Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Eigen woning tijdens het volledige jaar - vóór 1.1.2005

Opgelet: de informatie hieronder is alleen geldig voor de eigen woning!


De hypothecaire lening is vóór 1.1.2005 afgesloten

 • De kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening en de daarmee verband houdende premies van individuele levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de ‘gewestelijke vermindering bouwsparen’ beperkt u indien nodig in functie van een grensbedrag. Dat grensbedrag wordt vastgesteld volgens het jaar van afsluiting van de lening en het aantal kinderen dat u ten laste had op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van de lening. Deze grensbedragen zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.  U moet dus, indien nodig, dezelfde breuk toepassen als voorheen.

  Dit begrensde bedrag van de kapitaalaflossingen vermeldt u in:
  - vak IX, rubriek I, 4, a) (Vlaams en Waals Gewest)
  - vak IX, rubriek I, 3, a) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  van de aangifte, naast de code(s):
  - 3355-40 en/of 4355-10 voor wat betreft leningen gesloten vóór 2015;
  - 3359-36 en/of 4359-06 voor wat betreft leningen gesloten in 2015 (Vlaams Gewest), 2015 of 2016 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of vanaf 2015 (Waals Gewest);
  - 3356-39 en/of 4356-09 voor wat betreft leningen gesloten vóór 1989 voor een sociale woning;
  - 3357-38 en/of 4357-08 voor wat betreft leningen gesloten vóór 1989 voor een middelgrote woning.

  Het overschot van de kapitaalaflossingen mag u niet in uw aangifte vermelden.

  Dit begrensde bedrag van de premies vermeldt u in:
  - vak IX, rubriek I, 5, a) (Vlaams en Waals Gewest)
  - vak IX, rubriek I, 4, a) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  van de aangifte, naast de code(s):
  - 3351-44 en/of 4351-14 voor wat betreft contracten gesloten vanaf 1989;
  - 3352-43 en/of 4352-13 voor wat betreft contracten gesloten vóór 1989;
  - 3350-45 en/of 4350-15 voor wat betreft contracten gesloten in 2015 (Vlaams Gewest), 2015 of 2016 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of vanaf 2015 (Waals Gewest).

  Het overschot van de premies vermeldt u in:
  - vak IX, rubriek I, 5, b) (Vlaams en Waals Gewest)
  - vak IX, rubriek I, 4, b) (Brussels hoofdstedelijk Gewest)
  van de aangifte, naast de code(s):
  - 3353-42 en/of 4353-12 voor wat betreft contracten gesloten vanaf 1989 tot 2015;
  - 3354-41 en/of 4354-11 voor wat betreft contracten gesloten vóór 1989.
   
 • De interesten die in aanmerking komen voor de ‘gewestelijke vermindering bijkomende interesten’ vermeldt u in:
  - vak IX, rubriek I, 3, b) (Vlaams of Waals Gewest)
  - vak IX, rubriek I, 2, b) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  van de aangifte, naast de code(s):
  - 3138-63 en/of 4138-33 voor leningen gesloten vóór 2015 voor de bouw of in nieuwe staat te verwerven (met btw) van de enige woning (Vlaams Gewest);
  - 3133-68 en/of 4133-38 voor leningen gesloten in 2015 of 2016 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of vanaf 2015 (Waals Gewest) voor de bouw of in nieuwe staat te verwerven (met btw) van de enige woning;
  - 3139-62 en/of 4139-32 voor leningen gesloten vóór 2015 voor vernieuwing van de bij het sluiten van de lening sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde enige woning;
  - 3134-67 en/of 4134-37 voor leningen gesloten in 2015 (Waals Gewest) of in 2015 of 2016 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) voor vernieuwing van de bij het sluiten van de lening sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde enige woning.
  De overige vereiste gegevens dient u eveneens in te vullen.
   
 • De interesten die in aanmerking komen voor de ‘gewestelijke vermindering voor gewone interesten’ vermeldt u in:
  - vak IX, rubriek I, 3, c), 1) (Vlaams en Waals Gewest)
  - vak IX, rubriek I, 2, c), 1) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  van de aangifte, naast de code(s):
  - 3146-55 voor leningen gesloten vóór 2015;
  - 3150-51 voor leningen gesloten in 2015 (Vlaams Gewest), in 2015 of 2016 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of vanaf 2015 (Waals Gewest).
   
 • De (begrensde) kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening en het volledige bedrag van de daarmee verband houdende premies van individuele levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de ‘gewestelijke vermindering voor het langetermijnsparen’ vermeldt u als volgt:
  - Wat de kapitaalaflossingen betreft in vak IX, rubriek I, 4, b) (Vlaams en Waals Gewest) of In vak IX, rubriek I, 3, b) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van de aangifte, naast de code(s) 3358-37 en/of 4358-07 voor leningen gesloten vanaf 1993 (Waals Gewest) vanaf 1993 en vóór 2016 (Vlaams Gewest) vanaf 1993 tot 2016 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
  - Wat de premies betreft in vak IX, rubriek I, 5, b) (Vlaams en Waals Gewest) of In vak IX, rubriek I, 4, b) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van de aangifte, naast de code(s) 3353-42 en/of 4353-12 voor wat betreft contracten gesloten vanaf 1989; 3354-41 en/of 4354-11 voor wat betreft contracten gesloten vóór 1989.

  De kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening beperkt u indien nodig in functie van een grensbedrag, dat wordt vastgesteld volgens het jaar van afsluiting van de lening. Deze grensbedragen zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. U moet dus, indien nodig, dezelfde breuk toepassen als voorheen.
  Het overschot van de kapitaalaflossingen komt niet in aanmerking voor een belastingvermindering en mag u niet in uw aangifte vermelden.