Europese sancties

De meeste financiële sancties die van toepassing zijn in België maken deel uit van sanctieregimes die opgelegd zijn door de Europese Unie (EU).

De EU zet niet enkel de sancties die werden opgelegd door de VN-veiligheidsraad om naar Europees recht, maar scherpt deze vaak verder aan door nog extra maatregelen te treffen. Daarnaast legt de EU ook op eigen initiatief sancties op.

Een bijzondere Europese maatregel in het kader van (financiële) sancties is de zogenaamde blokkeringsverordening 2271/96. (Voor meer informatie: zie Blocking Statute)

Toepassing in België

De Europese sanctieregimes zijn rechtstreeks van toepassing in België.  Ze worden opgelegd door middel van verordeningen met rechtstreekse werking in de nationale rechtsorde van de lidstaten.

De wet van 13 mei 2003 geeft aan de Koning de bevoegdheid om de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verdere tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen genomen door de Europese Unie.

De wet voorziet eveneens sancties voor inbreuken tegen de Europese sanctieregimes.

Overzicht van de Europese sanctieregimes met de laatste geconsolideerde verordening en in voorkomend geval de verordeningen die de laatste geconsolideerde versie hebben gewijzigd

Nuttige informatie

De website van de Europese Raad bevat veel nuttige informatie over de Europese sanctieregimes. Bijzonder interessant zijn:

Andere informatie: