Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kopen met btw

Kopen met btw

 • Wanneer moet ik btw betalen bij de aankoop van een woning?

  Wanneer u een nieuwe woning koopt van een bouwpromotor zal u 21 % btw moeten betalen. Ook een particulier kan ervoor kiezen om zijn nieuwe woning met btw te verkopen. Hij zal u dat laten weten en hij moet dat vermelden in de eerste schriftelijke overeenkomst (bijv. het compromis).

 • Wanneer is een woning ‘nieuw’?

  Een woning is nieuw tot en met 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming of bewoning.

  Voorbeeld: een woning die voor het eerst in 2023 in gebruik is genomen is nieuw tot en met 31.12.2025.

 • Hoeveel btw moet ik betalen voor een nieuwe woning als de verkoper met btw verkoopt?

  Het toepasselijke btw-tarief is in principe 21 %. Wanneer u echter een nieuwe sociale woning koopt, zal u hierop 12 % btw betalen als u deze koopt van een OCMW; en 6 % btw in geval van aankoop bij een gewestelijke huisvestingsmaatschappij of bij een door hen erkende maatschappij voor sociale huisvesting.

 • Wat doe ik als koper van een woning als de verkoper met btw verkoopt?

  U hoeft zelf niets te doen. De verkoper vervult alle btw-formaliteiten. Hij zal in de verkoopakte het btw-kantoor aanduiden waar hij een bijzondere aangifte 104.5 zal indienen. Hij vermeldt in de verkoopakte ook het jaar waarin het gebouw voor het eerst onderworpen is aan de onroerende voorheffing.

 • Ik koop een nieuwe woning. Betaal ik dan ook btw op de aankoop van een grond?

  Wat de bijhorende grond bij een nieuwe woning betreft: daarop is in principe ook het btw-tarief van 21 % verschuldigd.

  Hiervoor moeten de volgende drie voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  • Het is toegelaten om op de grond te bouwen en het gebouw dat opgericht wordt, wordt verkocht met btw
  • De grond en het gebouw worden door éénzelfde persoon verkocht
  • De grond wordt samen met het gebouw overgedragen

  Indien niet tegelijk voldaan is aan de drie voorwaarden, betaalt u registratierechten op de aankoop van het terrein. Deze bedragen 12 % van de aankoopprijs bij aankoop van een grond in het Vlaams Gewest, maar 12,5 % bij aankoop van een grond in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Wat met de btw als ik een huis of appartement op plan koop?

  Voor de grond bij een huis of appartement dat u op plan koopt, gelden volgende regels:

  • Het appartement of huis moet nog gebouwd worden: u betaalt registratierechten op de aankoopprijs van de grond.
  • Het appartement of huis is al in aanbouw: u betaalt btw op de aankoopprijs van de grond.

  Indien u alleen een bouwgrond koopt, betaalt u registratierechten op de prijs van de grond. U koopt dan immers geen nieuw gebouw met bijhorende grond.