Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verhoogde investeringsaftrek

Waarover gaat het?

De investeringsaftrek heeft tot doel om kmo’s aan te moedigen om productieve investeringen te doen. De investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarop belastingen moeten worden betaald. Het bedrag van de aftrek wordt bepaald als een percentage van de investering. Met de Corona-wet III werd het basistarief voor de investeringsaftrek opgetrokken van 8 % tot 25 % voor investeringen gedaan van 12 maart 2020 tot 31 december 2020. Deze maatregel wordt nu verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2022.
 

Doel van de maatregel 

De verlenging van de tijdelijke verhoging met twee jaar moet kmo’s aanmoedigen om in deze crisisperiode productieve investeringen te doen.
 

Cijfervoorbeeld 

De vennootschap Delta koopt op 1 maart 2021 een nieuwe machine met een kostprijs van 25.000 euro. 

De investeringsaftrek voor de vennootschap Delta voor deze investering bedraagt dan 6.250 euro (25 % van 25.000 euro) in plaats van 2.000 euro (8 % van 25.000 euro).
Dit betekent voor een kmo die een belastbare winst heeft die lager is dan 100.000 euro en dus 20 % belasting betaalt op haar winst, een bijkomende belastingbesparing van 850 euro (20 % van 4.250 euro).

Meer informatie leest u in de programmawet (pagina 3) of in de memorie van toelichting (pagina 3).