Verbouwen

Opgelet!

Vanaf 12 februari 2016 is het verlaagd btw-tarief van 6% alleen nog van toepassing voor privéwoningen van minstens 10 jaar oud. Er is een overgangsmaatregel voor de werken die vanaf 12 februari 2016 worden verricht aan een woning van minder dan 10 jaar oud maar van minstens 5 jaar oud (zie hieronder)

 

Verbouwen

 • Ik verbouw mijn woning. Kan dat tegen het btw-tarief van 6%?

  Ja, dat kan voor bepaalde renovatiewerken als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • uw woning is ouder dan 10 jaar (5 jaar tot en met 11 februari 2016) (zie vraag 5)
  • uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een 'bijkomstig' gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen
  • de werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan u, de eindgebruiker (bv. Eigenaar, vruchtgebruiker of huurder) gefactureerd
 • Ik laat renovatiewerken uitvoeren vanaf 12 februari 2016. Mijn woning is minder dan 10 jaar oud maar minstens 5 jaar oud. Heb ik toch recht op het btw-tarief van 6%?

  Er is een overgangsmaatregel. U heeft recht op het btw-tarief van 6% als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

  • U heeft de aanvraag voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning of melding ten laatste op 11 februari 2016 gedaan.  / U heeft het contract voor de concrete werken ten laatste op 11 februari 2016 afgesloten.
  • De aannemer reikt de facturen ten laatste uit op 31 december 2017.

  Meer info

  Opgelet: u heeft dus geen recht op deze overgangsmaatregel voor een woning die na 31 december 2011 voor het eerst in gebruik is genomen. In dat geval is het btw-tarief van 21% van toepassing.

 • Voor welke renovatiewerken geldt het btw-tarief van 6%?

  Werken aan de binnenkant van de woning

  • sanitair (wc’s, bad, douche, lavabo …) aangesloten op de waterleiding of de riolering, bijhorende vaste badkamerkasten op maat, vaste ventilators en luchtverversers in de badkamer
  • nieuwe elektriciteit (leidingen, stopcontacten …)
   Voor verlichtingsarmaturen en bijhorende lampen geldt het btw-tarief van 21%, behalve als die armaturen volledig ingewerkt zijn in het plafond.
  • een elektrische bel, vaste brandalarmtoestellen, vaste alarmtoestellen tegen diefstal, huistelefooninstallatie (als blijvend verbonden aan de woning)
  • centrale verwarming of airconditioning met alle toestellen inbegrepen
   De levering met plaatsing van kachels, radiators, individuele convectors op hout, kolen, olie, gas of elektriciteit kan ook aan het btw-tarief van 6%
  • elektrische convectors moeten rechtstreeks en blijvend zijn aangehecht aan de elektrische installatie van het gebouw. Voor elektrische convectors die enkel via een stopcontact zijn aangesloten, geldt het btw-tarief van 21%.
  • isolatie van de woning
  • wandbekleding, vloerbekleding (tegels, laminaat …) die wordt vastgemaakt of ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte
  • een nieuwe schouw, open haard
  • een keuken bestaande uit opbergkasten, gootsteen, afzuigkap …
   Voor inbouwtoestellen zoals oven, microgolf, kookplaat, gas- of elektriciteitsfornuis, koelkast, diepvriezer, vaatwasmachine, wasmachine en droogkast geldt steeds het btw-tarief van 21%.
  • opbergkasten die onroerend van aard zijn, bijv. als scheidingswand tussen twee kamers
  • het afkrabben en vernissen van parketvloeren
  • de binnen- en buitenschilderwerken en het behangen

  Werken aan de buitenkant van de woning

  • vernieuwen van de voorgevel van de woning door haar te bepleisteren, er een nieuwe baksteen voor te plaatsen, het mos te verwijderen, te hervoegen, het verwijderen van aanslag op gevels door zandstralen of een andere methode
  • luiken, rolluiken en rolgordijnen aan de buitenkant van het gebouw
  • een veranda aan uw woning
  • een pergola als ze deel uitmaakt van de eigenlijke woning
  • een terras grenzend aan de woning
  • een garage of bijkomende garage die deel uitmaakt van de woning zodanig dat ze gebruikt wordt door de bewoners
  • het verwijderen of buiten gebruik stellen van een stookolietank, maar enkel bij een omvangrijke renovatie

  Onderhoud van de woning

  • het vegen van schoorstenen, het ontstoppen van riolen en leidingen
  • onderhoudswerken aan liften en aan installaties voor centrale verwarming, zelfs indien onderschreven door een abonnement (zie ook het laatste punt van volgende vraag)
  • reinigingswerken die de uitvoering van onderhoudswerken voorafgaan (bijv. de reiniging van een te verven oppervlakte)

  Algemeen

  • de betaalde werkuren voor deze renovatiewerken
  • onderhouden en herstellen van bovenstaande werken
 • Voor welke renovatiewerken geldt het btw-tarief van 21%?
  • renovatiewerken aan een gebouw dat niet hoofdzakelijk bedoeld is voor bewoning
  • de gebruikelijke huishoudelijke reiniging die de netheid van de privéwoning tot doel heeft (stofzuigen vast tapijt, dweilen van de vloer, boenen van het parket, wassen van de ramen …)
  • afbraakwerken die niet voorafgaan aan renovatiewerken, herstellingen of onderhoud
  • renovatiewerken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning zoals :
   • tuinaanleg, afsluitingen tussen tuinen of percelen, tuinpaden
   • aanleg van en werken aan zwembaden, sauna’s, golfterreinen, vijvers, fonteinen
   • een terras op het einde van uw tuin, een tuinhuisje, een pad in de tuin
  • materialen die u zelf aankoopt bij een doe-het-zelfzaak.
  • voor privéwoningen ouder dan 10 jaar (5 jaar tot en met 11 februari 2016) maar minder dan 15 jaar:
    
   • het gedeelte van de prijs met betrekking tot de levering van gemeenschappelijke verwarmingsketels in appartementsgebouwen
   • het gedeelte van de prijs van de levering van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van liftinstallaties, ongeacht het type van woning (eengezinswoning, appartementsgebouw…).

  Bij vragen of twijfels: aarzel niet om uw plaatselijk btw-kantoor te contacteren (u kunt de gegevens krijgen bij het Contactcenter).

 • Hoe bepalen hoe oud uw woning is?

  Hoe oud uw woning is, wordt bepaald aan de hand van de eerste ingebruikname. Meer bepaald de datum waarop iemand  (uzelf of iemand anders) de woning voor de eerste keer bewoonde.

  Wanneer uw woning vóór 1 januari 2007 voor het eerst bewoond werd, wordt uw woning geacht meer dan 10 jaar oud te zijn in 2016.

 • Ik huur een woning. Kan ik werken laten uitvoeren tegen het btw-tarief van 6%?

  Ja, als aan de voorwaarden is voldaan.

 • Ik ben eigenaar van een tweede verblijf. Ik wil renovatiewerken (bv. een nieuwe vloer laten leggen) uitvoeren. Kan dat tegen het btw-tarief van 6%?

  Ja, als aan de voorwaarden is voldaan.

 • Heeft iedereen recht op het verlaagd btw-tarief van 6%?

  U moet 'eindgebruiker' (bv. Eigenaar, vruchtgebruiker of huurder) zijn om recht te hebben op het verlaagd btw-tarief.

 • Wat moet op de factuur vermeld zijn?

  Op de factuur moeten alle elementen vermeld worden die de toepassing van het verlaagde tarief rechtvaardigen.

  Hiervoor moet u als bouwheer aan de aannemer een attest, onder welke vorm ook, overhandigen dat de nodige inlichtingen bevat om de factuur te kunnen opstellen. Hierin moeten zeker de definitieve bestemming van het gebouw en de eerste ingebruikneming zijn opgenomen.

 • Wat moet ik doen op het vlak van btw als ik een woning grondig verbouw?

  Uw gemeente levert u voor de verbouwing een stedenbouwkundige vergunning af. Zij licht de btw-administratie in die u op haar beurt een btw-aangifte toestuurt (speciale aangifte 106.3).

  De aangifte is bedoeld om het onderscheid te maken tussen werken uitgevoerd door:

  • professionelen (= btw-plichtigen)
  • uzelf, samen met familieleden of anderen (= derden)

  U moet de aangifte binnen de 3 maanden na ontvangst van uw nieuw kadastraal inkomen samen met de bijlagen indienen in het bevoegd btw-kantoor (dat is normaal gezien het kantoor dat u de in te vullen aangifte toestuurde).

  Meer info over deze btw-aangifte

 • Mijn privéwoning is ouder dan 10 jaar (5 jaar tot en met 11 februari 2016). Ik ga ze grondig verbouwen. Ik breid mijn woning uit qua oppervlakte. Wat is het btw-tarief?

  Als de oppervlakte van het oude gedeelte dat overblijft groter is dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na de uitvoering van de werken en de overige voorwaarden zijn voldaan, wordt het btw-tarief van 6% toegepast.

  In het andere geval blijft het tarief van 21% van toepassing.

  Samengevat :

   • Oude gedeelte  > nieuwe gedeelte : 6 %
   • Oude gedeelte  = nieuwe gedeelte : 21 %
   • Oude gedeelte < nieuwe gedeelte : 21 %

   Als u twijfelt, aarzel niet om uw plaatselijk btw-kantoor te raadplegen (u kunt de gegevens krijgen bij het Contactcenter).

  1. Mijn privéwoning is ouder dan 10 jaar (5 jaar tot en met 11 februari 2016). Ik ga ze grondig verbouwen. De bestaande muren worden grotendeels vervangen. Wat is het btw-tarief?

   Alleen als de renovatiewerken nog op een relevante wijze steunen op de oude dragende muren (inzonderheid de buitenmuren) en, meer algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het te renoveren gebouw en de overige voorwaarden zijn vervuld kan het verlaagd-tarief van 6% toegepast worden. Zoniet is het normaal btw-tarief van 21% van toepassing.

  2. Ik gebruik 30% van mijn woning voor mijn beroep of bijberoep. Ik wil het dak van die woning volledig vernieuwen. Kan dat tegen het btw-tarief van 6%?

   Ja, als aan de voorwaarden is voldaan.

   Het gebouw dient immers hoofdzakelijk als privéwoning en de werken worden aan het geheel van het gebouw uitgevoerd.

  3. Ik werk met een buitenlandse aannemer om uw woning op te richten of te verbouwen. Wat moet ik doen?