Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Bankrekeningen

Waarover gaat het? Bankrekeningen

Het Centraal Aanspreekpunt (CAP) is een centrale databank met informatie over bankrekeningnummers en bepaalde financiële contracten die door particulieren en rechtspersonen, al dan niet gevestigd in België, worden gehouden bij Belgische financiële instellingen.
Het CAP, beheerd door de Nationale Bank, wordt nu uitgebreid met de gegevens over het saldo van diezelfde bankrekeningen en contracten. 
 

Doel van de maatregel 

De fiscale administratie kan, onder bepaalde voorwaarden, bij het CAP de bankgegevens van een belastingplichtige, waarvoor aanwijzingen van fiscale fraude bestaan, opvragen en dat ook doen in het kader van een belastinginning. Het doel van de nieuwe maatregel bestaat erin om de fiscale fraude nog beter bloot te leggen en te bestrijden.

Meer informatie leest u in de programmawet (pagina 21) of in de memorie van toelichting (pagina 45).