Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

PROCEDURE OMTRENT DE AANVRAAG VOOR TUSSENTIJDSE VOORSCHOTTEN OF HET AANSPREKEN VAN DE STAATSWAARBORG IN HET KADER VAN RESPECTIEVELIJK DE TWEEDE GARANTIEREGELING OF DE EERSTE GARANTIEREGELING

Procedure omtrent de aanvraag voor tussentijdse voorschotten in het kader van

  • de tweede garantieregeling, in de zin van hoofdstuk 3 van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot uitvoering van de artikelen 15, 25 en 26 van de wet van 20 juli 2020
  • de eerste garantieregeling, in de zin van hoofdstuk 2 van het ministerieel besluit van 25 april 2022 tot uitvoering van de artikelen 18, 33, § 2, en 34, § 2, van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus

1. VOORALEER U UW AANVRAAG VOOR VOORSCHOTTEN OF HET AANSPREKEN VAN DE STAATSWAARBORG INDIENT 

 registratieformulier (XLSX, 1.01 MB)

Ten minste 15 dagen voor de aanvraag voor de tussentijdse voorschotten of het aanspreken van de staatswaarborg dient de kredietgever zich via het registratieformulier te registreren in de databank van de Federale Overheid (Masterdata-SAP). Deze registratie en informatiegegevens zijn nodig opdat de Algemene Administratie van de Thesaurie het bedrag aan de kredietgever zou kunnen storten op het rekeningnummer van de kredietgever.

Het ingevulde registratieformulier dient op elektronische wijze te worden verzonden naar volgende dienstmailboxen:

De communicatie vanuit de Algemene Administratie van de Thesaurie betreffende de inschrijving in Masterdata-SAP zal gebeuren via het e-mailadres van de contactpersoon zoals opgegeven in het registratieformulier.

Indien deze formaliteit niet is vervuld, kan geen betaling worden verricht.

2. Aanvraag voor voorschotten RESPECTIEVELIJK INZAKE DE TWEEDE GARANTIEREGELING OF DE EERSTE GARANTIEREGELING

GELIEVE DE BETROKKEN GARANTIEREGELING AAN TE VINKEN IN HET AANVRAAGFORMULIER

De aanvraag voor voorschotten kan het aanspreken van de staatswaarborg voorafgaan maar dit is geen verplichting.

 aanvraagformulier (XLSX, 1.23 MB)

De kredietgever stuurt het aanvraagformulier op naar de Algemene Administratie van de Thesaurie, via guaranteecovid19@minfin.fed.be.

Het formulier wordt:

  • volledig ingevuld en ondertekend door de vertegenwoordiger van de kredietgever;
  • opgeslagen onder de vorm: yyyymmdd_xxxxxxxxxx.pdf (jaar, maand, dag van de aanvraag; de volgende 10 cijfers komen overeen met het KBO-nummer van de kredietgever);
  • verstuurd met als onderwerp-referentie “Aanvraagformulier tussentijdse voorschotten + [datum aanvraag] + [KBO nr.]”.

3. AANSPREKING VAN DE STAATSWAARBORG RESPECTIEVELIJK INZAKE DE EERSTE GARANTIEREGELING OF DE TWEEDE GARANTIEREGELING

GELIEVE DE BETROKKEN GARANTIEREGELING AAN TE VINKEN IN HET FORMULIER

 AANVRAAGFORMULIER (XLSX, 1.23 MB)

De kredietgever stuurt het formulier op naar de Algemene Administratie van de Thesaurie, via guaranteecovid19@minfin.fed.be.

Het formulier wordt:

  • volledig ingevuld en ondertekend door de vertegenwoordiger van de kredietgever;
  • opgeslagen onder de vorm: yyyymmdd_xxxxxxxxxx.pdf (jaar, maand, dag van de aanvraag; de volgende 10 cijfers komen overeen met het KBO-nummer van de kredietgever);
  • verstuurd met als onderwerp-referentie “formulier aanspreking van de staatswaarborg + [datum aanvraag] + [KBO nr.]”.

4. Ontvangstbevestiging

De Algemene Administratie van de Thesaurie stuurt binnen de vijf werkdagen na de respectievelijke ontvangst van het aanvraagformulier voor voorschotten of het formulier m.b.t. het aanspreken van de staatswaarborg een ontvangstbevestiging naar het e-mailadres van de contactpersoon zoals opgegeven in het (aanvraag) formulier.

5. Wetgeving

2e garantieregeling

De wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (BS 24.07.2020 – Ed. 2).

Het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot uitvoering van de artikelen 15, 25 en 26 van de wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (BS 30.12.2020 – Ed. 2).

Het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatregelen (BS 30.12.2020 – Ed. 2).

1e garantieregeling

De wet van 27 maart 2020 tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, artikel 2, § 1, eerste lid (BS 31.03.2020).

Het koninklijk besluit van 14 april tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, de artikelen 18, gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 september 2020, 33, § 2, gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 september 2020, en 34, § 2, gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 september 2020 (BS 15.04.2020, BS 20.11.2020).

Het ministerieel besluit van 25 april 2022 tot uitvoering van de artikelen 18, 33, § 2, en 34, § 2, van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus (BS 12.05.2022).

6. Vragen

Voor meer informatie, kan u ons contacteren via de dienstmailbox guaranteecovid19@minfin.fed.be.