Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ontving u ook een verdachte telefoon, e-mail, sms of whatsapp? Let op voor fraude (phishing, oplichting)

Soms wordt de identiteit van de FOD Financiën (of die van een van onze medewerkers) gebruikt bij pogingen tot online of telefonische fraude (phishing, oplichting).

We leggen uit hoe u die pogingen kunt herkennen, zodat u vermijdt dat u slachtoffer van fraude wordt. Bent u toch in de val gelopen, dan zeggen wij u welke procedure u moet volgen.

Onderaan vindt u ook een lijst van de meest gemelde fraudegevallen.

Hoe controleert u de authenticiteit en integriteit van een document?

Hebt u een papieren of digitaal document op naam van de FOD Financiën voor u? En wilt u er zeker van zijn dat dit document door ons werd uitgegeven (d.w.z. dat het authentiek is) en dat niemand het achteraf heeft gewijzigd (d.w.z. dat het document integer is)? 
Weet dan dat :
 • alle documenten die door de FOD Financiën worden afgeleverd beschikbaar zijn in uw online fiscaal en patrimoniaal dossier dat toegankelijk is via ons e-loket MyMinfin ;
 • het digitale document dat beschikbaar is in uw online fiscaal en patrimoniaal dossier (toegankelijk via MyMinfin) altijd het enige originele document is.
Om er zeker van te zijn dat het papieren of digitale document dat u voor u hebt authentiek en integer is, moet u daarom het originele document controleren in MyMinfin.

Hoe doet u dat?

 • Ofwel kunt u zich aanmelden in uw MyMinfin-dossier (via itsme® of eID) en vindt u daar het originele document terug in de rubriek ‘Mijn documenten’. Dit is alleen mogelijk voor een document dat betrekking heeft uzelf.
 • Ofwel kunt u een weergave van het originele document bekijken (een document van uzelf of dat aan u wordt voorgelegd door een andere persoon) zonder dat u zich hoeft aan te melden in MyMinfin:

o scan met uw smartphone de datamatrix (kleinere en veiligere QR-code dan een klassieke QR-code) die zich bovenaan het document rechts van het logo van de FOD Financiën bevindt en controleer of de URL in de adresbalk van uw browser ‘https://eservices.minfin.fgov.be/doc/[...] ’ is. Om de datamatrix te kunnen scannen, moet u een toepassing gebruiken die datamatrixen leest en niet enkel klassieke QR-codes. 
o of typ de URL ‘https://eservices.minfin.fgov.be/doc/’ in de adresbalk van uw browser, gevolgd door het unieke documentnummer rechtsboven in het document. 

Wilt u de authenticiteit en integriteit van het document nog verder controleren? Open dan een digitale versie van het document met Adobe Reader en controleer de gebruikte digitale handtekeningen (e-Seal en/of e-Sign)1  in het venster ‘Handtekeningen’.

---

1Let op: onze digitale handtekeningen zijn geavanceerd maar niet gekwalificeerd. U ziet mogelijk een foutmelding, maar onze handtekeningen zijn nog steeds rechtsgeldig.

Hoe herkent u een poging tot fraude?

 1. De officiële extensies van onze e-mailadressen zijn @minfin.fed.be en @news.minfin.fed.be.
  • ​Als de afzender van de e-mail deze extensies niet gebruikt of een e-mailadres dat goed op het officiële adres lijkt (bv: @minfin.fgov.be, @minfin-fed.org, etc.), dan gaat het over een poging tot phishing.
  • Opgelet! Als de afzender van de e-mail een van deze twee officiële extensies gebruikt, is dit niet altijd een garantie dat de e-mail echt is! Controleer altijd de andere fraude-indicatoren hieronder.  
 2. incorrectMen vraagt u om via e-mail, sms of whatsapp vertrouwelijke bankgegevens of gegevens in verband met internetbankieren (digipass) mee te delen.
 3. Het verhaal is te mooi om waar te zijn of komt totaal onverwacht:
  incorrectU krijgt plotseling een bericht dat men u een bepaald bedrag gaat terugbetalen.
  incorrectU wordt verzocht om een schuld te vereffenen, maar u hebt geen idee waarover het gaat.  
 4. Het verzoek is belangrijk, opdringerig: blijf rustig en neem de tijd om het verzoek te bekijken.
 5. Men vraagt u om een betaling te doen maar de bankrekening waarop u dat moet doen, is geen bankrekening van de FOD Financiën. Er zijn maar een beperkt aantal manieren om een betaling te doen aan de FOD Financiën:
  correctU gebruikt MyMinfin.
  correctU stort het bedrag op een officiële rekening. Die heeft altijd de volgende structuur: BEXX 6792 XXXX XXXX.
 6. incorrectEr staan veel spel- en/of taalfouten in het bericht.
 7. incorrectDe persoon die u opbelt, is opdringerig en gebruikt dreigementen om u aan te sporen snel een betaling te doen.
 8. incorrectU krijgt een e-mail, sms of whatsapp van een gerechtsdeurwaarderskantoor waarin die u in onze opdracht vraagt om een schuld te vereffenen. We werken wel samen met gerechtsdeurwaarders, maar die sturen geen officiële documenten per e-mail, sms of whatsapp. Meer tips over fraudepogingen door valse deurwaarders.

Lees meer tips op Safeonweb.be.

Mei 2024 - We sturen sms'en naar bepaalde belastingplichtigen om hen voor te stellen een afspraak te maken voor hulp bij het invullen van de aangifte. Die hulp is gratis en gebeurt telefonisch. We vragen nooit om bankgegevens, geheime codes, enz.

Gevallen van fraude (Opgelet! Deze lijst is niet limitatief)

De FOD Financiën stroomlijnt en optimaliseert haar financiële processen. Als...
Recent duiken nieuwe phishingpogingen per e-mail en per sms op die zogezegd...
Door een hackeraanval op de informaticasystemen van de federale overheid kunt u...
De FOD Financiën is volop bezig met het versturen van de eerste...
Recent duiken nieuwe phishingpogingen per e-mail op die zogezegd afkomstig zijn...
We kregen een melding van een poging tot telefoonfraude waarbij het algemene...
Er circuleert momenteel een phishing-poging waarbij men u dringend vraagt een...
We hebben onlangs verschillende meldingen ontvangen van phishing-pogingen via...