Pas op voor pogingen tot online of telefonische fraude

Soms wordt onze identiteit (of de identiteit van een van onze medewerkers) gebruikt bij pogingen tot online of telefonische fraude (phishing, oplichting). We leggen uit hoe u die pogingen kunt herkennen, zodat u ze kunt vermijden. Mocht u toch het slachtoffer van fraude worden, dan vindt u hier de te volgen procedure.

We geven ook een lijst mee van de meest gemelde fraudegevallen.

Hoe fraude vermijden?

Enkele kenmerken van pogingen tot fraude:

 1. Het e-mailadres van de afzender is geen officieel adres.
  correctOfficiële extensie: @minfin.fed.be. 
  incorrectAndere extensie. Opgelet! Fraudeurs gebruiken soms een e-mailadres dat goed op het officiële adres lijkt (bv.: @minfin.fgov.be, minfin.fed.be@europe.com; minfin-fed.org ...).
 2. incorrectU wordt gevraagd om vertrouwelijke bankgegevens of gegevens in verband met internetbankieren (digipass) mee te delen.
 3. Het verhaal is te mooi om waar te zijn of totaal onverwacht.
  incorrectU krijgt plotseling een bericht dat er u een bepaald bedrag terugbetaald wordt.
  incorrectU wordt verzocht om een schuld te vereffenen, maar u hebt geen idee waarover het gaat.  
 4. De bankrekening waarop u een bedrag moet storten, is geen bankrekening van de FOD Financiën. Er zijn maar een beperkt aantal manieren om een betaling te doen aan de FOD Financiën:
  correctU gebruikt MyMinfin.
  correctU stort het bedrag op een officiële rekening: altijd BEXX 6792 XXXX XXXX.
  correctU gaat naar een van onze Infocenters.
 5. incorrectEr staan veel spel- en/of taalfouten in het bericht.
 6. incorrectPer telefoon: de persoon die u aan de lijn hebt, is opdringerig en gebruikt dreigementen om u aan te sporen snel een betaling te doen.
 7. incorrectU krijgt een e-mail vanwege een gerechtsdeurwaarderskantoor waarin u in onze opdracht gevraagd wordt om een schuld te vereffenen. We werken wel samen met gerechtsdeurwaarders, maar die sturen geen officiële documenten per e-mail. Meer tips over fraudepogingen door valse deurwaarders.

Lees meer tips op Safeonweb.be.

Vermoedt u een poging tot fraude?

Neem bij twijfel contact op met ons via ons contactformulier (onderwerp: Informeer ons over een poging tot phishing).

Gevallen van fraude (Opgelet! Deze lijst is niet limitatief.)

De FOD Financiën waarschuwt eens te meer voor frauduleuze e-mails en sms’en...
Een nieuwe poging tot phishing met behulp van de identiteit van onze...
Opgelet! Momenteel doen valse e-mails in naam van de FOD Financiën de ronde....
De FOD Financiën waarschuwt eens te meer voor frauduleuze e-mails en sms’en die...
De FOD Financiën waarschuwt voor frauduleuze sms’en die recent de ronde doen....
Cybercriminelen blijven de naam van onze organisatie misbruiken. Zo zijn er...
Opgelet ! Momenteel doen valse e-mails in naam van de FOD Financiën de ronde....
De FOD Financiën waarschuwt voor frauduleuze sms’en die recent de ronde doen....