Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vrijstellingen


Hoe dient u een verzoek om vrijstelling van bevriezing in?

De Algemene Administratie van de Thesaurie kan op verzoek vrijstellingen van financiële sancties verlenen.

De financiële en niet-financiële instellingen zijn verplicht te onderzoeken of ze tegoeden aanhouden voor rekening van personen of entiteiten waarop de verordeningen betrekking hebben. Indien dit het geval is, moeten ze de opgelegde bevriezingsmaatregelen toepassen en de Thesaurie daarvan onmiddellijk in kennis stellen. De voornoemde instellingen moeten ook aan de Algemene Administratie van de Thesaurie meedelen of ze geen tegoeden aanhouden voor rekening van deze personen en entiteiten.

Telkens nieuwe personen of entiteiten worden toegevoegd, moet elke instelling dit onderzoeken om na te gaan of zij tegoeden voor rekening van deze personen of entiteiten aanhoudt.

WELKE INFORMATIE MOET EEN VERZOEK OM VRIJSTELLING VAN BEVRIEZING BEVATTEN?

Een verzoek tot machtiging van vrijgave of overdracht van tegoeden en economische middelen moet de volgende informatie bevatten: 

 1. de verordening en het artikel in kwestie,
 2. de identiteit van de schuldenaar/opdrachtgever,
 3. de identiteit van de schuldeiser/begunstigde,
 4. het bedrag en de munteenheid waarvoor de opheffing wordt verzocht,
 5. de reden voor het verzoek om vrijstelling,
 6. de gegevens met betrekking tot de banken en instellingen die bij de verrichting betrokken zijn,
 7. de datum van het contract, de overeenkomst of de verplichting op grond waarvan de betaling eventueel verschuldigd is,
 8. de bewijsstukken waarmee de Algemene Administratie van de Thesaurie controles kan uitvoeren (bv. een kopie van de factuur),
 9. in het geval van een overdracht van goederen: de omschrijving van de aard van de goederen (bv. de productfiche),
 10. in het geval van een overdracht van wapens of producten voor tweeërlei gebruik, de machtiging:
  • voor het Vlaams Gewest: Internationaal Vlaanderen, Boudewijnlaan 30 bus 80 te 1000 Brussel,
  • voor het Waals Gewest: Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche – Direction des licences d’armes, Place de la Wallonie 1 te 5100 Namen (Jambes),
  • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: External Relations Directorate Licence Cell, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel.

WAAR MOET U IN BELGIË HET VERZOEK OM VRIJSTELLING INDIENEN?

Om de veiligheid van uw gegevens te verbeteren, vragen wij u om voortaan al uw aanvragen via MyMinFin in te dienen.

Indien u toegang hebt tot een van de Belgische authenticatiemethoden (eID, Itsme, TOTP), logt u gewoon in op MyMinFin en dient u een document in via 'mijn interacties'. Voer de code 651 in de cel in. 

Een aanvraag indienen via MyMinFin

 • Klik op de startpagina van MyMinFin op het tabblad ‘Mijn interacties’.
 • Kies vervolgens ‘Een document indienen of antwoorden op een brief’.  Voer de code 651 in de cel in. Vervolgens klikt u op ‘VOLGENDE’.
 • Nu kunt u het document met uw vraag uploaden in het daarvoor bestemde vak.
 • NB: u hoeft het veld ‘FOD Financiën-kenmerk van de brief’ niet in te vullen. Het veld ‘Bijkomende informatie’ is facultatief.
 • Klik vervolgens op ‘INDIENEN’.
 • Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Houdt u er rekening mee dat het antwoord op uw aanvraag beschikbaar zal zijn in MyMinFin, via het tabblad ‘Mijn Documenten’.

Indien u geen toegang hebt tot een van deze Belgische authenticatiemethoden, vragen wij u om gebruik te maken van ForReg, zodat we u een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen toewijzen om u toegang te geven tot MyMinFin.

U kunt toegang krijgen tot de ForReg-procedure door [deze link] te volgen.

In de ForReg-applicatie kiest u ‘Financiële sancties’ in het dropdownmenu en volgt u de procedure.

Tegoeden die in België zijn bevroren, kunnen nooit worden vrijgegeven zonder de toestemming van de Algemene Administratie van de Thesaurie.


Hulp nodig?

wij staan tot uw dienst!

Hebt u een vraag over financiële sancties?

U kunt via het e-mailadres quesfinvragen.tf@minfin.fed.be contact opnemen met de Thesaurie om informatie te verstrekken of vragen te stellen.