Kadastraal plan

Definitie
Het kadastrale percelenplan is een element van de patrimoniale documentatie. Het wordt gedefinieerd als ‘de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied’. Het betreft een van de datasets van het geografische informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie. De dataset bestaat voornamelijk uit de volgende lagen:
  • de onroerende goederen: kadastrale planpercelen (eigendomsgrenspalen), gebouwen en in bepaalde gevallen ook materiaal en outillage
  • de straatnamen, adressen, plaatsnamen
  • de grenzen van ruilverkavelingen en van polders en wateringen
  • de administratieve en kadastrale grenzen
De dataset wordt voornamelijk gebruikt voor het visualiseren en lokaliseren van onroerende goederen: percelen en gebouwen. Ze wordt gebruikt als basislaag voor een groot aantal thematische lagen met betrekking tot de eigendomsgrenzen. Het kadastrale percelenplan wordt continu bijgewerkt door de FOD Financiën op basis van de verzamelde informatie over de juridische en fysische wijzigingen (mutaties) aan de eigendommen.
 
Raadplegen
Als u het kadastrale percelenplan enkel wilt raadplegen, kunt u de viewer van de toepassing CadGIS gebruiken.
 
Downloaden
U kunt de bestanden van het kadastraal plan per gemeente ook als open data downloaden onder de voorwaarden van de gebruikerslicentie gebaseerd op Creative Commons. Die bestanden zijn shapefiles. U vindt een technische beschrijving van dat gegevensformaat via deze link.

De meeste GIS (Geographic Information Systems)- of CAD (Computer Aided Design)-software herkent dat formaat, dat vaak gebruikt wordt in de cartografie. Bijvoorbeeld de gratis en open source software QGIS.

Het gaat momenteel om de toestand van het kadastraal plan op 1 januari 2018. U hebt de keuze tussen twee coördinatenstelsels: Lambert 72 en Lambert 2008. Zie deze link voor meer info.
 
U vindt de technische specificaties van het kadastrale percelenplan in het document ' Dataspecificaties kadastraal percelenplan (PDF, 372.43 KB)'.
 
U vindt de technische specificaties voor de administratieve grenzen in het document '  Dataspecificaties administratieve grenzen (PDF, 287.92 KB)'.