Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Sport/cultuurcheque

Verlenging van de geldigheidsduur van sport/cultuurcheques

Waarover gaat het?

De sport/cultuurcheques zijn onder bepaalde voorwaarden:

  • vrijgesteld van inkomstenbelasting bij de werknemer of bedrijfsleider en
  • niet aftrekbaar bij de werkgever of onderneming.

Een van die voorwaarden is dat de sport/cultuurcheques een beperkte geldigheidsduur van 15 maanden moeten hebben, namelijk van 1 juli van het jaar tot 30 september van het volgende jaar.

Aan de voormelde voorwaarden voor de vrijstelling bij de werknemer of bedrijfsleider en voor de aftrekbaarheid bij de werkgever of de onderneming blijft voldaan wanneer de geldigheidsduur van de sport/cultuurcheques die op 30 september 2020 verlopen, tot en met 30 september 2021 wordt verlengd.

Meer info