Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Productencatalogus

 Folder: Op zoek naar patrimoniumgegevens? De FOD Financiën: uw aanspreekpunt voor eigendoms-, perceel- en huurgegevens. (PDF, 1.37 MB)

Privacy: in de mate dat de afgeleverde informatie persoonsgegevens bevat, kan de verkregen informatie niet gebruikt worden voor doeleinden die strijdig zijn met de beginselen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van persoonsgegevens.

 • Hypothecaire getuigschriften

  Getuigschrifttype Prijs Voor wie? Hoe?

  Hypothecair getuigschrift (30 jaar) (ref.10.01.01)
  Art. 127 Hyp. W.
  Hypothecair getuigschrift met de hypothecaire overschrijvingen, inschrijvingen en randmeldingen opgezocht tegen bepaalde personen op bepaalde onroerende goederen teruggaand tot dertig jaar voor de aanvraag.

  Getuigschrift geleverd buiten termijn van 8 werkdagen.

  110 euro Notarissen Aanvraag via SSH-toepassing.
  Gerechtsdeurwaarders, advocaten, burgers ...

  Indienen van een geschrift. Vul het  aanvraagformulier voor het hypothecair getuigschrift (PDF, 1.01 MB) in (zie ook  extra bijlage voor personen (PDF, 572.67 KB),  extra bijlage voor onroerende goederen (PDF, 107.13 KB) en toelichting bij het formulier) en leg het voor aan het territoriaal bevoegde kantoor Rechtszekerheid (opzoeking via onze kantorengids).

  Datum aangevraagde opzoeking maximum zes maanden voorafgaand aan datum van neerlegging aanvraag.

  Hypothecair getuigschrift (30 jaar) – dringend (ref.10.01.02)
  Art. 127 Hyp. W.
  Dringend af te leveren hypothecair getuigschrift met de hypothecaire overschrijvingen, inschrijvingen en randmeldingen opgezocht tegen bepaalde personen op bepaalde onroerende goederen teruggaand tot dertig jaar voor de aanvraag.

  Getuigschrift geleverd binnen termijn van 8 werkdagen.

  180 euro Notarissen Aanvraag via SSH-toepassing.
  Gerechtsdeurwaarders, advocaten, burgers ...

  Indienen van een geschrift. Vul het  aanvraagformulier voor het hypothecair getuigschrift (PDF, 1.01 MB) in (zie ook  extra bijlage voor personen (PDF, 572.67 KB) extra bijlage voor onroerende goederen (PDF, 107.13 KB) en toelichting bij het formulier) en leg het voor aan het territoriaal bevoegde kantoor Rechtszekerheid (opzoeking via onze kantorengids).

  Datum aangevraagde opzoeking maximum zes maanden voorafgaand aan datum van neerlegging aanvraag.

  Hypothecair getuigschrift (aanvullend) (ref.10.01.03)
  Art. 127 Hyp. W.
  Aanvullend hypothecair getuigschrift met de hypothecaire overschrijvingen, inschrijvingen en randmeldingen opgezocht tegen bepaalde personen op bepaalde onroerende goederen vanaf een bepaalde datum.

  Getuigschrift geleverd buiten termijn van 8 werkdagen.

  60 euro1 Notarissen

  Aanvraag via SSH-toepassing.

  Datum aangevraagde opzoeking maximum 6 maanden voorafgaand aan datum neerlegging aanvraag.

  Gerechtsdeurwaarders, advocaten, burgers ...

  Indienen van een geschrift. Vul het  aanvraagformulier voor het hypothecair getuigschrift (PDF, 1.01 MB) in (zie ook  extra bijlage voor personen (PDF, 572.67 KB) extra bijlage voor onroerende goederen (PDF, 107.13 KB) en toelichting bij het formulier) en leg het voor aan het territoriaal bevoegde kantoor Rechtszekerheid (opzoeking via onze kantorengids).

  Datum aangevraagde opzoeking maximum zes maanden voorafgaand aan datum van neerlegging aanvraag.

  Hypothecair getuigschrift (aanvullend) – dringend (ref.10.01.04)
  Art. 127 Hyp. W.
  Dringend af te leveren aanvullend hypothecair getuigschrift met de hypothecaire overschrijvingen, inschrijvingen en randmeldingen opgezocht tegen bepaalde personen op bepaalde onroerende goederen vanaf een bepaalde datum.

  Getuigschrift geleverd binnen termijn van 8 werkdagen.

  110 euro2 Notarissen

  Aanvraag via SSH-toepassing.

  Datum aangevraagde opzoeking maximum 6 maanden voorafgaand aan datum neerlegging aanvraag.

  Gerechtsdeurwaarders, advocaten, burgers ...

  Indienen van een geschrift. Vul het  aanvraagformulier voor het hypothecair getuigschrift (PDF, 1.01 MB) in (zie ook  extra bijlage voor personen (PDF, 572.67 KB) extra bijlage voor onroerende goederen (PDF, 107.13 KB) en toelichting bij het formulier) en leg het voor aan het territoriaal bevoegde kantoor Rechtszekerheid (opzoeking via onze kantorengids).

  Datum aangevraagde opzoeking maximum zes maanden voorafgaand aan datum van neerlegging aanvraag.

  Hypothecair getuigschrift (geautomatiseerd aanvullend) (ref.10.01.05)
  Art. 127 Hyp. W.

  Aanvullend hypothecair getuigschrift vermeldende de hypothecaire overschrijvingen, inschrijvingen en randmeldingen opgezocht tegen bepaalde personen op alle onroerende goederen binnen de territoriale bevoegdheid van het kantoor Rechtszekerheid vanaf een bepaalde datum.

  Gratis Notarissen

  Aanvraag via SSH-toepassing.

  Datum aangevraagde opzoeking maximum zes maanden voorafgaand aan datum neerlegging aanvraag.

  Te vermeerderen met 10 euro als bijkomende personen toegevoegd moeten worden of de opzoeking aangevuld moet worden door het bevoegde kantoor. Als ook afschriften of uittreksels van een akte afgeleverd moeten worden, is een forfait van 65 euro verschuldigd per afschrift of uittreksel (ongeacht het aantal bladzijden per afschrift of uittreksel). De forfaitaire prijzen zijn opgenomen in het KB van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften, gewijzigd bij KB van 7 december 2016 (BS 21.12.2016) – van toepassing vanaf 1 januari 2017 – geïndexeerd vanaf 1 januari 2018 en 1 januari 2021.

  1 Evenwel, indien de datum vanaf wanneer het getuigschrift dient opgemaakt te worden buiten de zes maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag ligt, dan wordt de prijs opgetrokken naar 110 euro.
  2 Evenwel, indien de datum vanaf wanneer het getuigschrift dient opgemaakt te worden buiten de zes maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag ligt, dan wordt de prijs opgetrokken naar 180 euro.

 • Kopie van akten

  Prijs Voor wie? Hoe?
  Kopie van akten (ref.10.02.01)
  Kopie of afschrift van een overgeschreven akte.
  65 euro Notarissen, gerechtsdeurwaarders, burgers ... Schriftelijke aanvraag.
  De aanvraag wordt neergelegd op het territoriaal bevoegde kantoor Rechtszekerheid (kantooropzoeking via Annucomp).
 • Attest van erfopvolging

  Prijs Voor wie? Hoe?
  Attest van erfopvolging (ref.10.03.01)
  Attest van erfopvolging afgeleverd onder bepaalde voorwaarden door het kantoor Rechtszekerheid voor het deblokkeren van bankrekeningen op naam van een overledene.
  Gratis Aanvrager die optreedt als betrokkene in rechtstreekse naam in een nalatenschap, zijn erfgenamen of rechthebbenden.

  Online aanvraag via MyMinfin of via het Contactcenter (02 572 57 57).

  Op de website vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure voor een attest van erfopvolging.

 • Afschrift of uittreksel successieaangifte

  Prijs Voor wie? Hoe?
  Afschrift of uittreksel successieaangifte – betrokken partijen (ref.10.04.01)
  Art. 143 W. Succ.
  Afgifte van een kopie of uittreksel uit een successieaangifte op verzoek van de betrokkenen in rechtstreekse naam, van hun erfgenamen of rechthebbenden (enkel nog voor overlijdensdossiers toegewezen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest).
  10 euro Aanvrager die optreedt als betrokkene in rechtstreekse naam in een nalatenschap, zijn erfgenamen of rechthebbenden. Opgave identificatie overledene en identificatie aanvrager (betrokkene in rechtstreekse naam, zijn erfgenamen of rechthebbenden) en een schriftelijke aanvraag indienen op het territoriaal bevoegde kantoor Rechtszekerheid (kantoor in Wallonië of Brussel - kantooropzoeking via Annucomp).
  Afschrift of uittreksel successieaangifte – Vrederechter (ref.10.04.02)
  Art. 143 W. Succ.
  Afgifte van een kopie of uittreksel uit een successieaangifte op verzoek van een door de vrederechter gemachtigde derde (enkel nog voor overlijdensdossiers toegewezen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest).
  10 euro Burger of rechtspersoon die de machtiging gekregen heeft. Opgave identificatie overledene, identificatie aanvrager en de machtiging van de vrederechter.1
  Attest verschuldigde sommen (ref.10.04.03)
  Art. 90 W. Succ.
  Gratis Erfgenamen, legatarissen en begiftigden en de openbare ambtenaren ermee belast de goederen van de erfenis te verkopen of te hypothekeren. Identificatie van de overledene. Schriftelijk, de aanvraag wordt neergelegd op het territoriaal bevoegde kantoor Rechtszekerheid (kantooropzoeking via Annucomp).

  1 De machtiging of het bevel van de vrederechter dat de derden gehouden zijn over te leggen om de aflevering van de door hen aangevraagde afschriften of uittreksels te krijgen, moet uitgaan van de vrederechter in wiens kanton het kantoor Rechtszekerheid gevestigd is. De rechter moet soeverein beslissen of de derden een rechtmatig belang hebben om het afschrift of uittreksel te vragen. Het kantoor Rechtszekerheid leeft het bevel na zonder de gepastheid ervan te betwisten.

 • Afschrift of uittreksel vzw

  Prijs Voor wie? Hoe?
  Afschrift of uittreksel vzw – betrokken partijen (ref.10.05.01)
  Art. 160 W. Succ.
  Afgifte van een kopie of uittreksel uit een aangifte over de jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten op verzoek van de rechtstreeks betrokken vereniging zonder winstoogmerk of private stichting.
  10 euro Betrokken vereniging zonder winstoogmerk of private stichting Opgave identificatie rechtstreeks betrokken vereniging zonder winstoogmerk of private stichting. U kunt het best een schriftelijke aanvraag indienen op het territoriaal bevoegde kantoor Rechtszekerheid (kantooropzoeking via Annucomp).
  Afschrift of uittreksel vzw – Vrederechter (ref.10.05.02)
  Art. 160 W. Succ.
  Afgifte van een kopie of uittreksel uit een aangifte over de jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten op verzoek van op verzoek van een door de vrederechter gemachtigde derde.
  10 euro Door vrederechter gemachtigde derde Opgave identificatie betrokken vereniging zonder winstoogmerk of private stichting, opgave identificatie door vrederechter gemachtigde derde en de machtiging van de vrederechter. U kunt het best een schriftelijke aanvraag indienen op het territoriaal bevoegde kantoor Rechtszekerheid (kantooropzoeking via Annucomp).1

  1 De machtiging of het bevel van de vrederechter dat de derden gehouden zijn over te leggen om de aflevering van de door hen aangevraagde afschriften of uittreksels te krijgen, moet uitgaan van de vrederechter in wiens kanton het kantoor Rechtszekerheid gevestigd is. De rechter moet soeverein beslissen of de derden een rechtmatig belang hebben om het afschrift of uittreksel te vragen. Het kantoor Rechtszekerheid leeft het bevel na zonder de gepastheid ervan te betwisten.

 • Eigendomstitel

  Prijs Voor wie? Hoe?
  Eigendomstitel (ref.10.06.01)
  Art. 144 W. Succ.
  Meedelen van de geregistreerde eigendomstitels en de gekende rechtsovergangen door overlijden die aan de basis liggen van de actuele zakenrechtelijke eigendomstoestand van een in België gelegen onroerend goed (beperkt tot de laatste op een hypotheekkantoor overgeschreven titel of tot de meest recente titels).

  20 euro

  /onroerend goed

  Particulier, professioneel Schriftelijke aanvraag op het bevoegde kantoor met de omschrijving van het goed/de goederen waarvoor de eigendomstitel(s) wordt (worden) gevraagd (kantooropzoeking via Annucomp).
  Eigendomstitel - dertig jaar (ref.10.06.02)
  Art. 144 W. Succ.
  Meedelen van de geregistreerde eigendomstitels en de gekende rechtsovergangen door overlijden die aan de basis liggen van de actuele zakenrechtelijke eigendomstoestand van een in België gelegen onroerend goed (overzicht van de titels die de zakenrechtelijke eigendomstoestand van het goed hebben bepaald gedurende de laatste 30 jaar).
  60 euro /onroerend goed Particulier, professioneel Schriftelijke aanvraag op het bevoegde kantoor met de omschrijving van het goed/de goederen waarvoor de dertigjarige eigendomstitel(s) wordt (worden) gevraagd (kantooropzoeking via Annucomp).

  Attest van niet-eigendom (ref.10.06.03)

  Een attest van niet-eigendom bewijst dat u geen eigen huis of andere onroerende goederen bezit. Dat is vaak een voorwaarde om hulp te krjgen van sociale diensten (zoals een sociale woning of toelage).

  Gratis Particulier

  Online aanvraag via MyMinfin of via het Contactcenter (02 572 57 57).

  Meer informatie over de aanvraagprocedure voor een attest van niet-eigendom vindt u op de website.

 • Vergoedingen

  Prijs Voor wie? Hoe?
  Vergoedingen (ref.10.07.01)
  Art. 145 W. Succ.
  Opzoekingen in het kader van een door overlijden ontbonden huwgemeenschap, van de vergoedingen die de overleden echtgenoot betreffen, zoals deze blijken uit geregistreerde overeenkomsten en verklaringen over onroerende goederen.
  60 euro Particulier, professioneel Identificatie van door overlijden ontbonden huwgemeenschap.
 • Akten/uittreksels van de registratie

  Prijs Voor wie? Hoe?
  Afschrift uit formaliteitsregister / akte / verklaring (ref.10.08.01)
  Art. 236 W. Reg.
  Afgifte van een kopie of uittreksel uit de formaliteitsregisters van de Registratie.
  5 euro Particulier, professioneel Opgave van de partijen van de akte en/of de omschrijving van het betrokken onroerend goed. U kunt het best een schriftelijke aanvraag indienen op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid (kantooropzoeking via Annucomp).
  Kopie/uittreksel geregistreerde onderhandse akte dubbel berustend bij administratie (ref.10.08.02)
  Art. 236 W. Reg.
  Afgifte van een kopie of uittreksel van een geregistreerde onderhandse akte waarvan een dubbel berust in de documentatie van de Administratie.
  10 euro Particulier, professioneel Opgave van de partijen van de akte en/of de omschrijving van het betrokken onroerend goed. U kunt het best een schriftelijke aanvraag indienen op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid (kantooropzoeking via Annucomp).
  Art. 236/1 W. Reg. (ref.10.08.03)
  Verstrekken van inlichtingen voorzien in het W. Reg. aan andere administratieve diensten die nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen en die enkel binnen dat kader gebruikt mogen worden door die andere diensten.
  Gratis Overheid1 Bezorgen door de andere administratieve diensten van een aanvraag met verwijzing naar de hun opgedragen wettelijke of reglementaire bepaling daaromtrent.2
  Art. 144/1 W. Succ. (ref.10.08.04)
  Verstrekken van inlichtingen voorzien in het W. Succ. aan andere administratieve diensten die nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen en die enkel binnen dat kader gebruikt mogen worden door die andere diensten.
  Gratis Overheid Bezorgen door de andere administratieve diensten van een aanvraag met verwijzing naar de hun opgedragen wettelijke of reglementaire bepaling daaromtrent.

  Als de inlichtingen afgeleverd moeten worden aan derden met een rechtmatig belang, moet ook de machtiging of het bevel van de vrederechter voorgelegd worden. Dat moet uitgaan van de vrederechter in wiens kanton het kantoor Rechtszekerheid gevestigd is. De rechter moet soeverein beslissen of de derden een rechtmatig belang hebben om het afschrift of uittreksel te vragen. Het kantoor Rechtszekerheid leeft het bevel na zonder de gepastheid ervan te betwisten.

  1 Andere administratieve diensten van de staat, daaronder begrepen de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtsmachten, en aan de openbare instellingen of inrichtingen.

  2 Het afleveren van patrimoniale informatie aan:

  • de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, in het kader van de sociale tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • de Federale Pensioendienst, in het kader van de inkomstengarantie voor ouderen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • de sociale huisvestingsmaatschappijen en diensten die werkzaam zijn in de sociale huisvestingssector in het kader van de controle van het onroerend bezit – formulieren B

  is toevertrouwd aan de Centrale Cel Inlichtingen (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie – Informatieverzameling en Uitwisseling) en niet aan de kantoren Rechtszekerheid.

 • Kadastraal uittreksel uit de eigenaarsgegevens

  Documenten waarop de identiteit van de eigenaar(s) of rechthebbende(n) van een patrimoniaal perceel vermeld wordt (KB 30 juli 2018)

  Prijs papieren formulier Prijs via MyMinfin Voor wie? Hoe?
  Mede-eigenaars in een appartementsgebouw (ref.20.01.01) 40 euro 10 euro Gemachtigde aanvrager
  Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel (ref.20.01.02) 20 euro 5 euro Gemachtigde aanvrager
  Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel met eigenaarsgegevens van de aanpalende patrimoniumpercelen (ref.20.01.03)1 40 euro 10 euro Gemachtigde aanvrager
  Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel met eigenaarsgegevens van de patrimoniumpercelen in een straal van 50 m (ref.20.01.04)2 40 euro 10 euro Gemachtigde aanvrager
  Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel met eigenaarsgegevens van de patrimoniumpercelen in een straal van 100 m (ref.20.01.05) 60 euro 15 euro Gemachtigde aanvrager
  Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel met eigenaarsgegevens van de patrimoniumpercelen in een straal van 200 m (ref.20.01.06) 130 euro 32,5 euro Gemachtigde aanvrager
  Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel met eigenaarsgegevens van de patrimoniumpercelen in een straal van 500 m (ref.20.01.07) 190 euro 47,5 euro Gemachtigde aanvrager

  1 Aanpalende percelen: alle percelen rakend aan het geselecteerde perceel of de groep van geselecteerde percelen.

  2 De straal wordt berekend vanaf de perimeter van het perceel en niet vanaf het centrale punt.

 • Kadastraal uittreksel over de perceelsgegevens

  Documenten die perceelinformatie en eventueel fiscale informatie vermelden van één of meerdere goederen

  Prijs papieren formulier Prijs via MyMinfin Voor wie? Hoe?
  Volledige lijst van de goederen van de aanvrager met vermelding van het kadastraal inkomen (ref.20.01.08) 20 euro 0 euro Particulieren, professionelen, mandatarissen
  Volledige lijst van de goederen van de aanvrager zonder vermelding van het kadastraal inkomen (ref.20.01.09) 20 euro 0 euro Particulieren, professionelen, mandatarissen
  Gedeeltelijke lijst van de goederen van de aanvrager met vermelding van het kadastraal inkomen (ref.20.01.10) 20 euro 0 euro Particulieren, professionelen, mandatarissen
  Gedeeltelijke lijst van de goederen van de aanvrager zonder vermelding van het kadastraal inkomen (ref.20.01.11) 20 euro 0 euro Particulieren, professionelen, mandatarissen
  Volledige lijst van de goederen van een derde met vermelding van het kadastraal inkomen (ref.20.01.12) 20 euro 5 euro Gemachtigde aanvrager
  Volledige lijst van de goederen van een derde zonder vermelding van het kadastraal inkomen (ref.20.01.13) 20 euro 5 euro Gemachtigde aanvrager
  Gedeeltelijke lijst van de goederen van een derde met vermelding van het kadastraal inkomen (ref.20.01.14) 20 euro 5 euro Gemachtigde aanvrager
  Gedeeltelijke lijst van de goederen van een derde zonder vermelding van het kadastraal inkomen (ref.20.01.15) 20 euro 5 euro Gemachtigde aanvrager
 • Attest van het kadastraal inkomen

  Documenten die de informatie over het kadastraal inkomen van een goed bevatten. Het gaat hier enkel over bebouwde percelen.

  Prijs papieren formulier Prijs via MyMinfin Voor wie? Hoe?
  Attest van het kadastraal inkomen voor vermindering van de registratierechten (ref.20.01.16) 20 euro 5 euro Particulieren, professionelen, mandatarissen
  Attest van het kadastraal inkomen voor gedeeltelijke teruggave van registratierechten (ref.20.01.17) 20 euro 5 euro Particulieren, professionelen, mandatarissen
  Attest van het kadastraal inkomen voor overdracht van een nieuw gebouw onder btw-regime (ref.20.01.18) 20 euro 5 euro Particulieren, professionelen, mandatarissen
  Attest dat het kadastraal inkomen nog niet is vastgesteld (ref.20.01.19) 20 euro 5 euro Particulieren, professionelen, mandatarissen
 • Digitale leggergegevens

  Prijs Voor wie? Hoe?
  Digitale kadastrale leggergegevens van eigen goederen ‘EIGEN PATRIMONIUM’ (ref.30.01.01)
  Een selectie van perceel- en eigenaarsgegevens.
  0,88 euro per unieke eigendomstoestand, minimum 82 euro Professionelen, mandatarissen Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be + gebruikerslicentie
  Gratis Overheid1 https://www.scip-cspi.be2
  Uitgezonderd federale overheidsdiensten: aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be
  Digitale kadastrale leggergegevens van eigen goederen ‘EIGEN PATRIMONIUM met constructiecode’ (ref.30.01.02)
  Een selectie van perceel- en eigenaarsgegevens. Constructiecode van het gebouw – bouwtechnische gegevens (type gebouw, aantal verdiepingen, garage, badkamer, centrale verwarming, bouwjaar ...).
  0,88 euro unieke eigendomstoestand, minimum 82 euro Professionelen, mandatarissen Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be + gebruikerslicentie
  Gratis Overheid1 https://www.scip-cspi.be2
  Uitgezonderd federale overheidsdiensten: aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be
  Digitale kadastrale leggergegevens in een bepaald gebied ‘GEBIEDSGEGEVENS’ (ref.30.01.03)
  Een selectie van perceel- en eigenaarsgegevens.
  0,88 euro per unieke eigendomstoestand, minimum 82 euro Professionelen Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be + gebruikerslicentie
  Als u eigenaarsgegevens wilt krijgen, moet u over een privacymachtiging beschikken.
  Gratis Overheid1 https://www.scip-cspi.be2
  Uitgezonderd federale overheidsdiensten: aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be
  Digitale kadastrale leggergegevens in een bepaald gebied ‘GEBIEDSGEGEVENS met constructiecode’ (ref.30.01.04)
  Een selectie van perceel- en eigenaarsgegevens.
  0,88 euro per unieke eigendomstoestand, minimum 82 euro Professionelen Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be + gebruikerslicentie
  Als u eigenaarsgegevens wilt krijgen, moet u over een privacymachtiging beschikken.
  Gratis Overheid1 https://www.scip-cspi.be2
  Uitgezonderd federale overheidsdiensten: aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be
  Digitale kadastrale leggergegevens van bepaalde percelen ‘PERCELEN IN BUFFER’ (ref.30.01.05)
  Een selectie van perceel- en eigenaarsgegevens.
  0,88 euro per unieke eigendomstoestand, minimum 82 euro Professionelen Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be + gebruikerslicentie
  Als u eigenaarsgegevens wilt krijgen, moet u over een privacymachtiging beschikken.
  Gratis Overheid1 https://www.scip-cspi.be2
  Uitgezonderd federale overheidsdiensten: aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be
  Digitale kadastrale leggergegevens van bepaalde percelen ‘PERCELEN IN BUFFER met constructiecode’ (ref.30.01.06)
  Een selectie van perceel- en eigenaarsgegevens.
  0,88 euro per unieke eigendomstoestand, minimum 82 euro Professionelen Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be + gebruikerslicentie
  Als u eigenaarsgegevens wilt krijgen, moet u over een privacymachtiging beschikken.
  Gratis Overheid1 https://www.scip-cspi.be2
  Uitgezonderd federale overheidsdiensten: aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be

  1 Overheid

  1. een rechtspersoon of een orgaan opgericht bij of krachtens de Grondwet, een wet, een decreet of een regel bedoeld in artikel 134 van de Grondwet
  2. een natuurlijke of rechtspersoon die openbare bestuursfuncties uitoefent
  3. een natuurlijke of rechtspersoon die, onder toezicht van een orgaan of persoon als bedoeld onder punt 1 of 2, belast is met openbare verantwoordelijkheden of functies of openbare diensten verleent.

  De organen en instellingen met een gerechtelijke bevoegdheid vallen niet onder deze definitie tenzij ze optreden in een andere functie dan de rechterlijke. De wetgevende vergaderingen en de daaraan verbonden instellingen vallen niet onder deze definitie, behalve wanneer zij optreden in een administratieve functie.

  2 SCIP/CSPI
  Het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 heeft de Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie (CSPI) opgericht in de vorm van een instelling die gemeenschappelijk is voor de 3 gewesten en de federale staat in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

  Die instelling is belast met het beheer en de uitwisseling van de patrimoniuminformatie tussen de 3 gewesten en de federale staat. Dankzij een professionele en doeltreffende samenwerking tussen de verschillende partijen kan de klantentevredenheid en het correcte beheer van de gegevens worden verbeterd.

 • Plan

  Prijs Voor wie? Hoe?
  Digitaal kadastraal percelenplan (ref.40.01.01)
  Kadastraal percelenplan in SHP
  Toestand > 01.01.2009 en < 01.01.20181
  Gratis Particulieren, professionelen Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be
  Kadastraal percelenplan (ref.40.01.02)
  Toestand < 01.01.2009
  15 euro per bladplan Iedereen Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be

  1 Toestand > 1 januari 2018 is beschikbaar in open data.

 • CadGIS Viewer

  Een webtoepassing waarmee u de gegevens van het kadastrale percelenplan afkomstig van CadGIS kunt visualiseren. Deze is beschikbaar op twee niveaus en afhankelijk van het niveau zijn andere tools en functionaliteiten beschikbaar (navigatie, positionering, opzoeking, identificatie, aanvraag van gegevens, opmeten, afdrukken ...).

  Prijs Voor wie? Hoe?
  Webprofiel (ref.50.01.01)
  Met de toepassing kan iedereen een uittreksel of een kopie van de gegevens aanvragen. De toepassing biedt de hierboven nader beschreven basisfunctionaliteiten.
  Gratis Iedereen Beschikbaar zonder identificatie voor iedereen.
  Landmeterprofiel (ref.50.01.02)
  Aanvullend op de hierboven beschreven functionaliteiten hebt u toegang tot documenten, administratieve grenspalen, administratieve grenzen en bijzondere gebieden.
  Gratis Landmeters Identificatie via e-ID (identiteitskaart), itsme of token namens een bedrijf nodig
 • Administratieve eenheden

  Dataset van administratieve eenheden uit de kadastrale CadGIS-referentiedatabank. Administratieve grenzen worden wettelijk vastgesteld door een bestuurseenheid of tussen twee bestuurseenheden. In België liggen de wettelijk bepaalde grenzen vast en kunnen zij alleen worden gewijzigd door een wet, een verordening of een decreet.

  Prijs Voor wie? Hoe?
  Administratieve eenheden - toestand op 1 januari (ref.51.01.01)
  Extractie van administratieve eenheden op basis van de fiscale situatie. Voor elk belastingjaar wordt op 1 januari van dat jaar de fiscale situatie van het kadastrale percelenplan gepubliceerd. De administratieve eenheden zullen ook op 1 januari van dat jaar worden getrokken om ze in overeenstemming te brengen met het kadastrale percelenplan.
  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via administratieve eenheden.
 • Statistische datasets

  De statistische datasets van de AAPD zijn statistieken die de in België gelegen onroerende goederen beschrijven. Deze datasets zijn allemaal op dezelfde manier opgezet: elke dataset bestaat uit een reeks gezipte csv's die overeenkomen met de variabelen van de dataset, berekend op het niveau van het land, de gewesten, de provincies, de districten, de gemeenten, en eventueel op het niveau van de kadastrale afdelingen en de statistische sectoren.

  Prijs Voor wie? Hoe?

  Huurcontracten (ref.52.01.01)

  Deze dataset beschrijft de huurcontracten met betrekking tot onroerende goederen zoals de FOD Financiën die voor registratiedoeleinden heeft bepaald. Hij toont voor elk type huurovereenkomst het aantal geregistreerde huurovereenkomsten in de betrokken periode, de aard van de partijen bij het contract, alsook de mediaan huurprijs en lasten van de betrokken goederen. Deze dataset is beschikbaar op alle schalen, behalve voor kadastrale afdelingen en statistische sectoren.

  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via de pagina met statistische datasets.

  Vastgoedtransacties (ref.52.01.02)

  Deze dataset beschrijft de transacties van zakelijke rechten, zoals de FOD Financiën die voor actualisering van de documentatie heeft bepaald. Voor elke kadastrale aard en voor elk type transactie het aantal percelen dat het onderwerp is geweest van een transactie, evenals de marktwaarden van deze transacties. Deze dataset is beschikbaar op alle schalen.

  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via de pagina met statistische datasets.

  Kenmerken van de kadastrale percelen - vrijstelling onroerende voorheffing (ref.52.01.03)

  Deze dataset beschrijft de percelen die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. Hij omvat het aantal percelen per vrijstellingscategorie, het totale kadastraal inkomen van deze percelen, hun oppervlakte en het mediaan kadastraal inkomen van elke categorie. Deze dataset is beschikbaar op alle schalen.

  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via de pagina met statistische datasets.

  Kenmerken van de kadastrale percelen - bezetting (ref.52.01.04)

  Deze dataset beschrijft de kadastrale aard van de percelen zoals vastgelegd door de FOD Financiën voor fiscale doeleinden. Hij omvat voor elke aard het aantal percelen, hun kadastraal inkomen en hun totale oppervlakte, evenals het mediaan kadastraal inkomen van de percelen. Deze dataset is beschikbaar op alle schalen.

  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via de pagina met statistische datasets.

  Kenmerken van de kadastrale percelen - staat van het gebouw (ref.52.01.05)

  Deze dataset beschrijft de fysieke kenmerken van de gebouwde percelen, zoals vastgelegd door de FOD Financiën voor fiscale doeleinden. Hij omvat, voor elke bebouwde aard het totale aantal percelen, evenals het aantal percelen dat voldoet aan verschillende kwalitatieve criteria (zoals het aantal percelen uitgerust met centrale verwarming of het aantal percelen gebouwd vóór 1900). Deze dataset is beschikbaar op alle schalen.

  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via de pagina met statistische datasets.

  Kenmerken van de kadastrale percelen - rechten van natuurlijke personen (ref.52.01.06)

  Deze dataset beschrijft de natuurlijke personen die zakelijke rechten hebben op de percelen zoals geregistreerd door de FOD Financiën voor registratiedoeleinden. Hij omvat, voor elke kadastrale aard en voor elk type zakelijk recht het aantal percelen, hun totale kadastrale inkomen, evenals het aantal percelen waarop natuurlijke personen voor elke leeftijdsgroep en voor elk geslacht hun respectievelijke zakelijk recht uitoefenen. Deze dataset is beschikbaar op alle schalen.

  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via de pagina met statistische datasets.

  Kenmerken van de kadastrale percelen - rechten van rechtspersonen (ref.52.01.07)

  Deze dataset beschrijft de rechtspersonen die zakelijke rechten hebben op de percelen zoals geregistreerd door de FOD Financiën voor registratiedoeleinden. Hij omvat voor elke kadastrale aard en voor elk type zakelijk recht het aantal percelen, hun totale kadastrale inkomen, evenals het aantal percelen waarop rechtspersonen via hun betreffende NACE-code hun respectievelijk zakelijk recht uitoefenen. Deze dataset is beschikbaar op alle schalen.

  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via de pagina met statistische datasets.

  Kenmerken van de kadastrale percelen - concentratie van kadastraal inkomen (ref.52.01.08)

  Deze dataset meet de concentratie van het kadastraal inkomen voor percelen met een aard bestemd voor huisvesting. Hij omvat voor elke categorie percelen bestemd voor huisvesting het aantal percelen en het totale kadastraal inkomen van de percelen per schijf van kadastraal inkomen. Deze dataset is beschikbaar op alle schalen.

  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via de pagina met statistische datasets.

  Kenmerken van de kadastrale percelen - rechten van vastgoedvennootschappen (ref.52.01.09)

  Deze dataset beschrijft de percelen waarop rechtspersonen rechten hebben, zoals geregistreerd door de FOD Financiën voor registratiedoeleinden. Hij omvat voor elke kadastrale aard en voor elk type zakelijk recht het aantal percelen, hun totale kadastrale inkomen en het aantal percelen waarbij vastgoedvennootschappen (hernomen onder de code L van de NACE-nomenclatuur) een bepaald zakelijk recht uitoefenen. Deze dataset is beschikbaar op alle schalen.

  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via de pagina met statistische datasets.

  Verdeling van het onroerend patrimonium - natuurlijke personen (ref.52.01.10)

  Deze dataset beschrijft de verdeling van het onroerend patrimonium in handen van natuurlijke personen zoals geregistreerd door de FOD Financiën voor fiscale doeleinden. Hij omvat voor elke leeftijds-geslachtscombinatie en per kadastrale inkomensschijf, het aantal natuurlijke personen met een onroerend goed dat in de desbetreffende schijf wordt gewaardeerd alsook het totale en het mediane kadastrale inkomen van de percelen die deze personen bezitten. Bij de waardering van het kadastraal inkomen wordt rekening gehouden met de werkelijke gehouden aandelen. Deze dataset is beschikbaar op alle schalen.

  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via de pagina met statistische datasets.

  Verdeling van het onroerend patrimonium - rechtspersonen (ref.52.01.11)

  Deze dataset beschrijft de verdeling van het onroerend patrimonium in handen van rechtspersonen, zoals geregistreerd door de FOD Financiën voor fiscale doeleinden. Hij omvat per kadastrale inkomensschijf, het aantal rechtspersonen, gegroepeerd per economische activiteit, met een onroerend goed dat in de desbetreffende schijf wordt gewaardeerd, alsook het totale en het mediane kadastrale inkomen van de percelen die deze personen bezitten. Bij de waardering van het kadastraal inkomen wordt rekening gehouden met de werkelijke gehouden aandelen. Deze dataset is beschikbaar op alle schalen.

  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via de pagina met statistische datasets.

  Verdeling van het onroerend patrimonium - vastgoedvennootschappen (ref.52.01.12)

  Deze dataset beschrijft de verdeling van het onroerend patrimonium in handen van rechtspersonen, zoals geregistreerd door de FOD Financiën voor fiscale doeleinden. Hij omvat per kadastrale inkomensschijf, het aantal rechtspersonen met vastgoedactiviteit (hernomen onder de code L van de NACE-nomenclatuur) en met een onroerend goed in bezit dat in de desbetreffende schijf wordt gewaardeerd alsook het totale en het mediane kadastrale inkomen van de percelen die deze personen bezitten. Bij de waardering van het kadastraal inkomen wordt rekening gehouden met de werkelijke gehouden aandelen. Deze dataset is beschikbaar op alle schalen.

  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via de pagina met statistische datasets.

  Mapping planperceel - statistische sector (ref.52.01.13)

  Deze dataset verbindt een planperceel (zoals gedefinieerd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018) met de statistische sector die het omvat. Deze dataset bestaat uit één enkele klasse die de identificatiecode van de planpercelen en die van de statistische sectoren bevat.

  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via de pagina met statistische datasets.

  Inwonende eigenaars (ref.52.01.14)

  Deze dataset beschrijft de gedomicilieerde personen bij een goed, waarbij zijzelf of een lid van hun familie een zakelijk recht hebben, zoals geregistreerd door de FOD Financiën voor registratiedoeleinden. Hij omvat voor elke leeftijds-geslachtscombinatie en per type zakelijk recht, het aantal natuurlijke personen dat een dergelijk recht heeft op hun domicilieadres. Het ontbreken van een zakelijk recht komt hier overeenm et een fictief zakelijk recht om natuurlijke personen aan te duiden die geen rechten hebben op hun domicilieadres. Deze dataset is beschikbaar op alle schalen.

  Gratis Iedereen Voor iedereen beschikbaar zonder identificatie. Toegang via de pagina met statistische datasets.
 • Service cadastral layers

  Service voor de visualisatie van de gegevens van het kadastrale percelenplan (percelen, gebouwen, administratieve grenzen, erfdienstbaarheden, ruilverkavelingen, adrespunten, straten ...). Standaard komt de service overeen met de huidige toestand van de gegevens (wordt continu bijgewerkt), maar de toestand op 1 januari van voorgaande fiscale jaren is ook beschikbaar.

  Prijs Voor wie? Hoe?
  WMS 1.3.0 (SOAP) (ref.60.01.01) Gratis Vrije toegang zonder beperking (particulieren, professionelen en openbare autoriteiten) Via de volgende URL:
  WMS 1.3.0 (REST) (ref.60.01.02) Gratis Vrije toegang zonder beperking (particulieren, professionelen en openbare autoriteiten) Via de volgende URL:
 • Consultimmo

  Met de webservice Consultimmo kunt u patrimoniale gegevens krijgen in een XML-bestand. De gegevens die u via de webservice ontvangt, moeten worden omgezet met een grafische interface (GUI), die u zelf moet voorzien. Dat brengt dus een zekere kost met zich mee.

  Om toegang te krijgen tot Consultimmo, moet u vooraf de specifieke gegevensoverdracht laten vastleggen in een protocol conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR). Daarbij maken we een afweging van een aantal elementen:

  • De doeleinden en de wettelijke basis om de gegevens te gebruiken zijn belangrijk.
  • Verder kijken we naar de gegevens zelf: we maken een proportionele afweging van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden en de wettelijke basis die u inroept. Enkel die gegevens kunnen worden afgeleverd.

  Zodra u of uw data protection officer (DPO) het standaardprotocol terugstuurt, nemen onze juristen dit in behandeling. Eenmaal er een overeenkomst is over de inhoud van het protocol, wordt het getekend en kan de gegevensoverdracht starten.

  Prijs Voor wie? Hoe?
  Consultimmo On Properties (CIOP) (ref.70.01.01)
  CIOP staat in voor het afleveren van kadastrale gegevens aan de hand van verschillende zoekcriteria (RRNR, KBO, perceelgegevens enz.).
  Via abonnement of 3,15 euro per consultatie Professionelen, notarissen … Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be + gebruikerslicentie
  Gratis Overheid1 https://www.scip-cspi.be2
  Uitgezonderd federale overheidsdiensten: aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be
  Consultimmo On Transactions (CIOT) (ref.70.01.02)
  CIOT staat in voor het afleveren van gegevens over CadNet/Stipad-transacties aan de hand van verschillende zoekcriteria.
  Via abonnement of 3,15 euro per consultatie Professionelen, notarissen … Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be + gebruikerslicentie
  Gratis Overheid1 https://www.scip-cspi.be2
  Uitgezonderd federale overheidsdiensten: aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be
  Consultimmo Sales Prices / Verkoopprijzen (CISP) (ref.70.01.03)
  CIVP staat in voor het afleveren van transacties waarin de kadastrale gegevens en verkoopprijs van een goed hernomen zijn.
  Via abonnement of 3,15 euro per consultatie Professionelen, notarissen … Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be + gebruikerslicentie
  Gratis Overheid1 https://www.scip-cspi.be2
  Uitgezonderd federale overheidsdiensten: aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be
  Consultimmo Movables (CIMO) (ref.70.01.04)
  CIMO staat in voor het afleveren van transacties over roerende goederen.
  Via abonnement of 3,15 euro per consultatie Professionelen, notarissen … Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be + gebruikerslicentie
  Gratis Overheid1 https://www.scip-cspi.be2
  Uitgezonderd federale overheidsdiensten: aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be

  Consultimmo on Volume Properties (CIVP) (ref.70.01.06)

  CIVP maakt het mogelijk gegevens over een kadastraal volume op te vragen op basis van het identificatienummer van het kadastrale volume of het nummer van het kadastrale perceel dat an het volume is gekoppeld.

  Via abonnement of 3,15 euro per consultatie Professionelen, notarissen ... Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be + gebruikerslicentie
  Gratis Overheid

  https://www.scip-cspi.be

  Uitzondering: Federale Overheidsdiensten via datadelivery@minfin.fed.be

  SurveyorPlan (CISU) (ref.70.01.05)
  SurveyorPlan staat in voor het afleveren van een landmeterplan aan de hand van enkele zoekcriteria.
  Gratis Landmeters Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be + gebruikerslicentie

  Optie: ConsultImmo Historiek (CIHI): CIHI staat in voor het afleveren van een evolutie van percelen aan de hand van mutatiedossiers.

  1 Overheid

  1. een rechtspersoon of een orgaan opgericht bij of krachtens de Grondwet, een wet, een decreet of een regel bedoeld in artikel 134 van de Grondwet
  2. een natuurlijke of rechtspersoon die openbare bestuursfuncties uitoefent
  3. een natuurlijke of rechtspersoon die, onder toezicht van een orgaan of persoon als bedoeld onder punt 1 of 2, belast is met openbare verantwoordelijkheden of functies of openbare diensten verleent.

  De organen en instellingen met een gerechtelijke bevoegdheid vallen niet onder deze definitie tenzij ze optreden in een andere functie dan de rechterlijke. De wetgevende vergaderingen en de daaraan verbonden instellingen vallen niet onder deze definitie, behalve wanneer zij optreden in een administratieve functie.

  2 SCIP/CSPI
  Het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 heeft de Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie (CSPI) opgericht in de vorm van een instelling die gemeenschappelijk is voor de 3 gewesten en de federale staat in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

  Die instelling is belast met het beheer en de uitwisseling van de patrimoniuminformatie tussen de 3 gewesten en de federale staat. Dankzij een professionele en doeltreffende samenwerking tussen de verschillende partijen kan de klantentevredenheid en het correcte beheer van de gegevens worden verbeterd.

 • Schattingsdata

  Prijs Voor wie? Hoe?
  Schattingsfiche (ref.80.01.01)
  Document dat de samenvattende gegevens van een schatting van het kadastraal inkomen bevat. Deze fiche is een beschrijving van het goed waarop de constructiecode en het detail van de schatting gebaseerd zijn.
  Gratis Eigenaar of mandataris
  Mutatieschets 207 (ref.80.01.02)
  Document met daarin de wijzigingen van de mutatie aan het kadastraal plan (wijzigingen van perceelgrenzen). Dit document bestaat uit 2 weergaves: één met de toestand voor de mutatie en één met de toestand na de mutatie.
  110 euro1 Iedereen
  Historiek van een perceel op basis van de schetsen (ref.80.01.03)
  De schetsen die opgemaakt werden om het kadastraal plan bij te werken naar aanleiding van wijzigingen aan de perceelgrenzen.
  150 euro Iedereen
  Punten van een ruilverkaveling (ref.80.01.05)
  Lijst van topografische punten en hun coördinaten (x, y) van een ruilverkaveling.
  190 euro Iedereen

  1 Er bestaan akkoorden tussen de AAPD en de landmeters die een vermindering van deze kosten toestaan waardoor een eenvoudige consultatie gratis is via de Dienst Archief.

 • Producten op maat

  Prijs Voor wie? Hoe?
  Product ad hoc (ref.90.01.01)
  De haalbaarheid hangt af van de mogelijkheden binnen de AAPD op het moment van de productaanvraag.
  Offerte Iedereen Aan te vragen via datadelivery@minfin.fed.be
  Als u eigenaarsgegevens wilt krijgen, moet u over een privacymachtiging beschikken.
 • Patrimoniumdiensten

  Prijs Voor wie? Hoe?

  Finimmoweb (ref.100.01.01)

  Site voor de verkoop van onroerende goederen van de federale overheid.

  Gratis Vrij toegankelijk https://www.finimmoweb.be

  Fin Shops (ref.100.01.01)

  Site voor verkoop van roerende goederen.

  Gratis Vrij toegankelijk https://finshop.belgium.be