Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Eigen woning tijdens het volledige jaar - herfinanciering in 2016

Opgelet: de informatie hieronder is alleen geldig voor de eigen woning!

Ik herfinancierde in 2016 mijn hypothecaire lening voor mijn ‘eigen woning’

Wanneer u een hypothecaire lening (herfinancieringslening) sluit die uitsluitend dient voor het aflossen van het openstaande saldo van een eerder gesloten hypothecaire lening wordt de herfinancieringslening geacht de oorspronkelijke lening verder te zetten.

De herfinancieringslening kan in dat geval en voor zover aan alle andere voorwaarden is voldaan (zo moet bijvoorbeeld de werkelijke duur van het eerste leningscontract en het tijdperk waarop het tweede contract slaat, samen, ten minste 10 jaar bedragen), in aanmerking komen voor het fiscale voordeel waarvoor de oorspronkelijke lening in aanmerking kwam, zij het onder de vorm van een gewestelijke vermindering.

Indien het ontleende bedrag van de herfinancieringslening hoger is dan het openstaande saldo van de eerder gesloten lening wordt enkel het deel dat dient voor het aflossen van het openstaande saldo van de eerder gesloten lening geacht de oorspronkelijke lening verder te zetten. Het surplus wordt derhalve beschouwd als een nieuwe lening.