Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Niet-indexering van de fiscale uitgaven

Waarover gaat het?niet-indexering van de fiscale utgaven

De meeste belastingverminderingen en -vrijstellingen worden elk jaar geïndexeerd. Net zoals dat gebeurt bij inkomsten uit arbeid worden dus ook fiscale bedragen elk jaar aangepast aan de index.

Voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 zullen we de indexering van een aantal fiscale uitgaven echter bevriezen. 

Concreet betekent dit dat de maximumbedragen voor een reeks belastingverminderingen tijdens deze vier jaren niet zullen worden geïndexeerd en gelijk zullen blijven aan het niveau van 2019.

De jaarlijkse indexering zal opnieuw plaatsvinden vanaf inkomstenjaar 2024.

Let op, er is één uitzondering:

  • Pensioensparen: de maximumbedragen zullen wél worden geïndexeerd in 2020. Concreet betekent dit dat men voor maximaal 990 euro aan pensioensparen kan doen aan 30 % belastingvermindering en voor maximaal 1.270 euro aan 25 % belastingvermindering. De bevriezing van de indexatie begint pas in 2021.


Doel van de maatregelen

Dit is een besparing die ervoor zorgt dat we andere uitgaven kunnen financieren, waaronder de extra uitgaven in de gezondheidszorg als gevolg van de coronacrisis.
 

Cijfervoorbeelden

Bedrag inkomstenjaar 2019
Vast voor de komende 4 jaar
(in euro)

Indien wel indexering
inkomstenjaar 2020
(in euro)

Verschil in min
(in euro)

Vrijstelling spaardeposito’s

980

990

10

Vrijstelling dividenden

800

812

12

Aankoop elektrische vierwieler

5.150

5.220

70

Aankoop elektrische motorfiets of driewieler

3.140

3.180

40

Ontwikkelingsfonds minimum

390

400

10

Gift minimum

40

40

0

Huispersoneel maximum

7.840

7.960

120

Rechtsbijstandsverzekering maximum

310

310

0

Vermindering lage energiewoning maximum

470

480

10

Vermindering passiefwoning maximum

940 

950

10

Vermindering nul energiewoning maximum

1.880

1.910

30

Langetermijnsparen maximum

2.350

2.390

40

Raadpleeg de volledige lijst met de niet-geïndexeerde bedragen.

Meer informatie leest u in de programmawet (pagina 1) of in de memorie van toelichting (pagina 1).