Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een uittreksel aanvragen via MyMinfin

 • Een aanvraag indienen - Hoe kan ik een kadastraal uittreksel online aanvragen?

  U kunt de aanvraag indienen via MyMinfin.

  Praktisch:
  1. Meld u aan via www.myminfin.be
  2. Klik bij 'Mijn woning en mijn onroerende goederen' op ‘Een kadastraal uittreksel aanvragen’ en doorloop de verschillende stappen

  U betaalt meteen online (Bancontact). U ontvangt een bericht zodra uw uittreksel beschikbaar is in MyMinfin (bij ‘Mijn bestellingen’).

 • Een aanvraag indienen - Waar kan ik terecht bij vragen?

  U kunt op drie manieren met onze diensten contact opnemen:
  1. Gebruik in MyMinfin het hulpformulier. Klik daarvoor op 'Een probleem melden' rechts bovenaan in het venster van het tabblad om kadastrale uittreksels aan te vragen
  2. Bel naar het contactcenter voor hulp bij het invullen van uw aanvraag (02 572 57 57)
  3. Kom langs bij een van onze infocenters voor hulp bij uw aanvraag
 • Een aanvraag indienen - Hoe kan ik aanvragen voor uittreksels delegeren aan een loontrekkende van mijn organisatie?

  De rol ‘FOD FIN Kadastrale uittreksels’ is toegankelijk via het veld ‘Uitnodigingen beheren’ in het uitrolmenu met alle beschikbare rollen.

  U vindt meer informatie via deze link.

 • Het aanvraagformulier invullen - Wat als ik niet over het rijksregisternummer of het KBO-nummer van de eigenaar van het perceel beschik waarover ik kadastrale informatie wil?

  Voor kadastrale informatie over een perceel waarvan u niet de eigenaar bent, hebt u het rijksregisternummer (perceel is van een natuurlijke persoon) of het KBO-nummer (perceel is van een rechtspersoon) van de eigenaar nodig, behalve wanneer uw functie een uitzondering toelaat. Het gaat dan meer bepaald om aanvragen in het kader van een gerechtelijk onderzoek, de invordering van schulden, jachtrechten of aanvragen in opdracht van een openbare instelling.

  Voor KBO-nummers bestaat er een zoekmodule op de website van de FOD Economie.
 • Het aanvraagformulier invullen - Waarom kan ik bepaalde producten niet selecteren?

  De beschikbare producten hangen af van de opgegeven reden. Als u het product niet vindt, wordt dat waarschijnlijk niet afgeleverd voor het motief dat u gekozen hebt.
 • Het aanvraagformulier invullen - Hoe kan ik een perceel selecteren?

  Om een perceel te selecteren beschikt u over 4 selectietools:
  1. Via de lijst van de eigen goederen
   Deze manier van selecteren genereert automatisch de lijst van percelen in de patrimoniale documentatie die aan u toebehoren. U kunt een perceel uit die lijst kiezen.
  2. Via het adres
   Om een perceel te kiezen via het adres moet u een plaats kiezen (postcode of naam van de gemeente), de straatnaam en het huisnummer. Vervolgens kunt u een perceel selecteren in de resultatenlijst van uw opzoeking.
  3. Via het kadastraal nummer
   Om een perceel te kiezen via het kadastraal nummer moet u de kadastrale afdeling, de sectie en het grondnummer ingeven. U kunt (maar dat is niet verplicht) ook een bisnummer, een letterexponent, een cijferexponent en een partitienummer ingeven. Vervolgens kunt u een perceel selecteren in de resultatenlijst van uw opzoeking.
   Wij raden u aan om zoveel mogelijk velden in te vullen tijdens de opzoeking (exponenten, eventueel het partitienummer) om zo de zoekresultaten te beperken en te verfijnen.
  4. Via het plan
   Om een perceel te kiezen via het plan zoomt u in op het perceel dat u wilt selecteren. U kunt het kadastraal nummer van dat perceel rechtstreeks invoeren in de daartoe voorziene velden rechts bovenaan op het plan (klik vervolgens op ‘find’) om het inzoomen op dat perceel te vergemakkelijken.
   Let op, de tool om via het plan een perceel te kiezen werkt niet optimaal in Internet Explorer. Gebruik bij voorkeur Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge.

  Het is mogelijk dat niet alle selectiemogelijkheden beschikbaar zijn. Dat hangt af van het gekozen product. Zo kunt u de lijst van de aangrenzende percelen bijvoorbeeld alleen verkrijgen door het bronperceel via het plan te selecteren.

  Bijzonder geval: wanneer u de volledige lijst van uw goederen selecteert, worden al de percelen waarvan u eigenaar bent, automatisch geselecteerd.
 • Het aanvraagformulier invullen - Hoe lees ik de zoekresultaten van een perceel?

  De lijst met resultaten toont steeds dezelfde structuur in 3 lijnen, ongeacht de gekozen selectietool.

  Bijvoorbeeld:
  12345A1111/00B222 – P0001 – HUIS
  1000 BRUSSEL – STATIONSPLEIN 123
  A5/CL/K9-G9

  12345A1111/00B222 – P0001 – HUIS

  De eerste lijn bestaat uit het kadastraal nummer, het partitienummer en de kadastrale aard.

  Het kadastraal nummer ‘12345A1111/00B222’ bestaat uit de kadastrale afdeling (de 5 eerste cijfers), de sectie (1 letter), het grondnummer (4 cijfers), eventueel het bisnummer (de 2 cijfers volgend op ‘/’), een letterexponent (1 letter) en eventueel een cijferexponent (3 cijfers).

  Is voor een perceel een meer precieze identificatie nodig (voornamelijk voor appartementsgebouwen), dan is het partitienummer opgedeeld in meerdere partities (de 4 cijfers volgend op P).

  Belangrijk: de kadastrale aard houdt niet noodzakelijk verband met de stedenbouwkundige eigenschappen van het goed.

  1000 – STATIONSPLEIN 123

  De tweede lijn duidt het adres van het goed aan. Het gaat meer bepaald om de postcode en de gemeente, gevolgd door de straatnaam en het (huis)nummer.

  A5/CG/C9-G9

  Op de derde lijn verschijnt hoofdzakelijk een detailcode voor appartementen of een benoeming gegeven door de notaris in de basisakte (of het reglement van mede-eigendom). In dit voorbeeld betekent ‘A5/CG/C9-G9’ appartement, 5e verdieping, centrum links, kelder 9, garage 9.

 • Het aanvraagformulier invullen - Waarom vind ik het perceel dat ik wil selecteren niet?

  Als het gezochte perceel recente aanpassingen heeft gekend, moet u letten op de gekozen toestand. U hebt de keuze tussen de fiscale toestand op 1 januari van het lopende jaar en de meest recente toestand (de gegevens waarover wij beschikken op de dag van de aanvraag).
  Als u het perceel niet vindt met het aanpassen van de toestand, zijn er verschillende scenario’s mogelijk naargelang de gekozen selectiemethode:
  1. Via de lijst van de eigen goederen
   Als uw perceel zich niet in de lijst van de eigen goederen van de geïdentificeerde eigenaar bevindt, kan het zijn dat naar aanleiding van bijvoorbeeld een verkoop of een successie, de daarmee verband houdende rechten nog niet geactualiseerd werden door onze diensten. U kunt dan later opnieuw proberen om uw kadastraal uittreksel online aan te vragen.
  2. Via het adres
   Als er geen overeenkomst met het ingegeven adres gevonden wordt, kunt u een andere selectiemethode kiezen voor het perceel (rechtstreekse selectie op het plan, het kadastraal nummer ingeven).
  3. Via het kadastraal nummer
   Als het ingegeven kadastraal nummer niet in de meest recente toestand en niet in de fiscale toestand (de toestand op 1 januari van het jaar) bestaat, dan kunt u met ons contact opnemen via het hulpformulier in MyMinfin. Klik daarvoor op ‘Een probleem melden’ rechts bovenaan in het tabblad om kadastrale uittreksels aan te vragen.
  4. Via het plan
   Het percelenplan is volledig voor heel België. Als de toestand op het percelenplan niet overeenkomt met wat u zoekt, kunt u met ons contact opnemen via het hulpformulier in MyMinfin. Klik daarvoor op ‘Een probleem melden’ rechts bovenaan in het tabblad om kadastrale uittreksels aan te vragen.
 • Het aanvraagformulier invullen - Meerdere percelen hebben hetzelfde kadastraal nummer. Hoe kan ik ze onderscheiden?

  Het partitienummer is het meest zekere gegeven om 2 percelen die hetzelfde kadastraal nummer hebben van elkaar te onderscheiden. Het veld ‘detail’ kan ook nuttig zijn, hoewel die informatie met de nodige voorzichtigheid gebruikt moet worden. Dezelfde informatie kan namelijk voor verschillende percelen in dat veld voorkomen.
 • Het aanvraagformulier invullen - Wat als het goed waarvoor ik een uittreksel wil, zich op meerdere kadastrale percelen bevindt?

  In dat geval moet u momenteel verschillende uittreksels aanvragen om die informatie te kunnen verkrijgen.

  Wij werken eraan deze dienst te verbeteren.

  Gaan de uittreksels over uw eigen percelen, dan worden ze gratis afgeleverd voor aanvragen via MyMinfin.

 • Het aanvraagformulier invullen - Ik kan de tool ‘plan’ niet openen om een perceel te selecteren of te visualiseren. Wat moet ik doen?

  De perceelselectie via het plan werkt niet met Microsoft Internet Explorer. Gebruik daarvoor bij voorkeur Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge.
 • (Terug)betaling - Hoeveel kost een kadastraal uittreksel?

  De kadastrale uittreksels die u online aanvraagt in MyMinfin zijn goedkoper dan de uittreksels die u op papier aanvraagt. De reden daarvoor is eenvoudig: de online aangevraagde en betaalde uittreksels worden voor het merendeel automatisch afgeleverd en vragen geen tussenkomst meer van een medewerker, niet voor het opstellen ervan en ook niet voor het vereffenen van de betaling.

  Uittreksels uit de eigenaarsgegevens
  prijs via het papieren formulier (€)
  prijs via MyMinfin (€)
  Mede-eigenaars in een appartementsgebouw
  40
  10
  Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel
  (zonder vermelding van het kadastraal inkomen)
  20
  5
  Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel met de eigenaarsgegevens van de
          aanpalende patrimoniumpercelen
  40
  10
          patrimoniumpercelen in een straal van 50 m
  40
  10
          patrimoniumpercelen in een straal van 100 m
  60
  15
          patrimoniumpercelen in een straal van 200 m
  130
  32,5
          patrimoniumpercelen in een straal van 500 m
  190
  47,5
  Uittreksels uit de kadastrale perceelgegevens
  prijs via het papieren formulier (€)
  prijs via MyMinfin (€)
  Goederen van de aanvrager
  Volledige lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  0
  Volledige lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  0
  Gedeeltelijke lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  0
  Gedeeltelijke lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  0
  Goederen van een derde
  Volledige lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  5
  Volledige lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  5
  Gedeeltelijke lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  5
  Gedeeltelijke lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  5
  Attesten van het kadastraal inkomen
  Attest voor een vermindering van de registratierechten
  20
  5
  Attest voor de gedeeltelijke teruggave van registratierechten
  20
  5
  Attest voor de overdracht van een nieuw gebouw onder btw-regime
  20
  5
  Attest dat het kadastraal inkomen nog niet vastgesteld werd
  20
  5
  Diversen
  prijs via het papieren formulier (€)
  prijs via MyMinfin (€)
  Schattingsfiche
  0
  0
  Mutatieschets, per schets
  110
  110
  Historiek van een kadastraal plan- of patrimoniumperceel op basis van mutatieschetsen 
  150
  150
  Lijst van de coördinaten van een ruilverkaveling
  190
  190
 • (Terug)betaling - Mijn betaling is mislukt, wat moet ik doen?

  Hebt u een mededeling gekregen dat uw betaling mislukt is, dan blijven de bestelde producten in uw winkelmand zitten van MyMinfin. U kunt meteen of op een later tijdstip de betaling opnieuw uitvoeren.
 • (Terug)betaling - Welke betaalmethoden kan ik gebruiken om online te betalen?

  De onlinebetalingen gebeuren via het beveiligde platform van Worldline.

  U kunt alleen met een debetkaart (Bancontact) betalen. Wij aanvaarden geen kredietkaarten.
 • (Terug)betaling - Een kadastraal uittreksel kan niet geleverd worden. Wanneer wordt het terugbetaald?

  Het kan zijn dat een kadastraal uittreksel niet afgeleverd kan worden, bijvoorbeeld omdat we het niet kunnen opstellen of vanwege een bezwaar.

  U wordt dan op de hoogte gesteld dat uw product terugbetaald wordt met een mail naar het e-mailadres dat u ingaf tijdens uw bestelling en een mededeling in uw berichtenbox van MyMinfin.

  Belangrijk: het kan enkele weken duren voor het bedrag op het rekeningnummer van de opdrachtgever staat (de rekening waarmee betaald werd).
 • Mijn uittreksels - Kan ik een uittreksel van het plan afdrukken?

  Het kadastrale percelenplan is online beschikbaar via de toepassing CadGIS. Er is een afdruktool waarmee u een uittreksel van het plan kunt afdrukken.

  U kunt ook een uittreksel van het kadastrale percelenplan afdrukken tijdens uw onlineaanvraag van een kadastraal uittreksel. Er is namelijk een afdruktool beschikbaar wanneer u een perceel via het plan selecteert en in de visualisatietool van de andere selectiemethodes.
 • Mijn uittreksels - Mijn betaling is uitgevoerd en ik heb een samenvatting van de betaling gekregen. Wanneer ontvang ik mijn kadastraal uittreksel?

  Er zijn twee verwerkingsmethodes voor de producten die u in MyMinfin aanvraagt:
  • Een aantal producten wordt automatisch gegenereerd door de toepassing. Die producten ontvangt u binnen een termijn van 48 uur na de betaling.
  • Een aantal producten moet manueel door de medewerkers van de dienst Uittreksels behandeld worden. Het gaat over de volgende producten:
   • Schattingsfiches
   • Mutatieschetsen (207)
   • Historiek van een kadastraal plan- of patrimoniumperceel op basis van mutatieschetsen
   • Lijst van de coördinaten van een ruilverkaveling
   • Attesten van het kadastraal inkomen (behalve in bepaalde specifieke gevallen)

  Voor die producten geldt er een termijn van 10 werkdagen.
 • Mijn uittreksels - Hoeveel uittreksels blijven beschikbaar in MyMinfin?

  De laatste 1.000 bestellingen blijven beschikbaar in het tabblad ‘Mijn bestellingen’ .

  Om oudere documenten te bewaren kunt u ze downloaden en opslaan op de lokale schijf van uw pc.
 • Bezwaren - De kadastrale gegevens op mijn uittreksel zijn onjuist. Hoe kan ik een bezwaar indienen?

  De gegevens op uw kadastraal uittreksel zijn onderschreven conform de gegevens van de uittreksels van de patrimoniumdocumentatie op de datum van uw aanvraag. Het is echter zo dat het bijhouden van die documentatie afhankelijk is van de tijd die het duurt om die gegevens te registreren, meer bepaald de rechten die verband houden met de kadastrale percelen. Daarom is het mogelijk dat bepaalde gegevens niet meteen bijgewerkt zijn.

  In dat geval kunt u een bezwaar indienen met het hulpformulier in MyMinfin. Klik daarvoor op 'Een probleem melden' rechts bovenaan in het scherm van het tabblad om online kadastrale uittreksels aan te vragen. Afhankelijk van de situatie wordt uw uittreksel dan verbeterd of terugbetaald.

  Al de gegevens die u nodig hebt om een bezwaar in te dienen vindt u op het afgeleverde uittreksel.
 • Bezwaren - In mijn uittreksels is er een inhoudelijke fout (vermelding van het aantal centiare). Wat moet ik doen?

  De informatie is niet foutief (de omzetting van centiare in are en hectare gebeurt gewoon nog niet volledig). Mocht dat ervoor zorgen dat u uw document niet kunt gebruiken voor de voorziene doeleinden, dan hebt u twee mogelijkheden:
  1. Is uw uittreksel een gratis product, dan kunt u uw aanvraag opnieuw indienen vanaf 7 november. De correctie in het systeem zal dan geïmplementeerd zijn.
  2. Is uw uittreksel een betalend product is, dan kunt u via het hulpformulier in MyMinfin een gecorrigeerd uittreksel vragen. Klik daarvoor op 'Een probleem melden' rechts bovenaan in het tabblad om een kadastraal uittreksel aan te vragen.
  Wij zijn ons ervan bewust dat onze nieuwe toepassing nog punten ter verbetering bevat. We werken eraan om onze dienstverlening verder te verbeteren.