Ontving u ook een verdachte telefoon, e-mail, sms of whatsapp? Let op voor fraude (phishing, oplichting)

Soms wordt de identiteit van de FOD Financiën (of die van een van onze medewerkers) gebruikt bij pogingen tot online of telefonische fraude (phishing, oplichting).

We leggen uit hoe u die pogingen kunt herkennen, zodat u vermijdt dat u slachtoffer van fraude wordt. Bent u toch in de val gelopen, dan zeggen wij u welke procedure u moet volgen.

Onderaan vindt u ook een lijst van de meest gemelde fraudegevallen.

Hoe herkent u een poging tot fraude?

 1. Het e-mailadres van de afzender is geen officieel adres van de FOD Financiën.
  correctOfficiële extensie: @minfin.fed.be of @mailing.minfin.fed.be
  incorrectAndere extensie. Opgelet! Fraudeurs gebruiken soms een e-mailadres dat goed op het officiële adres lijkt (bv.: @minfin.fgov.be, minfin.fed.be@europe.com; @minfin-fed.org ...).
 2. incorrectMen vraagt u om via e-mail, sms of whatsapp vertrouwelijke bankgegevens of gegevens in verband met internetbankieren (digipass) mee te delen.
 3. Het verhaal is te mooi om waar te zijn of komt totaal onverwacht:
  incorrectU krijgt plotseling een bericht dat men u een bepaald bedrag gaat terugbetalen.
  incorrectU wordt verzocht om een schuld te vereffenen, maar u hebt geen idee waarover het gaat.  
 4. Men vraagt u om een betaling te doen maar de bankrekening waarop u dat moet doen, is geen bankrekening van de FOD Financiën. Er zijn maar een beperkt aantal manieren om een betaling te doen aan de FOD Financiën:
  correctU gebruikt MyMinfin.
  correctU stort het bedrag op een officiële rekening. Die heeft altijd de volgende structuur: BEXX 6792 XXXX XXXX.
  correctU gaat naar een van onze kantoren en u doet daar de betaling.
 5. incorrectEr staan veel spel- en/of taalfouten in het bericht.
 6. incorrectDe persoon die u opbelt, is opdringerig en gebruikt dreigementen om u aan te sporen snel een betaling te doen.
 7. incorrectU krijgt een e-mail, sms of whatsapp van een gerechtsdeurwaarderskantoor waarin die u in onze opdracht vraagt om een schuld te vereffenen. We werken wel samen met gerechtsdeurwaarders, maar die sturen geen officiële documenten per e-mail, sms of whatsapp. Meer tips over fraudepogingen door valse deurwaarders.

Lees meer tips op Safeonweb.be.

Vermoedt u een poging tot fraude?

Als u vermoedt dat er fraude in het spel is, neem dan met ons contact op via ons contactformulier (onderwerp: ‘Informeer ons over een poging tot phishing’).

Gevallen van fraude (Opgelet! Deze lijst is niet limitatief)

Wij waarschuwen nogmaals voor e-mails en sms’en, zogezegd afkomstig van de FOD...
De laatste tijd circuleren opnieuw e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de...
De laatste tijd circuleren opnieuw e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de...
Een nieuwe poging tot phishing met behulp van de identiteit van onze...
Een nieuwe poging tot phishing met behulp van de identiteit van onze...
De FOD Financiën waarschuwt eens te meer voor frauduleuze e-mails en sms’en...
Een nieuwe poging tot phishing met behulp van de identiteit van onze...
Opgelet! Momenteel doen valse e-mails in naam van de FOD Financiën de ronde....