Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Internationale financiële sancties (Verenigde Naties)


Bevriezingsmaatregelen van de Verenigde Naties moeten onmiddellijk in België worden toegepast

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) heeft talrijke resoluties aangenomen waarbij sancties worden opgelegd aan regeringen, personen of entiteiten. Deze sanctieregelingen van de VN worden door de Europese Unie omgezet in Europees recht, waardoor ze onmiddellijk van toepassing zijn in België.

In het kader van deze sanctieregelingen voegt de Veiligheidsraad van de VN regelmatig namen toe aan de lijsten van personen en entiteiten waarvan de tegoeden moeten worden bevroren. Deze bevriezingsmaatregelen zijn alleen effectief als de tegoeden onmiddellijk worden bevroren, anders kunnen de betrokken personen en entiteiten hun tegoeden in veiligheid brengen.

In het verleden vaardigde de minister van Financiën, telkens wanneer een persoon of entiteit op een sanctielijst van de VN werd geplaatst, een ministerieel besluit uit, waarbij de tegoeden van deze persoon of entiteit in België werden bevroren van het moment van het besluit van de Veiligheidsraad van de VN totdat dit besluit in Europees recht werd omgezet. Een overzicht van deze ministeriële besluiten vindt u hier.

Deze werkwijze was niet alleen administratief omslachtig, maar de Financiële Actiegroep (FAG/FATF) achtte die ook onvoldoende effectief om te voldoen aan de internationale verplichting om bevriezingsmaatregelen van de Veiligheidsraad van de VN onmiddellijk toe te passen in België.

Titel VIII (art. 235 tot en met 240) van de wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen heeft deze tekortkoming weggewerkt door het systeem met ministeriële besluiten op te heffen (art. 238) en te bepalen dat de bevriezingsmaatregelen vastgesteld door de Veiligheidsraad van de VN moeten worden uitgevoerd vanaf het tijdstip dat ze werden aangenomen door de Veiligheidsraad van de VN (art. 236).

Hoewel er door de ministeriële besluiten in het verleden reeds een verplichting bestond om de bevriezingsmaatregelen van de VN onmiddellijk ten uitvoer te leggen, biedt deze nieuwe regeling meer rechtszekerheid. Het is niet langer nodig de bekendmaking van het ministerieel besluit af te wachten om er 100 % zeker van te zijn dat de bevriezingsmaatregel van de VN onmiddellijk moet worden toegepast.

De wet voorziet in sancties voor inbreuken op de verplichting om de bevriezingsmaatregelen van de VN onmiddellijk toe te passen (art. 237).

nuttige informatie


Hulp nodig?

wij staan tot uw dienst!

Hebt u een vraag over financiële sancties?

U kunt via het e-mailadres quesfinvragen.tf@minfin.fed.becontact opnemen met de Thesaurie om informatie te verstrekken of vragen te stellen.