Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Huurinkomsten

Huurinkomsten - onroerend inkomen

 • Ik ben eigenaar van een in België gelegen gebouwd onroerend goed dat ik verhuur aan een particulier (die het niet voor zijn of haar beroep gebruikt). Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

  U moet het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen vermelden naast de code 1106/2106. 

  De belastbare onroerende inkomsten worden vervolgens automatisch berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met 40 %.  

  Berekeningsregel voor de belastbare onroerende inkomsten: 

  Geïndexeerd kadastraal inkomen (= niet-geïndexeerd kadastraal inkomen x indexatiecoëfficiënt) x 1,4 

  Indexatiecoëfficiënt: 

  • voor inkomsten 2023: 2,0915 
  • voor inkomsten 2024: 2,1763 

  Voorbeeld: het kadastraal inkomen van uw verhuurd onroerend goed bedraagt 450 euro. 

  Voor 2023 bedragen uw belastbare onroerende inkomsten 1.317,40 euro (= (450 x 2,0915) x 1,4). 

 • Ik ben eigenaar van een in België gelegen gebouwd onroerend goed dat ik verhuur aan een particulier die het (gedeeltelijk) voor zijn of haar beroep gebruikt. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

  Als uw huurder (natuurlijke persoon) slechts een gedeelte van het verhuurde onroerend goed gebruikt voor zijn beroep, zijn er twee mogelijke situaties: 

  1. Er is geen geregistreerde huurovereenkomst of er is wel een geregistreerde huurovereenkomst, maar die vermeldt slechts een globaal huurbedrag (zonder onderscheid tussen het privégedeelte en het beroepsgedeelte).

  In dat geval moet u het volgende aangeven: 

  • het totale niet-geïndexeerd kadastraal inkomen naast de code 1109/2109 
  • de totale brutohuur (= huurprijs + huurvoordelen) van 2023 naast de code 1110/2110   

  2. Er is een geregistreerde huurovereenkomst die een onderscheid maakt tussen het huurbedrag voor het beroepsgedeelte en het huurbedrag voor het privégedeelte. 

  In dat geval moet u het volgende aangeven: 

  • het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het privégedeelte naast de code 1106/2106 
  • het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het beroepsgedeelte naast de code 1109/2109 
  • de brutohuur (= huurprijs + huurvoordelen) van 2023 van het beroepsgedeelte naast de code 1110/2110 
 • Ik ben eigenaar van een in België gelegen gebouwd onroerend goed dat ik verhuur aan een rechtspersoon. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

  U moet het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen vermelden naast de code 1109/2109. 

  U moet de brutohuur (= huurprijs + huurvoordelen) van 2023 aangeven naast de code 1110/2110. 

  Opgelet! In sommige gevallen zullen we die verhuur behandelen als de verhuur aan een natuurlijke persoon (die het onroerend goed niet voor zijn of haar beroep gebruikt). 

  Dat is het geval: 

  • als u uw gebouwd onroerend goed verhuurt aan: 
   • een rechtspersoon die geen vennootschap is 
   • een gewestelijke huisvestingsmaatschappij 
   • een erkende maatschappij voor sociale huisvesting 
  • en als die rechtspersoon of maatschappij uw onroerend goed vervolgens ter beschikking stelt van een natuurlijke persoon die het onroerend goed uitsluitend als woning gebruikt.  

  Als u zich in die laatste situatie bevindt, moet u het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen vermelden naast de code 1106/2106. De belastbare onroerende inkomsten worden vervolgens automatisch berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met 40 %.