Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Statistische datasets downloaden

U kunt vandaag volgende statistische datasets downloaden:

Huurcontracten komt overeen met de dataset die de contracten beschrijft met betrekking tot onroerende zaken zoals de FOD Financiën die voor registratiedoeleinden heeft bepaald. Deze dataset is opgebouwd uit vijf klassen. De eerste klasse toont, op nationaal niveau, voor elk type huurovereenkomst het aantal geregistreerde huurovereenkomsten, de aard van de partijen bij het contract en de mediaanhuur van de betrokken goederen. De tweede klas geeft deze informatie op het niveau van de drie regio's. De volgende klassen doen hetzelfde op het niveau van provincies, arrondissementen, gemeenten, kadastrale afdelingen en statistische sectoren. De dataset is gratis te downloaden in de vorm van gezipte CSV's.

Vastgoedtransacties stemt overeen met de dataset die de transacties van zakelijke rechten beschrijft, zoals de FOD Financiën die voor registratiedoeleinden heeft bepaald. Deze dataset is opgebouwd uit vijf klassen. De eerste klasse omvat, op nationale schaal, voor elke kadastrale aard en voor elk type transactie het aantal onroerende goederen dat het onderwerp is geweest van een transactie, evenals de marktwaarden van deze transacties. De tweede klas geeft deze informatie op het niveau van de drie regio's. De volgende klassen doen hetzelfde op het niveau van provincies, arrondissementen, gemeenten, kadastrale afdelingen en statistische sectoren. De dataset is gratis te downloaden in de vorm van gezipte CSV's.

Kenmerken van kadastrale percelen - Vrijstelling van onroerende voorheffing komt overeen met de dataset die de percelen beschrijft die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. Deze dataset bestaat uit zeven klassen. De eerste klasse omvat, op nationaal niveau, het aantal percelen per vrijstellingscategorie, het totale kadastraal inkomen van deze percelen, hun oppervlakte en het mediaan kadastraal inkomen van elke categorie. De tweede klas geeft deze informatie op het niveau van de drie regio's. De volgende klassen doen hetzelfde op het niveau van provincies, arrondissementen, gemeenten, kadastrale afdelingen en statistische sectoren. De dataset is gratis te downloaden in de vorm van gezipte CSV's.

Kenmerken van kadastrale percelen - Grondgeruik stemt overeen met de dataset die de kadastrale aard van de percelen beschrijft zoals vastgelegd door de FOD Financiën voor fiscale doeleinden. Deze dataset bestaat uit zeven klassen. De eerste klasse omvat, op nationale schaal, voor elke aard  het aantal percelen, hun kadastraal inkomen en hun totale oppervlakte, evenals voor elke aard het mediaan kadastraal inkomen van de percelen. De tweede klas geeft deze informatie op het niveau van de drie regio's. De volgende klassen doen hetzelfde op het niveau van provincies, arrondissementen, gemeenten, kadastrale afdelingen en statistische sectoren. De dataset is gratis te downloaden in de vorm van gezipte CSV's.

Kenmerken van kadastrale percelen - Staat van het gebouw stemt overeen met de dataset die de fysieke kenmerken van de gebouwde percelen beschrijft, zoals vastgelegd door de FOD Financiën voor fiscale doeleinden. Deze dataset bestaat uit zeven klassen. De eerste klasse omvat, op nationale schaal, voor elk aard bebouwd het totale aantal percelen, evenals het aantal percelen die voldoen aan verschillende kwalitatieve criteria (zoals het aantal percelen uitgerust met centrale verwarming of het aantal percelen gebouwd vóór 1900). De tweede klasse geeft deze informatie op het niveau van de drie regio's. De volgende klassen doen hetzelfde op het niveau van provincies, arrondissementen, gemeenten, kadastrale afdelingen en statistische sectoren. De dataset is gratis te downloaden in de vorm van gezipte CSV's.

Kenmerken van kadastrale percelen - Rechten van natuurlijke personen stemt overeen met de dataset die de natuurlijke personen beschrijft die zakelijke rechten hebben op de percelen zoals bepaald door de FOD Financiën voor registratiedoeleinden. Deze dataset bestaat uit zeven klassen. De eerste klasse omvat, op nationaal niveau, voor elke kadastrale aard en voor elk type zakelijk recht het aantal percelen, hun totale kadastraal inkomen, evenals voor elke leeftijdsgroep en voor elk geslacht het aantal natuurlijke personen met zakelijke rechten op een perceel van de betrokken aard. De tweede klasse geeft deze informatie op het niveau van de drie regio's. De volgende klassen doen hetzelfde op het niveau van provincies, arrondissementen, gemeenten, kadastrale afdelingen en statistische sectoren. De dataset is gratis te downloaden in de vorm van gezipte CSV's.

Kenmerken van kadastrale percelen - Rechten van rechtspersonen komen overeen met de reeks gegevens die rechtspersonen beschrijven die zakelijke rechten hebben op onroerende goederen, zoals de FOD Financiën heeft bepaald voor registratiedoeleinden. Deze dataset bestaat uit zeven klassen. De eerste klasse omvat, op nationaal niveau, voor elke kadastrale aard en voor elk type zakelijk recht het aantal percelen, hun totale kadastraal inkomen en, voor elke categorie van economische activiteit, het aantal rechtspersonen die een zakelijk recht hebben op een perceel van de betrokken aard. De tweede klasse geeft deze informatie op het niveau van de drie regio's. De volgende klassen doen hetzelfde op het niveau van provincies, arrondissementen, gemeenten, kadastrale afdelingen en statistische sectoren. De dataset is gratis te downloaden in de vorm van gezipte CSV's.

Kenmerken van kadastrale percelen - Concentratie van kadastraal inkomen komt overeen met de dataset die de concentratie van kadastraal inkomen meet voor percelen met een aard houdende een woongelegenheid. Deze dataset bestaat uit zeven klassen. De eerste klasse omvat, op nationaal niveau, voor elke categorie percelen met een woongelegenheid, het aantal percelen en het totale kadastraal inkomen van de percelen per schijf van kadastraal inkomen. De tweede klasse geeft deze informatie op het niveau van de drie regio's. De volgende klassen doen hetzelfde op het niveau van provincies, arrondissementen, gemeenten, kadastrale afdelingen en statistische sectoren. De dataset is gratis te downloaden in de vorm van gezipte CSV's.