Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Programmawet

Hieronder vindt u een overzicht van de fiscale maatregelen van het Voorontwerp van programmawet "Begrotingsopmaak 2021". Het doel is om de verschillende belasting- en fraudebestrijdingsmaatregelen op een eenvoudige manier voor te stellen aan het publiek.

Particulieren


Niet-indexering van de fiscale uitgavenGezinsfiscaliteit Verhoging accijnzen op tabaksproducten
Bankrekeningenbtw 6% afbraak en heropbouw


Ondernemingen


Verhoogde investeringsaftrekOpleiding van werknemers

Meer informatie leest u in de programmawet of in de memorie van toelichting.