Betaling

Betaling onroerende voorheffing

 • Hoeveel bedraagt de onroerende voorheffing?

  De tarieven zijn door de Gewesten als volgt vastgesteld:

  • 2,5% van het K.I. (1,6% voor eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd) voor onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest
  • 1,25% van het K.I. (0,8% voor eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd) voor onroerende goederen gelegen in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Deze basisheffing bestemd voor het Gewest is maar een gedeelte van de onroerende voorheffing die u moet betalen. Op deze basisheffing mogen de provincies, agglomeraties en gemeenten opcentiemen heffen.

  Het aantal opcentiemen dat geheven wordt, kan ieder jaar van gemeente tot gemeente en van provincie tot provincie verschillen, want het wordt jaarlijks door de gemeente- en provincieraden vastgesteld.

  Ter verduidelijking:

  • 100 opcentiemen betekenen een bijkomende belasting van 1 euro op elke euro belasting die aan het Gewest verschuldigd is
  • 1000 opcentiemen betekenen 10 euro bijkomende belasting voor elke euro gewestbelasting
 • Wie moet de onroerende voorheffing betalen?

  De persoon die de onroerende voorheffing moet betalen, is de belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar een zakelijk recht bezit, d.w.z. de volle eigenaar, de bezitter, de erfpachter, de opstalhouder en de vruchtgebruiker.

  Opgelet:

  Een aantal verminderingen van de onroerende voorheffing zijn gericht op de bewoner van de woning. Dat kan de eigenaar zelf zijn of een huurder. Als het over een huurwoning gaat, heeft de huurder recht op de vermindering. Omdat de uitnodiging tot betaling van de onroerende voorheffing niet naar de huurder wordt gestuurd, wordt de vermindering toegekend aan de verhuurder (eigenaar). De huurder mag het bedrag van de vermindering wel aftrekken van de huurprijs.

 • Wat gebeurt er met de onroerende voorheffing bij de koop/verkoop van een onroerend goed?

  Wanneer u uw onroerend goed in de loop van het jaar verkoopt, moet u de volledige onroerende voorheffing betalen. Als eigenaar op 1 januari van het lopende aanslagjaar bent u immers voor de administratie de belastingplichtige voor de onroerende voorheffing en dus de enige verantwoordelijke voor de betaling van deze belasting.

  Bij een verkoop wordt soms echter overeengekomen dat de koper een deel van de onroerende voorheffing voor het lopende aanslagjaar ten laste neemt.

 • Wanneer moet ik de onroerende voorheffing betalen wanneer ik een nieuwe woning gebouwd heb?

  Voor nieuw gebouwde onroerende goederen betaalt u geen onroerende voorheffing voor het jaar van de eerste ingebruikname. U bent de onroerende voorheffing voor de eerste keer verschuldigd vanaf het jaar dat volgt op het jaar van de ingebruikname.

 • Mijn situatie is veranderd in de loop van het jaar. Wat betekent dat voor de onroerende voorheffing?

  Bijvoorbeeld:

  • U heeft een huis gekocht in februari,
  • Uw kind is geboren in maart.
  • U bent verhuisd in april.

  Voor de berekening van de onroerende voorheffing en voor de toekenning van de verminderingen wordt rekening gehouden met uw situatie op 1 januari; de onroerende goederen in uw bezit, de samenstelling van uw gezin, …

 • Wat als ik de onroerende voorheffing niet op tijd kan betalen?

  Is de woning gelegen in Vlaanderen?

  Dan vindt u meer informatie over een afbetalingsplan op de site van de Vlaamse overheid.

  Is de woning gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Dan vindt u meer informatie over een afbetalingsplan op de site van Brussel Fiscaliteit

  Is de woning gelegen in Wallonië? 

  Kunt u door tijdelijke betaalproblemen het gevraagde bedrag niet op tijd betalen? Dan is een gespreid afbetalingsplan misschien wel de oplossing.