Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Eigen woning tijdens het volledige jaar - tussen 1.1.2005 en 31.12.2014

Opgelet: de informatie hieronder is alleen geldig voor de eigen woning!


De hypothecaire lening is afgesloten tussen 1.1.2005 en 31.12.2014

 • De interesten van ‘groene leningen’ (leningen gesloten van 2009 tot 2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven) mag u in vak IX, rubriek II, A, van de aangifte, naast de code 1143-21 vermelden.
   
 • De interesten en kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening en de daarmee verband houdende premies van individuele levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de ‘gewestelijke woonbonus’ vermeldt u (in voorkomend geval begrensd):
  - in vak IX, rubriek I, 2, b) (Vlaams en Waals Gewest)
  - In vak IX, rubriek I, 1, b) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  van de aangifte, naast de code(s) 3370-25 en/of 4370-92 voor wat betreft de interesten en de kapitaalaflossingen, en naast de code(s) 3371-24 en/of 4371-91 voor wat betreft de premies.

  Het grensbedrag bedraagt, naar gelang het geval:
  - in het Vlaams Gewest: 2.280 euro, 3.040 euro of 3.120 euro
  - in het Waals Gewest:  2.290 euro, 3.050 euro of 3.130 euro.
  - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 2.350 euro, 3.130 euro of 3.210 euro.

  Vergeet niet de bijkomende vragen te beantwoorden.
   
 • De (begrensde) kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening en het volledige bedrag van de daarmee verband houdende premies van individuele levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de ‘gewestelijke vermindering voor het langetermijnsparen’ vermeldt u:
  - wat de kapitaalaflossingen betreft, in vak IX, rubriek I, 4, b) (Vlaams en Waals Gewest) of vak IX, rubriek I, 3, b) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  van de aangifte, naast de code(s) 3358-37 en/of 4358-07.
  - wat de premies betreft, in vak IX, rubriek I, 5, b), 1) (Vlaams en Waals Gewest) of vak IX, rubriek I, 4, b), 1) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  van de aangifte, naast de code(s) 3353-42 en/of 4353-12.

  De kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening beperkt u indien nodig in functie van een grensbedrag, dat wordt vastgesteld volgens het jaar van afsluiting van de lening. Deze grensbedragen zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. U moet dus, indien nodig, dezelfde breuk toepassen als voorheen.

  Het overschot van de kapitaalaflossingen komt niet in aanmerking voor een belastingvermindering en mag u niet in uw aangifte vermelden.
   
 • De interesten die in aanmerking komen voor de ‘gewestelijke vermindering voor gewone interesten’ vermeldt u:
  - in vak IX, rubriek I, 3, c), 2), b (Vlaams en Waals Gewest)
  - In vak IX, rubriek I, 2, c), 2) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  van de aangifte, naast de code(s) 3152-49.