Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Procedure omtrent de aanvraag voor tussentijdse voorschotten in het kader van de tweede garantieregeling

Procedure omtrent de aanvraag voor tussentijdse voorschotten in het kader van de tweede garantieregeling, in de zin van hoofdstuk 3 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot uitvoering van de artikelen 15, 25 en 26 van de wet van 20 juli 2020

1. Vooraleer u uw aanvraag voor voorschotten indient 

 registratieformulier (XLSX, 1.01 MB)

Ten minste 15 dagen voor de aanvraag voor de tussentijdse voorschotten dient de kredietgever zich via het registratieformulier te registreren in de databank van de Federale Overheid (Masterdata-SAP). Deze registratie en informatiegegevens zijn nodig opdat de Algemene Administratie van de Thesaurie de tussentijdse voorschotten aan de kredietgever zou kunnen storten op het rekeningnummer van de kredietgever.

Het ingevulde registratieformulier dient op elektronische wijze te worden verzonden naar volgende dienstmailboxen:

De communicatie vanuit de Algemene Administratie van de Thesaurie betreffende de inschrijving in Masterdata-SAP zal gebeuren via het e-mailadres van de contactpersoon zoals opgegeven in het registratieformulier.

Indien deze formaliteit niet is vervuld, kan geen betaling worden verricht.

2. Aanvraag voor voorschotten 

 aanvraagformulier (XLSX, 1.25 MB)

De kredietgever stuurt het aanvraagformulier op naar de Algemene Administratie van de Thesaurie, via guaranteecovid19@minfin.fed.be.

Het formulier wordt:

  • volledig ingevuld en ondertekend door de vertegenwoordiger van de kredietgever;
  • opgeslagen onder de vorm: yyyymmdd_xxxxxxxxxx.pdf (jaar, maand, dag van de aanvraag; de volgende 10 cijfers komen overeen met het KBO-nummer van de kredietgever);
  • verstuurd met als onderwerp-referentie “Aanvraagformulier tussentijdse voorschotten + [datum aanvraag] + [KBO nr.]”.

3. Ontvangstbevestiging

De Algemene Administratie van de Thesaurie stuurt binnen de vijf werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier voor voorschotten een ontvangstbevestiging naar het e-mailadres van de contactpersoon zoals opgegeven in het aanvraagformulier.

4. Wetgeving

De wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (BS 24.07.2020 – Ed. 2).

Het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot uitvoering van de artikelen 15, 25 en 26 van de wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (BS 30.12.2020 – Ed. 2).

Het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatregelen (BS 30.12.2020 – Ed. 2).

5. Vragen

Voor meer informatie, kan u ons contacteren via de dienstmailbox guaranteecovid19@minfin.fed.be.