Het kadastraal plan raadplegen

Als u het kadastrale percelenplan enkel wilt raadplegen, kunt u de viewer van de toepassing CadGIS gebruiken.

U kunt het kadastrale percelenplan ook raadplegen via allerlei raadpleegdiensten (WMS en WFS). Daarmee kunt u als professioneel of vertrouwde gebruiker het percelenplan gebruiken (visualiseren) in een GIS-toepassing of integreren in bestaande toepassingen.

De beschrijvingen en de URL's van die raadpleegdiensten zijn beschikbaar op het geoportaal van de federale overheid.