Toegankelijkheid

Ons beleid 

De FOD Financiën verbindt zich ertoe zijn websites en toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken (dus bruikbaar voor iedereen, ook voor mensen met een handicap). 

Onze meest recente sites zijn opgebouwd op basis van de norm WCAG2.0 niveau AA. 

Wij werken ook aan de modernisering van onze oudste websites. Dit is een werk van lange adem dat voor sommige bezoekers enkele ongemakken met zich zou kunnen meebrengen, waarvoor wij ons willen verontschuldigen. 

Onze websites bevatten ontzettend veel documenten. Wij zijn ons ervan bewust dat deze niet altijd beantwoorden aan de gewenste toegankelijkheidsnorm, maar wij stellen alles in het werk om die situatie te verbeteren. 

Voor opmerkingen of suggesties kunt u contact met ons opnemen.