Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Proxi-lening

Limietverhoging van de Proxi-lening in 2020 en 2021

Waarover gaat het?

De Proxi-lening, die in 2020 werd goedgekeurd door de Brusselse regering, stelt elke particulier die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont in staat om geld te lenen aan een Brusselse KMO.

De Proxi-lening is bedoeld voor KMO’s, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, die een dringende nood aan middelen hebben om hun cashflow aan te vullen of om bepaalde essentiële investeringen mogelijk te maken.

De Proxi-lening werkt als een klassiek kredietcontract, behalve dat de kredietgever een particulier is en geen bank. Er zijn bepaalde voorwaarden vastgesteld om de kredietgever te beschermen en misbruik te voorkomen.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, heeft de individuele kredietgever recht op een jaarlijks belastingvoordeel in de vorm van een belastingkrediet.

Een van de voorwaarden voor de kredietgever is dat de investeringslimiet maximaal:

  • 50.000 euro per Proxi-lening per jaar bedraagt, en
  • 200.000 euro in totaal bedraagt voor alle Proxi-leningen samen.

Rekening houdend met de crisis wordt voor 2020 en 2021 de limiet van 50.000 euro per lening per jaar verhoogd naar 75.000 euro.

Een van de voorwaarden voor de KMO is dat het bedrag dat haar via een of meer Proxi-leningen ter beschikking wordt gesteld, nooit hoger mag zijn dan 250.000 euro.

Die limiet wordt door de crisis ook verhoogd tot 300.000 euro in totaal per kredietnemer in 2020 en 2021.

Meer info