Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kadastraal uittreksel

De patrimoniale documentatie bestaat uit de databank met patrimoniale gegevens en het kadastrale percelenplan.

 • De databank met patrimoniale gegevens is een register dat voor elke eigenaar de volgende elementen vermeldt:
  • zijn rechten
  • zijn percelen
  • de oppervlakte en de niet-geïndexeerde kadastrale inkomens van die percelen
  • de aard van het goed (huis, tuin …) en het bouwjaar voor constructies
  Een kadastraal uittreksel is een uittreksel met gegevens uit die databank.
 • Het kadastrale percelenplan is een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen. Via de toepassing CadGIS kunt u gratis het kadastrale percelenplan raadplegen en er een afdruk van maken.