Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een uittreksel aanvragen via MyMinfin

Aanvragen via MyMinfin - Een aanvraag indienen

 • Hoe kan ik een kadastraal uittreksel online aanvragen?

  U kunt de aanvraag indienen via MyMinfin.

  Praktisch:

  1. Meld u aan via www.myminfin.be.
  2. Klik bij 'Mijn woning en mijn onroerende goederen' op ‘Een kadastraal uittreksel aanvragen’ en doorloop de verschillende stappen.

  U betaalt meteen online (Bancontact). Het uittreksel wordt beschikbaar gemaakt in MyMinfin bij Een kadastraal uittreksel aanvragen > Mijn bestellingen. Bekijk hier meer info over de termijnen.

 • Waar kan ik terecht bij vragen?

  U kunt op drie manieren met onze diensten contact opnemen:

  1. Gebruik in MyMinfin het hulpformulier. Klik daarvoor op ‘Een vraag stellen’ rechts bovenaan in het tabblad om kadastrale uittreksels aan te vragen.
  2. Bel naar het contactcenter voor hulp bij het invullen van uw aanvraag (02 572 57 57).
  3. Stuur een e-mail naar kadastralegegevens@minfin.fed.be.
 • Hoe kan ik aanvragen voor uittreksels delegeren aan een loontrekkende van mijn organisatie?

  De rol ‘FOD FIN Aanstelling Eigen Onderneming | Patrimoniuminformatie’ is toegankelijk via het veld ‘Uitnodigingen beheren’ in het uitrolmenu met alle beschikbare rollen.

  Meer informatie over roltoekenningen.

Aanvragen via MyMinfin - Het aanvraagformulier invullen

 • Wat als ik niet over het rijksregisternummer of het KBO-nummer van de eigenaar van het perceel beschik waarover ik kadastrale informatie wil?

  Om kadastrale informatie over een perceel te krijgen waarvan u niet de eigenaar bent, hebt u het rijksregisternummer (perceel is van een natuurlijke persoon) of het KBO-nummer (perceel is van een rechtspersoon) van de eigenaar nodig, behalve wanneer uw functie een uitzondering toelaat. Het gaat dan meer bepaald om aanvragen in het kader van een gerechtelijk onderzoek, de invordering van schulden, jachtrechten of aanvragen in opdracht van een openbare instelling.

 • Waarom kan ik bepaalde producten niet selecteren?

  De beschikbare producten hangen af van de opgegeven reden. Als u het product niet vindt, wordt dat product waarschijnlijk niet afgeleverd voor het motief dat u gekozen hebt.

 • Hoe kan ik een perceel selecteren?

  Om een perceel te selecteren beschikt u over 4 selectietools:

  1. Via de lijst van de goederen

  Deze manier van selecteren genereert automatisch de lijst van percelen opgenomen in de patrimoniale documentatie die toebehoren aan uzelf of de persoon die op de eerste pagina opgegeven hebt. U kunt een perceel uit die lijst kiezen.

  2. Via het adres

  Om een perceel te kiezen via het adres moet u een plaats kiezen (postcode of naam van de gemeente), de straatnaam en het huisnummer. Vervolgens kunt u een perceel selecteren in de resultatenlijst van uw opzoeking.

  Deze methode kunt u alleen gebruiken voor percelen die gebouwd zijn. Ongebouwde percelen kunnen niet op deze manier opgezocht worden.

  Niet alle deelgemeenten worden in de lijst opgenomen. Vul in dat geval de naam van de hoofdgemeente in.

  Bij de straatnaam volstaat het om slechts een deel van de naam in te vullen alvorens op ‘Zoeken’ te klikken.

  3. Via het kadastraal perceelnummer

  Om een perceel te kiezen via het kadastraal perceelnummer moet u verplicht de kadastrale afdeling (in cijfers), de sectie en het grondnummer ingeven. U kunt (maar dat is niet verplicht) ook een bisnummer, een letterexponent, een cijferexponent en een partitie ingeven. Vervolgens kunt u een perceel selecteren in de resultatenlijst van uw opzoeking.

  Wij raden u aan om zoveel mogelijk velden in te vullen tijdens de opzoeking (exponenten, eventueel de partitie) om de zoekresultaten te beperken en te verfijnen.

  4. Via het plan

  De selectie via het kadastraal plan is enkel beschikbaar als u de eigenaarsgegevens van aanpalende percelen of in een straal rond een perceel wilt aanvragen.

  Om de selectie door te voeren, moet u nadat het plan zich geopend heeft op het icoon rechts klikken. Er opent zich een zijbalk waarin u ‘Ruimtelijke analyse’ ziet staan. Door op het pijltje rechts ervan te klikken, opent dit menu zich verder.

  U zult zien dat er, afhankelijk van het eerder gekozen product, reeds een standaardselectie gebeurd is. Deze kunt u hier niet meer aanpassen.

  U kunt het perceel waarvan u wilt vertrekken selecteren ofwel door te klikken ofwel via de Capakey (formaat: 12345A1111/00B222).

  U vindt de Capakey terug via CadGIS of via MyMinfin > Mijn Woning > Mijn onroerende gegevens raadplegen (in geval van eigen goederen).

  U kunt de gewenste selectiemethode selecteren door het juiste bolletje te selecteren. Bij de selectie via een ‘klik’ moet u inzoomen en het perceel selecteren door erop te klikken. Bij de selectie via Capakey vult u de Capakey in in het voorziene veld.

  Hierna klikt u op ‘bevestigen’.

  Bovenaan in de dan zichtbare resultatenlijst klikt u op ‘export MyMinfin’ om de geselecteerde percelen (die u op het plan kunt nakijken) terug te sturen naar de toepassing.

  Het is mogelijk dat niet alle selectiemogelijkheden beschikbaar zijn. Dat hangt af van het door u gekozen product. Zo kunt u de lijst van de aangrenzende percelen bijvoorbeeld alleen verkrijgen door het bronperceel via het plan te selecteren.

  Bijzonder geval: wanneer u de volledige lijst van goederen selecteert, worden al de percelen van de opgegeven eigenaar automatisch geselecteerd.

 • Ik wil graag een kadastraal uittreksel van mijn eigen onroerende goederen aanvragen?

  Als u informatie aanvraagt die enkel over uw eigen perce(e)l(en) gaat, kunt u steeds gebruik maken van het motief ‘Privaat gebruik …’. Daaronder vindt u drie producten terug.

  Enerzijds vindt u de gedeeltelijke of volledige lijst van uw goederen. Dat is een overzicht van de gegevens van ofwel één van uw onroerende goederen ofwel van al uw onroerende goederen.

  Anderzijds vindt u daar de schattingsfiche terug. Dat is een samenvatting van de berekening van het kadastraal inkomen.

  Die producten zijn, als eigenaar, gratis te verkrijgen.

 • Ik heb een probleem met een aangrenzend perceel (vochtschade, overhangende takken …). Hoe kan ik de gegevens van de eigenaar daarvan aanvragen?

  Als u een probleem hebt met een perceel dat grenst aan uw eigen perceel, moet u de aanvraag starten vanuit uw eigen perceel. U kiest dan voor de motivering ‘Probleem met aanpalend goed’ en voor het product ‘Eigenaarsgegevens van een patrimoniumperceel met de eigenaarsgegevens van de aanpalende percelen’.

  Vervolgens selecteert u uw eigen perceel via het plan en de toepassing zal de aanpalende percelen selecteren.

 • Ik heb een overzicht van de onroerende goederen van een overledene nodig om de nalatenschap te regelen?

  Om een volledige lijst van onroerende goederen van een overleden persoon te krijgen, moet u in ‘Een kadastraal uittreksel aanvragen’ op het eerste scherm onderaan aanduiden dat de aanvraag gaat over de goederen van een andere persoon en vult u het rijksregisternummer van de overleden persoon in.

  U kiest vervolgens voor de motivering ‘Nalatenschap behandelen’ en voor het product ‘Volledige lijst van de goederen van een derde …’.

 • Waarom vind ik het perceel dat ik wil selecteren niet?

  Als het gezochte perceel recente aanpassingen heeft gekend, moet u letten op de gekozen toestand. U hebt de keuze tussen de fiscale toestand op 1 januari van het lopende jaar en de meest recente toestand (de gegevens waarover wij beschikken op de dag van de aanvraag).

  Als u het perceel niet vindt met het aanpassen van de toestand, zijn er verschillende scenario’s mogelijk naargelang de gekozen selectiemethode:

  1. Via de lijst van de goederen

  Als uw perceel zich niet in de lijst van de goederen van de geïdentificeerde eigenaar bevindt, is de opgegeven persoon volgens onze databank geen eigenaar van het gezochte goed. Dat kan veroorzaakt zijn door een verkoop of een successie bijvoorbeeld, waarbij de rechten door onze diensten nog niet geactualiseerd zijn. U kunt dan later opnieuw proberen om uw kadastraal uittreksel online aan te vragen.

  2. Via het adres

  Als er geen overeenkomst met het ingegeven adres gevonden wordt, kunt u een andere selectiemethode kiezen voor het perceel (rechtstreekse selectie op het plan, het kadastraal nummer ingeven).

  3. Via het kadastraal perceelnummer

  Als het ingegeven kadastraal perceelnummer niet in de meest recente toestand en niet in de fiscale toestand (de toestand op 1 januari van het jaar) bestaat, dan kunt u met ons contact opnemen via het hulpformulier in MyMinfin. Klik daarvoor op ‘Een vraag stellen’ rechts bovenaan in het tabblad.

  4. Via het plan

  Het percelenplan is volledig voor heel België. Als de toestand op het percelenplan niet overeenkomt met wat u zoekt, kunt u met ons contact opnemen via het hulpformulier in MyMinfin. Klik daarvoor op ‘Een vraag stellen’ rechts bovenaan in het tabblad.

 • Hoe lees ik de zoekresultaten van een perceel?

  De lijst met resultaten toont steeds dezelfde structuur in 3 lijnen, ongeacht de gekozen selectietool.

  Bijvoorbeeld:
  12345A1111/00B222 – P0001 – HUIS
  1000 BRUSSEL – STATIONSPLEIN 123
  A5/CL/K9-G9

  12345A1111/00B222 – P0001 – HUIS

  De eerste lijn bestaat uit het kadastraal nummer, het partitienummer en de kadastrale aard.

  Het kadastraal nummer ‘12345A1111/00B222’ bestaat uit de kadastrale afdeling (de 5 eerste cijfers), de sectie (1 letter), het grondnummer (4 cijfers), eventueel het bisnummer (de 2 cijfers volgend op ‘/’), een letterexponent (1 letter) en eventueel een cijferexponent (3 cijfers).

  Is voor een perceel een meer precieze identificatie nodig (voornamelijk voor appartementsgebouwen), dan is het partitienummer opgedeeld in meerdere partities (de 4 cijfers volgend op P).

  Belangrijk: de kadastrale aard houdt niet noodzakelijk verband met de stedenbouwkundige eigenschappen van het goed.

  1000 BRUSSEL – STATIONSPLEIN 123

  De tweede lijn duidt de ligging van het goed aan.

  • Bij gebouwde percelen gaat dit om het adres: postcode, gemeente, straatnaam en (huis)nummer.
  • Bij ongebouwde percelen vindt u hier de naam van de gemeente en een algemene ligging terug.

  A5/CG/C9-G9

  Op de derde lijn verschijnt hoofdzakelijk een detailcode voor appartementen of een benoeming gegeven door de notaris in de basisakte (of het reglement van mede-eigendom). In dit voorbeeld betekent ‘A5/CG/C9-G9’ appartement, 5e verdieping, centrum links, kelder 9, garage 9.

 • Wat betekenen de afkortingen van de detailcode voor appartementen?

  De detailcode geeft bijkomende informatie over de situering van een appartement (of een ruimte zoals een kelder of een garage) in een appartementsgebouw. Zie ook de vraag ‘Hoe lees ik de zoekresultaten van een perceel?’.

  Voorbeelden

  G.GV / 12 /
  Garage op de gelijkvloerse verdieping, nummer 12.

  A5 / CL / K9-G9
  Appartement op de vijfde verdieping, centrum links, met kelder nummer 9 en garage nummer 9.

  A4 / R9 / K9
  Appartement op de vierde verdieping, rechts nummer 9, met kelder nummer 9.

  BU3 / 73 / K73.75
  Bureau op de derde verdieping, nummer 73, met kelders nummer 73 en 75.

  A5 / 52 / K52 @ 54 – G52 – M52
  Appartement op de vijfde verdieping, nummer 52, met kelders nummer 52 tot 54, garage nummer 52 en zolderkamer nummer 52.

  Meestgebruikte afkortingen

  Aard

  A geheel, voornamelijk dienstig voor bewoning (appartement, flat, enz.)
  B bergplaats
  BU geheel, voornamelijk bestemd voor bureaus
  G garage
  HA geheel, voornamelijk bestemd voor handelsdoeleinden
  K kelder (provisiekelder, kolenkelder, enz.) of voorraadkamer en om het even welk ander lokaal dat ondergronds gelegen is en als bergplaats wordt aangewend
  KA afzonderlijke kamer
  M zolderkamer (mansarde) en elk gelijkaardig lokaal op de bovenste verdieping, ongeacht de bestemming ervan
  P parking
  S standplaats
  T tuin
  VITR uitstalraam (vitrine)

  Aanduiding van de niveaus of verdiepingen

  OG2 ondergronds niveau -2
  OG1 ondergronds niveau -1
  OG enig ondergronds niveau
  GV gelijkvloers
  TV tussenverdieping
  BE bel-etage
  1 eerste verdieping
  2 tweede verdieping
  3 derde verdieping
  enz.

  Ligging op het niveau (vanuit vooraanzicht)

  /L/ links
  /R/ rechts
  /C/ centrum
  /CL/ centrum links
  /CR/ centrum rechts
  /VK/ voorkant
  /AK/ achterkant
  /VK.L/ voorkant links
  /VK.R/ voorkant rechts
  enz.
 • Meerdere percelen hebben hetzelfde perceelnummer. Hoe kan ik hieruit een onderscheid maken?

  Het partitienummer is het meest zekere gegeven om 2 percelen die hetzelfde kadastraal nummer hebben, van elkaar te onderscheiden. Het veld ‘Detail’ kan ook nuttig zijn, hoewel die informatie met de nodige voorzichtigheid gebruikt moet worden. Dezelfde informatie kan namelijk voor verschillende percelen voorkomen.

 • Wat als het goed waarvoor ik een uittreksel wil, zich op meerdere kadastrale percelen bevindt?

  In dat geval moet u momenteel verschillende uittreksels aanvragen om die informatie te kunnen verkrijgen.

  Wij werken eraan deze dienst te verbeteren.

  Gaan de uittreksels over uw eigen percelen, dan worden ze gratis afgeleverd voor aanvragen via MyMinfin.

 • Ik kan de tool ‘plan’ niet openen om een perceel te selecteren of te visualiseren. Wat moet ik doen?

  De perceelselectie via het plan werkt niet met Microsoft Internet Explorer. Gebruik daarvoor bij voorkeur Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge.

Aanvragen via MyMinfin - (Terug)betaling

 • Hoeveel kosten de kadastrale uittreksels?

  De kadastrale uittreksels die u online aanvraagt in MyMinfin zijn goedkoper dan de uittreksels die u op papier aanvraagt. De reden daarvoor is heel eenvoudig: de online aangevraagde en betaalde uittreksels worden voor het merendeel automatisch afgeleverd en vragen geen tussenkomst meer van een medewerker, niet voor het opstellen van het document, maar ook niet voor het vereffenen van de betaling.

  Uittreksels uit de eigenaarsgegevens
  prijs via het papieren formulier (€)
  prijs via MyMinfin (€)
  Mede-eigenaars in een appartementsgebouw
  40
  10
  Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel
  (zonder vermelding van het kadastraal inkomen)
  20
  5
  Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel met de eigenaarsgegevens van de
          aanpalende patrimoniumpercelen
  40
  10
          patrimoniumpercelen in een straal van 50 m
  40
  10
          patrimoniumpercelen in een straal van 100 m
  60
  15
          patrimoniumpercelen in een straal van 200 m
  130
  32,5
          patrimoniumpercelen in een straal van 500 m
  190
  47,5
  Uittreksels uit de kadastrale perceelgegevens
  prijs via het papieren formulier (€)
  prijs via MyMinfin (€)
  Goederen van de aanvrager
  Volledige lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  0
  Volledige lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  0
  Gedeeltelijke lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  0
  Gedeeltelijke lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  0
  Goederen van een derde
  Volledige lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  5
  Volledige lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  5
  Gedeeltelijke lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  5
  Gedeeltelijke lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  5
  Attesten van het kadastraal inkomen
  Attest voor een vermindering van de registratierechten
  20
  5
  Attest voor de gedeeltelijke teruggave van registratierechten
  20
  5
  Attest voor de overdracht van een nieuw gebouw onder btw-regime
  20
  5
  Attest dat het kadastraal inkomen nog niet vastgesteld werd
  20
  5
  Diversen
  prijs via het papieren formulier (€)
  prijs via MyMinfin (€)
  Schattingsfiche
  0
  0
  Mutatieschets, per schets
  110
  110
  Historiek van een kadastraal plan- of patrimoniumperceel op basis van mutatieschetsen 
  150
  150
  Lijst van de coördinaten van een ruilverkaveling
  190
  190
 • Mijn betaling is mislukt, wat moet ik doen?

  Hebt u een mededeling gekregen dat uw betaling mislukt is, dan blijven de bestelde producten in uw winkelmand zitten van MyMinfin. U kunt meteen of op een later tijdstip de betaling opnieuw uitvoeren.

  Gelieve erop te letten dat u steeds een Bancontactkaart gebruikt voor de betaling en dat u het kaartnummer ingeeft en niet, bijvoorbeeld, het rekeningnummer.

  Als de problemen voortduren, kunt u contact opnemen met onze dienst via de knop ‘Een vraag stellen’ rechts bovenaan in het tabblad.

 • Welke betaalmethoden kan ik gebruiken om online te betalen?

  De online betalingen gebeuren via het beveiligde platform Worldline.

  U kunt alleen met een debetkaart (Bancontact) betalen. Wij aanvaarden geen kredietkaarten.

 • Een kadastraal uittreksel kan niet afgeleverd worden. Wanneer wordt het terugbetaald?

  Als een kadastraal uittreksel niet afgeleverd kan worden, om welke reden dan ook, wordt u daarvan op de hoogte gebracht door middel van een e-mail naar het e-mailadres dat u ingaf tijdens uw bestelling en een mededeling in uw berichtenbox van MyMinfin.

  Belangrijk: het kan enkele weken duren voor het bedrag op het rekeningnummer van de opdrachtgever staat (het rekeningnummer dat u ingaf tijdens uw bestelling).

Aanvragen via MyMinfin - Mijn uittreksels

 • Kan ik een uittreksel van het plan afdrukken?

  Het kadastrale percelenplan is online beschikbaar via de toepassing CadGIS. Er is een afdruktool waarmee u een uittreksel van het plan kunt afdrukken.

  U kunt ook een uittreksel van het kadastrale percelenplan afdrukken tijdens uw onlineaanvraag van een kadastraal uittreksel. Er is namelijk een afdruktool beschikbaar wanneer u een perceel via het plan selecteert en in de visualisatietool van de andere selectiemethodes.

 • Welke informatie kan ik vinden op een kadastraal uittreksel?

  Op een kadastraal uittreksel kunt u drie verschillende soorten informatie terugvinden:

  Eigenaarsgegevens

  • Naam en voornaam van alle eigenaars
  • Domicilie-adres van alle eigenaars
  • De rechten die de eigenaar(s) bezit(ten) op het goed

  We beschikken niet over telefoonnummers of e-mailadressen.

  Perceelgegevens

  • Adres (gebouwd ) of ligging (ongebouwd) van het goed
  • Naam en nummer van de kadastrale afdeling
  • Sectie
  • Perceelnummer
  • Partitienummer
  • Jaar van opbouw (indien van toepassing)
  • Aard
  • Oppervlakte

  Fiscale gegevens (indien van toepassing)

  • Polder of watering (indien van toepassing)
  • Kadastraal inkomen per hectare (KI/ha) (voor ongebouwd perceel)
  • Code KI
  • KI (kadastraal inkomen)
  • Einde vrijstelling (indien van toepassing)

  Bij elk kadastraal uittreksel zit een verklarende nota waarmee u de informatie correct kunt interpreteren.

 • Ik heb een verkeerde bestelling geplaatst. Kan ik deze annuleren?

  Het is niet mogelijk om een bestelling te annuleren.

 • Mijn betaling is uitgevoerd en ik heb een samenvatting van de betaling gekregen. Wanneer ontvang ik mijn kadastraal uittreksel?

  Er zijn twee verwerkingsmethodes voor de producten die u in MyMinfin aanvraagt.

  Automatisch

  Een aantal producten wordt automatisch gegenereerd door de toepassing. Die producten ontvangt u binnen een termijn van 48 uur na de betaling.

  Manueel

  Een aantal producten moet manueel door de medewerkers van de dienst Kadastrale Uittreksels behandeld worden. Het gaat over de volgende producten:

  • Schattingsfiches
  • Mutatieschetsen (207)
  • Historiek van een kadastraal plan- of patrimoniumperceel op basis van mutatieschetsen
  • Lijst van de coördinaten van een ruilverkaveling
  • Attesten van het kadastraal inkomen (behalve in bepaalde specifieke gevallen)

  Voor die producten geldt er een termijn van 10 werkdagen.

 • Hoeveel uittreksels blijven beschikbaar in MyMinfin?

  De laatste 1.000 bestellingen blijven beschikbaar in het tabblad ‘Mijn bestellingen’.

  Om oudere documenten te bewaren kunt u ze downloaden en opslaan op de lokale schijf van uw pc.

Aanvragen via MyMinfin - Een bezwaar indienen

De kadastrale gegevens op mijn uittreksel zijn onjuist. Hoe kan ik een bezwaar indienen?

De gegevens op uw kadastraal uittreksel zijn onderschreven conform de gegevens van de uittreksels van de patrimoniumdocumentatie op de datum van uw aanvraag. Het is echter zo dat het bijhouden van die documentatie afhankelijk is van de tijd die het duurt om die gegevens te registreren, meer bepaald de rechten die verband houden met de kadastrale percelen. Daarom is het mogelijk dat bepaalde gegevens niet meteen bijgewerkt zijn.

In dat geval kunt u een bezwaar indienen met het hulpformulier in MyMinfin. Klik daarvoor op ‘Een vraag stellen’ rechts bovenaan in het scherm van het tabblad om online kadastrale uittreksels aan te vragen. Afhankelijk van de situatie wordt uw uittreksel dan verbeterd of terugbetaald.