Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verbouwen - btw-tarief

U renoveert uw woning (die ouder is dan 10 jaar)? Onder bepaalde voorwaarden geldt voor de renovatiewerken een btw-tarief van 6 % (in plaats van 21 %).

Het maakt hierbij niet uit of de woning uw hoofdverblijfplaats dan wel uw tweede verblijf is.

U breekt uw woning eerst af om ze vervolgens weder op te bouwen? Raadpleeg dan de specifieke FAQ.

Verbouwen - btw-tarief

 • Onder welke voorwaarden kan ik van het btw-tarief van 6 % genieten?

  Aard van de werken

  De werken dienen voor de omvorming, de renovatie, de verbetering, de herstelling of het onderhoud (met uitzondering van reiniging) van uw woning.

  Als de aannemer de nodige materialen aankoopt en u deze samen met de werken factureert kan het geheel eventueel 6 % genieten. Als u zelf bouwmaterialen aankoopt, betaalt u hierop sowieso 21 % btw.

  Verbouwing of nieuwbouw?

  Als de renovatiewerken te ingrijpend zijn, kan er sprake zijn van een nieuwbouw. Op nieuwbouw is het btw-tarief van 21 % van toepassing. U moet met name opletten wanneer u de oppervlakte van uw oude woning uitbreidt en/of draagmuren vervangt of bijbouwt:

  • Uitbreiding van de oppervlakte: het nieuw bijgebouwde deel mag niet groter zijn dan het oude, behouden deel. De oppervlakte van het oude behouden deel moet dus minstens de helft zijn van de totale oppervlakte van de woning na uitvoering van de werken. Bovendien moet het nieuwe deel één geheel vormen met het oude. Dat wil zeggen dat het nieuwe deel het oude aanvult en niet onafhankelijk kan functioneren.
  • Draagmuren vervangen en/of bijbouwen: de totale lengte, gerekend in lopende meters, van de behouden dragende structuur moet minstens 50 % bedragen van de totale lengte van de totale dragende structuur
    

  Ouderdom van de woning

  De woning moet ouder zijn dan 10 jaar. Om dat vast te stellen zijn twee tijdstippen van belang:

  • de datum van eerste ingebruikneming van de woning
  • de datum van de eerste factuur voor de renovatiewerken

  Het jaar van eerste ingebruikneming  telt voor een volledig jaar.

  Bijvoorbeeld: in december 2022 werden nieuwe ramen geplaatst in uw woning en u ontving hiervoor een voorschotfactuur op 5 november 2022. Uw woning werd voor het eerst bewoond in de loop van 2012. De woning voldoet dan aan de leeftijdsvoorwaarde.

  Privéwoning

  Uw woning moet na de werken voor meer dan 50 % als privéwoning gebruikt worden. De werken moeten ook minstens gedeeltelijk het privégedeelte betreffen.

  Het tarief van 6 % geldt dan voor het geheel van de werken, ook de werken die in het professionele gedeelte van de woning gebeuren.

  Bijvoorbeeld:

  • U gebruikt 30 % van uw woning voor uw (bij)beroep. Als u uw volledige dak laat vernieuwen, kunt u het tarief van 6 % toepassen voor het geheel van de werken.
  • U gebruikt een aparte ruimte in uw woning in de uitoefening van uw (bij)beroep. Als u de muren van enkel deze ruimte herschildert, geldt het btw-tarief van 21 %. De werken zijn namelijk beperkt tot het professionele gedeelte van de woning.
    

  Facturatie

  De aannemer moet sinds 1 juli 2022 op de factuur alle elementen opnemen die de toepassing van het btw-tarief van 6 % rechtvaardigen. De factuur moet ook bepaalde vermeldingen bevatten.

  De werken worden verstrekt en gefactureerd aan u (eigenaar, huurder, vruchtgebruiker) die de woning als privéwoning gebruikt.

 • Welk btw-tarief is van toepassing op bepaalde soorten werken?

  Op afbraakwerken die niet voorafgaan aan renovatiewerken, herstellingen of onderhoud, is het tarief van 21 % van toepassing.

  Intellectuele werken zoals het studiewerk en toezicht door architecten, landmeters en ingenieurs ter voorbereiding of coördinatie van de uitvoering van onroerende handelingen zijn onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 %.

  Werken binnen

  Tarief 6 %

  • sanitair (wc’s, bad, douche, lavabo …) aangesloten op de waterleiding of de riolering, bijhorende vaste badkamerkasten op maat, vaste ventilators en luchtverversers in de badkamer
  • nieuwe elektriciteit (leidingen, stopcontacten …)
  • verlichtingsarmaturen die volledig ingewerkt zijn in het plafond
  • elektrische bellen, vaste brandalarmtoestellen, vaste alarmtoestellen tegen diefstal, huistelefooninstallatie (als blijvend verbonden aan de woning)
  • centrale verwarming of airconditioning met alle toestellen inbegrepen
  • de levering met plaatsing van kachels, radiators, individuele convectors op hout, kolen, olie, gas of elektriciteit
  • elektrische convectors die rechtstreeks en blijvend zijn aangehecht aan de elektrische installatie van het gebouw
  • isolatie van de woning
  • wandbekleding en vloerbekleding die wordt vastgemaakt of ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte
  • een nieuwe schouw, open haard
  • een keuken bestaande uit opbergkasten, gootsteen, afzuigkap …
  • het afkrabben en vernissen van parketvloeren
  • de binnen- en buitenschilderwerken en het behangen
    

  Tarief 21 %

  • verlichtingsarmaturen en bijhorende lampen die niet volledig ingewerkt zijn in het plafond
  • elektrische convectors die enkel via een stopcontact zijn aangesloten
  • vervanging van een defect inbouwfornuis
  • vervanging van een defect keukentoestel (o.a. inbouwfornuis)
    

  Werken buiten

  Tarief 6 %

  • vernieuwen van de voorgevel van de woning door haar te bepleisteren, er een nieuwe baksteen voor te plaatsen, het mos te verwijderen, te hervoegen, het verwijderen van aanslag op gevels door zandstralen of een andere methode
  • luiken, rolluiken en rolgordijnen aan de buitenkant van het gebouw
  • een veranda aan uw woning
  • een pergola als ze deel uitmaakt van de eigenlijke woning
  • een terras grenzend aan de woning
  • een garage of bijkomende garage die deel uitmaakt van de woning zodanig dat ze gebruikt wordt door de bewoners
  • het verwijderen of buiten gebruik stellen van een stookolietank, maar enkel bij een omvangrijke renovatie
    

  Tarief 21 %

  • renovatiewerken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning, zoals:
   • tuinaanleg, afsluitingen, tuinpaden
   • aanleg van en werken aan zwembaden, sauna’s, golfterreinen, (zwem)vijvers, fonteinen
   • een terras op het einde van de tuin, een tuinhuisje
     

  Onderhoud

  Tarief 6 %

  • het vegen van schoorstenen, het ontstoppen van riolen en leidingen
  • onderhoudswerken aan liften, zelfs indien onderschreven door een abonnement
  • onderhoudswerken aan installaties voor centrale verwarming (bv. verwarmingsketel), zelfs indien onderschreven door een abonnement
  • reinigingswerken die de uitvoering van onderhoudswerken voorafgaan (bv. de reiniging van een te verven oppervlakte)
  • onderhouden en herstellen van werken die onder het tarief van 6 % vallen
    

  Tarief 21 %

  • de gebruikelijke huishoudelijke reiniging die de netheid van de privéwoning tot doel heeft (stofzuigen van het vast tapijt, dweilen van de vloer, boenen van het parket, wassen van de ramen …)
 • Wat moet ik doen om het tarief van 6 % te kunnen toepassen?

  Uw aannemer zal u een gedetailleerde factuur bezorgen met vermelding van het toepasselijke btw-tarief of de toepasselijke btw-tarieven.

  U kunt best nakijken of het btw-tarief van 6 % correct is toegepast. In geval van twijfel kunt u uw belastingkantoor bellen op 02 572 57 57  (directe code: 17212).

  Stelt u vast dat het gebruikte btw-tarief niet correct is? U moet dit binnen een maand (vanaf de factuurdatum) schriftelijk melden aan uw aannemer. Doe dit bij voorkeur met een aangetekend schrijven. Uw aannemer zal u vervolgens een gecorrigeerde factuur geven met het btw-tarief van 21 %.

  U moet geen andere stappen ondernemen voor de btw.