woning’ niet meer was, en u niet reeds vorig aanslagjaar al de federale woonbonus heeft gevraagd voor uw betalingen voor die lening, u de volgende jaren geen aanspraak meer zal kunnen maken op de federale woonbonus. U zal dan enkel nog aanspraak kunnen maken op de federale belastingvermindering voor het lange termijnsparen en de federale interestaftrek.


  Voor de kapitaalaflossingen van de (in principe) vóór 1.1.2005 gesloten hypothecaire leningen kan u voor dat deel de toepassing vragen van het federale bouwsparen. In dat geval moet uiteraard aan alle voor dat fiscale voordeel geldende voorwaarden voldaan zijn.


  Merk op dat wanneer die woning niet al vóór 2016 uw ‘eigen woning’ niet meer was, en u niet reeds vorig aanslagjaar al het federale bouwsparen of de federale vermindering bijkomende interesten heeft gevraagd voor uw betalingen van die lening, u de volgende jaren geen aanspraak meer zal kunnen maken op het federale bouwsparen. U zal dan enkel nog aanspraak kunnen maken op de federale belastingvermindering voor het lange termijnsparen.