Een uittreksel aanvragen op papier

Een uittreksel aanvragen op papier

 • Hoe en waar kan ik een kadastraal uittreksel op papier aanvragen?
  Voor een aanvraag op papier moet u het formulier 434 ‘Aanvraag uittreksels uit de kadastrale documentatie’ gebruiken.
  1. Download het  formulier 434 (PDF, 1.04 MB) en vul het in
  2. Stuur het formulier naar de bevoegde Dienst Uitttreksels of geef het af aan het loket.
   U kunt de bevoegde dienst als volgt vinden:  
   1. ga naar onze kantorengids
   2. klik in het menu ‘Kadaster’ op ’Kadastraal uittreksel’
   3. kies dan voor ‘Betalende uitgifte van een kadastraal uittreksel’
   4. klik op ‘ZOEKEN’
   5. geef de naam of de postcode in van de gemeente waarin het goed ligt en waarover u informatie wilt (wilt u informatie over de goederen van een bepaalde persoon, dan kunt u de postcode van uw eigen gemeente ingeven om zo de dichtstbijzijnde Dienst Uittreksels te vinden)
   6. klik opnieuw op ‘ZOEKEN’. U krijgt alle informatie over het bevoegde kantoor
  3. Betaal het bedrag van het overschrijvingsformulier dat u voor het kadastraal uittreksel ontvangt
  Na ontvangst van uw betaling ontvangt u het kadastraal uittreksel met de post binnen de 10 werkdagen.

  Belangrijk: er worden geen kadastrale uittreksels meer afgeleverd aan het loket.

 • Waar kan ik terecht bij vragen?
  U kunt in dat geval met onze diensten contact opnemen:
  1. Bel naar het contactcenter voor hulp bij het invullen van uw aanvraag (02 572 57 57)
  2. Kom langs bij een van onze infocenters voor hulp bij uw aanvraag
 • Wat als ik niet over het rijksregisternummer of het KBO-nummer van de eigenaar van het perceel beschik waarover ik kadastrale informatie wil?
  Voor kadastrale informatie over een perceel waarvan u niet de eigenaar bent, hebt u het rijksregisternummer (perceel is van een natuurlijke persoon) of het KBO-nummer (perceel is van een rechtspersoon) van de eigenaar nodig, behalve wanneer uw functie een uitzondering toelaat. Het gaat dan meer bepaald om aanvragen in het kader van een gerechtelijk onderzoek, de invordering van schulden, jachtrechten of aanvragen in opdracht van een openbare instelling.

  Voor KBO-nummers bestaat er een zoekmodule op de website van de FOD Economie.
 • Hoeveel kost een kadastraal uittreksel?
  De kadastrale uittreksels die u online aanvraagt in MyMinfin zijn goedkoper dan de uittreksels die u op papier aanvraagt. De reden daarvoor is eenvoudig: de online aangevraagde en betaalde uittreksels worden voor het merendeel automatisch afgeleverd en vragen geen tussenkomst meer van een medewerker, niet voor het opstellen ervan en ook niet voor het vereffenen van de betaling.
   
  Uittreksels uit de eigenaarsgegevens
  prijs via het papieren formulier (€)
  prijs via MyMinfin (€)
  Mede-eigenaars in een appartementsgebouw
  40
  10
  Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel (zonder vermelding van het kadastraal inkomen)
  20
  5
  Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel met de eigenaarsgegevens van de
          aanpalende patrimoniumpercelen
  40
  10
          patrimoniumpercelen in een straal van 50 m
  40
  10
          patrimoniumpercelen in een straal van 100 m
  60
  15
          patrimoniumpercelen in een straal van 200 m
  130
  32,5
          patrimoniumpercelen in een straal van 500 m
  190
  47,5
  Uittreksels uit de kadastrale perceelgegevens
  prijs via het papieren formulier (€)
  prijs via MyMinfin (€)
  Goederen van de aanvrager
  Volledige lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  0
  Volledige lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  0
  Gedeeltelijke lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  0
  Gedeeltelijke lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  0
  Goederen van een derde
  Volledige lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  5
  Volledige lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  5
  Gedeeltelijke lijst van de goederen met vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  5
  Gedeeltelijke lijst van de goederen zonder vermelding van het kadastraal inkomen
  20
  5
  Attesten van het kadastraal inkomen
  Attest voor een vermindering van de registratierechten
  20
  5
  Attest voor de gedeeltelijke teruggave van registratierechten
  20
  5
  Attest voor de overdracht van een nieuw gebouw onder btw-regime
  20
  5
  Attest dat het kadastraal inkomen nog niet vastgesteld werd
  20
  5
  Diversen
  prijs via het papieren formulier (€)
  prijs via MyMinfin (€)
  Schattingsfiche
  0
  0
  Mutatieschets, per schets
  110
  110
  Historiek van een kadastraal plan- of patrimoniumperceel op basis van mutatieschetsen 
  150
  150
  Lijst van de coördinaten van een ruilverkaveling
  190
  190
  Proces-verbaal van afpaling van gemeentegrenzen
  190
  190
   
  Via MyMinfin kunt u als eigenaar gratis online uw kadastrale gegevens bekijken nadat u zich met uw eID aangemeld hebt. Klik daarvoor op ‘Mijn onroerende gegevens raadplegen’ bij ‘Mijn woning en mijn onroerende goederen’.

  Goed om te weten: eigenaars en huurders kunnen gratis mondelinge informatie krijgen over hun goederen op het vertoon van hun identiteitskaart of hun huurcontract bij de lokale kantoren van de Administratie Opmetingen en Waarderingen.

  U vindt het bevoegde lokale kantoor als volgt:

  • ga naar onze kantorengids
  • klik in het menu Kadaster op Kadastraal uittreksel
  • kies dan voor Mondelinge inlichtingen van kadastrale gegevens
  • klik op ZOEKEN
  • geef de naam of de postcode in van de gemeente waarin het goed ligt waarover u informatie wilt
  • klik opnieuw op ZOEKEN’. U krijgt alle informatie over het bevoegde kantoor
 • Wat moet ik doen als er foute gegevens op het kadastraal uittreksel staan?
  De gegevens op uw kadastraal uittreksel zijn onderschreven conform de gegevens van de uittreksels van de patrimoniumdocumentatie op de datum van uw aanvraag. Het is echter zo dat het bijhouden van die documentatie afhankelijk is van de tijd die het duurt om die gegevens te registreren, meer bepaald de rechten die verband houden met de kadastrale percelen. Daarom is het mogelijk dat bepaalde gegevens niet meteen bijgewerkt zijn.

  In dat geval kunt u een bezwaar indienen. Afhankelijk van de situatie wordt uw uittreksel dan verbeterd of terugbetaald.

  Al de gegevens die u nodig hebt om een bezwaar in te dienen vindt u op het afgeleverde uittreksel.