Lijst infocenters

BRUSSEL

Adres

Finance Tower
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel

Openingstijden

9 u. - 12 u.

Aanvragen

 • Algemene informatie
 • Betalingen en terugbetalingen
 • Aanvragen onderhoudsgelden
 • Vernieuwing voorschotten onderhoudsgeld
 • Wijziging rekeningnummer
 • Kadastrale uittreksels

Aangiften en attesten

 • Eigendom / Erfopvolging
 • Ingebruikname of einde werken (43B)
 • Nalatenschappen (voor inwoners van Brussel of Wallonië)

Registratie van documenten

 • Huurcontracten

VLAANDEREN

Antwerpen

Adres

AMCA
Italiëlei 4
2000 Antwerpen

Openingstijden

9 u. - 12 u.
Maak een afspraak

Aanvragen

 • Algemene informatie
 • Betalingen en terugbetalingen
 • Aanvragen onderhoudsgelden
 • Vernieuwing voorschotten onderhoudsgeld
 • Wijziging rekeningnummer
 • Kadastrale uittreksels

Aangiften en attesten

 • Eigendom / Erfopvolging
 • Ingebruikname of einde werken (43B)

Registratie van documenten

 • Huurcontracten
 • Schenkingen
 • Nationaliteitsaanvragen

BRUGGE

Adres

FOD Financiën
Koning Albert I-laan 1-5
8000 Brugge

Openingstijden

9 u. - 12 u.

Aanvragen

 • Algemene informatie
 • Betalingen en terugbetalingen
 • Aanvragen onderhoudsgelden
 • Vernieuwing voorschotten onderhoudsgeld
 • Kadastrale uittreksels

Aangiften en attesten

 • Eigendom / Erfopvolging
 • Ingebruikname of einde werken (43B)

Registratie van documenten

 • Huurcontracten
 • Schenkingen
 • Nationaliteitsaanvragen

GENT

Adres

FOD Financiën
Gaston Crommenlaan 6
9000 Gent

Openingstijden

9 u. - 12 u.

Aanvragen

 • Algemene informatie
 • Betalingen en terugbetalingen
 • Aanvragen onderhoudsgelden
 • Vernieuwing voorschotten onderhoudsgeld
 • Wijziging rekeningnummer
 • Kadastrale uittreksels

Aangiften en attesten

 • Eigendom / Erfopvolging
 • Ingebruikname of einde werken (43B)

Registratie van documenten

 • Huurcontracten

HASSELT

Adres

FOD Financiën
Voorstraat 43
3500 Hasselt

Openingstijden

9 u. - 12 u.

Aanvragen

 • Algemene informatie
 • Betalingen en terugbetalingen
 • Aanvragen onderhoudsgelden
 • Vernieuwing voorschotten onderhoudsgeld
 • Kadastrale uittreksels

Aangiften en attesten

 • Eigendom / Erfopvolging
 • Ingebruikname of einde werken (43B)
 • Wijziging rekeningnummer

Registratie van documenten

 • Huurcontracten
 • Schenkingen
 • Nationaliteitsaanvragen

LEUVEN

Adres

FOD Financiën
Philipssite 3
3000 Leuven

Openingstijden

9 u. - 12 u.

Aanvragen

 • Algemene informatie
 • Betalingen en terugbetalingen
 • Aanvragen onderhoudsgelden
 • Vernieuwing voorschotten onderhoudsgeld
 • Kadastrale uittreksels

Aangiften en attesten

 • Eigendom / Erfopvolging
 • Ingebruikname of einde werken (43B)
 • Wijziging rekeningnummer

Registratie van documenten

 • Huurcontracten
 • Schenkingen
 • Nationaliteitsaanvragen