Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Europese financiële sancties

De meeste financiële sancties die in België van toepassing zijn, maken deel uit van sanctieregelingen die door de Europese Unie (EU) zijn opgelegd. De EU zet niet alleen de door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgelegde sancties om in Europees recht, maar verscherpt deze ook vaak door aanvullende maatregelen te nemen. Bovendien kan de EU ook op eigen initiatief sancties opleggen.

Alle relevante besluiten vindt u hier.

De sanctieregelingen van de EU zijn rechtstreeks van toepassing in België. Ze worden opgelegd door middel van verordeningen die rechtstreekse werking hebben in de nationale rechtsorde van de lidstaten. De wet van 13 mei 2003 geeft aan de Koning de bevoegdheid om de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verdere tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen genomen door de EU. De wet voorziet eveneens in sancties voor inbreuken op de sanctieregelingen van de EU.

overzicht van de sanctieregelingen van de eu (eu sanctions map)

sancties raadplegen (eur-lex)

Informations utilesnuttige informatie :

De website van de Europese Raad bevat veel nuttige informatie over de sanctieregelingen van de EU. Bijzonder interessant zijn:

Andere informatie:


Hulp nodig?

wij staan tot uw dienst!

Hebt u een vraag over financiële sancties?

U kunt via het e-mailadres quesfinvragen.tf@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail) contact opnemen met de Thesaurie om informatie te verstrekken of vragen te stellen.