Woningen gelegen in het Vlaams Gewest

 

Het Vlaams Gewest int zelf zijn onroerende voorheffing. U vindt alle informatie op zijn website.