Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Personeelsmiddelen in 2019

PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2019)

Algemene administraties E-Gov A B C D M Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 688 1245 1085 357 1 3376
AA Patrimoniumdocumentatie 741 1401 1209 391 3 3745
AA Fiscaliteit 3256 2719 1499 389 3 7866
AA Bijzondere Belastinginspectie 457 113 27 9 1 607
AA Inning en Invordering 774 996 899 173 1 2843
AA Thesaurie 91 46 25 2 1 165
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 1 121 32 12 3 1 170
Totaal per niveau 1 6128 6552 4756 1324 11 18772

PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2019)

Stafdiensten E-Gov A B C D M Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 72 34 8 7 121
SD ICT 13 204 247 97 51 1 613
SD Personeel en Organisatie 154 154 89 22 320
SD Logistiek 56 85 165 127 433
Totaal per niveau 13 486 520 359 207 2 1587

PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2019)

Diensten van de Voorzitter A B C D M Totaal per dienst
Strategische coordinatie en Communicatie 60 9 4 73
Multikanaal dienstverlening 16 36 50 1 103
Duurzame Ontwikkeling 6 6
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 11 9 20
Centrale Rechtskundige Dienst 8 1 9
Dienst van de Voorzitter van het directiecomité 13 3 3 1 1 21
Privacy 5 4 9
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 1 1 2
Dienst Vertalingen 16 6 1 23
Dienst Integriteit 2 2
Totaal per niveau  138 68 58 3 1 268

PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2019)

Autonome diensten A B C D Totaal per dienst
Fiscale Bemiddelingsdienst 35 14 7 56
Voorafgaande beslissingen 90 9 12 111
Totaal per niveau 125 23 19 167

PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2019)

Algemene administraties Statutairen Contractuelen Hypotheken Rosetta Stagiairs Managers Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 2773 181 53 368 1 3376
AA Patrimoniumdocumentatie 3053 499 45 30 115 3 3745
AA Fiscaliteit 6927 474 53 409 3 7866
AA Bijzondere belastinginspectie 584 5 17 1 607
AA Inning en Invordering 2398 259 69 116 1 2843
AA Thesaurie 128 13 20 3 1 165
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 143 8 18 1 170
Totaal per statut 16006 1439 45 225 1046 11 18772

PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2019)

Stafdiensten Statutairen Contractuelen Hypotheken Rosetta Stagiairs Managers Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 107 12 2 121
SD ICT 501 88 14 9 1 613
SD Personeel en Organisatie 350 42 13 14 1 420
SD Logistiek 315 102 1 13 2 433
Totaal per statut 1273 244 1 40 27 2 1587

PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2019)

Diensten van de Voorzitter Statutairen Contractuelen Rosetta Stagiairs Managers Totaal per dienst
Strategische coordinatie en Communicatie 63 3 4 3 73
Multikanaal dienstverlening 68 12 22 1 103
Duurzame ontwikkeling 5 1 6
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 15 3 2 20
Centrale Rechtskundige Dienst 8 1 9
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite 16 2 2 1 21
Privacy 6 1 2 9
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 2 2
Dienst Vertalingen 17 2 4 23
Dienst Integriteit 2
Totaal per statuut 202 25 28 12 1 268

PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2019)

Autonome diensten Statutaires Contractuels Totaal per dienst
Fiscale bemiddelingsdienst 55 1 56
Voorafgaande beslissingen 110 1 111
Totaal per statuut 165 2 167

PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2019)

Algemene administraties <21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70 Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 5 491 889 750 1016 218 7 3376
AA Patrimoniumdocumentatie 327 936 919 1277 285 1 3745
AA Fiscaliteit

697

1280 2069 3012 808 7866
AA Bijzondere Belastinginspectie 51 203 154 168 31 607
AA Inning en Invordering 1 255 631 635 1068 251 2 2843
AA Thesaurie 41 45 21 45 13 165
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 26 47 39 42 16 170
Totaal per leeftijd 6 1888 4031 4587 6628 1622 10 18772

PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2019)

Stafdiensten < 21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70 Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 15 30 34 37 5 121
SD ICT 55 145 156 209 46 2 613
SD Personeel en Organisatie 1 44 111 94 141 29 420
SD Logistiek 24 73 99 199 38 433
Totaal per leeftijd 1 138 359 383 586 118 2 1587

PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2019)

Diensten van de Voorzitter 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70 Totaal per dienst
Strategische coordinatie en Communicatie 11 28 18 15 1 73
Multikanaal dienstverlening 23 28 24 20 7 1 103
Duurzame Ontwikkeling 3 2 1 6
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 2 7 4 6 1 20
Centrale Rechtskundige Dienst 2 1 6 9
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite   2 3 4 7 5 21
Privacy 1 1 3 4 9
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 1 1 2
Dienst Vertalingen 2 8 4 6 3 23
Dienst Integriteit 1 1 2
Totaal per leeftijd 41 78 61 67 20 1 268

PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2019)

Autonome diensten 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal per dienst
Fiscale Bemiddelingsdienst 2 8 18 22 6 56
Voorafgaande beslissingen 4 23 37 39 8 111
Totaal per leeftijd 6 31 55 61 14 167

PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2019)

Algemene administraties NL FR D Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 2400 938 38 3376
AA Patrimoniumdocumentatie 2016 1698 31 3745
AA Fiscaliteit 4608 3198 60 7866
AA Bijzondere Belastinginspectie 365 240 2 607
AA Inning en Invordering 1346 1472 25 2843
AA Thesaurie 83 82 165
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 83 87 170
Totaal per taalrol 10901 7715 156 18772

PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2019)

Stafdiensten NL FR D Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 70 51 121
SD ICT 281 332 613
SD Personeel en Organisatie 223 197 420
SD Logistiek 244 186 3 433
Totaal per taalrol 818 766 3 1587

PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2019)

Diensten van de Voorzitter NL FR D Totaal per dienst
Strategische coordinatie en Communicatie 36 37 73
Multikanaal dienstverlening 45 58 103
Duurzame Ontwikkeling 4 2 6
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 9 11 20
Centrale Rechtskundige Dienst 4 5 9
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite   13 8 21
Privacy 3 6 9
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 2 2
Dienst Vertalingen 10 8 5 23
Dienst Integriteit 1 1 2
Totaal per taalrol 125 138 5 268

PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2019)

Autonome diensten NL FR D Totaal per dienst
Fiscale Bemiddelingsdienst 30 26 56
Voorafgaande beslissingen 61 50 111
Totaal per taalrol 91 76 167