Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Afbraak

Aangifteformulier 43B:  Afbraakwerken (PDF, 1.61 MB)

Lees hier hoe en wanneer u spontaan aangifte moet doen. Raadpleeg onze kantorengids(externe link)om de bevoegde dienst terug te vinden.

Afbraak

 • Ik heb van de administratie een aangifteformulier 43B gekregen, maar de afbraakwerken zijn nog niet klaar. Wat moet ik doen?

  Als de afbraakwerken nog niet klaar zijn, vermeldt u op het aangifteformulier de datum waarop u verwacht dat de werken voltooid zullen zijn.

 • Ik heb van de administratie een aangifteformulier 43B gekregen, maar ik ben geen eigenaar meer. Wat moet ik doen?

  Stuur het aangifteformulier 43B samen met een bewijs van verkoop terug naar de dienst die op het formulier vermeld staat.

 • Ik heb (een deel van) een onroerend goed afgebroken. Hoe en wanneer moet ik aangifte doen bij het kadaster?

  U moet de antenne van de administratie Opmetingen en Waarderingen bevoegd voor de gemeente waarin het onroerend goed ligt, binnen de 30 dagen na de voltooiing van de afbraakwerken laten weten dat de werken voltooid zijn.

  U gebruikt daarvoor het aangifteformulier:  afbraakwerken (PDF, 1.61 MB).

  Bij niet-aangifte riskeert u administratief en zelfs strafrechtelijk te worden beboet.

 • (Een deel van) Mijn onroerend goed is vernield na een ramp. Hoe en wanneer moet ik aangifte doen bij het kadaster?

  Als u schade heeft opgelopen aan uw onroerend goed na een ramp kunt u contact opnemen met de diensten van het Gewest waar het goed gelegen is om vermindering van de onroerende voorheffing te bekomen. Alleen wanneer uw onroerend goed dermate beschadigd is dat er een definitieve waardevermindering ontstaat, moet u ook aangifte indienen bij de Administratie Opmetingen & Waarderingen om het kadastraal inkomen te laten herschatten. U gebruikt daarvoor het aangifteformulier 43B voor afbraakwerken.