Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Toegankelijkheidsverklaring

FOD Financiën, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/finances.belgium.be

Niet-toegankelijke inhoud

In het auditrapport werd een lange lijst van toegankelijkheidsproblemen vermeld. Een deel daarvan werden verholpen, maar zeker nog niet alles.

Aangezien het hier om een lange lijst gaat van problemen, nodigen we u graag uit om deze lijst in het auditverslag te raadplegen.

Voorgestelde alternatieven

Wij kunnen gebruikers op onze site geen "web"-alternatieven aanbieden. Ondervindt u toch ergens een toegankelijkheidsprobleem? Neem dan contact met ons op:

Vrijstellingen

Onze site bevat heel veel documenten en informatie van vóór 23 september 2018. Deze informatie is vrijgesteld van aanpassingen in het kader van webtoegankelijkheid. Weliswaar helpen wij u graag verder mocht u toch toegankelijkheidsproblemen ondervinden op onze website.

Contactgegevens

Stelt u toch een probleem vast met de toegankelijkheid van de website of de bijlagen? Neem dan contact met ons op:

Heeft u nadien toch nog een klacht over onze dienstverlening? Neem dan contact op met de klachtendienst van FOD Financiën.

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

e-mail: contact@federaalombudsman.be

Website: Federale Ombudsman

Verbeteringsplan

We werken hard aan een nieuwe toegankelijke website. Deze nieuwe site zal voor het deel "particulieren" opgeleverd worden eind 2024. Voor de professionele doelgroepen zal de oplevering vermoedelijk eind 2025 zijn. Deze website is toegankelijkheid van bij de ontwerpfase.

Deze verklaring is op 10/09/2020 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 21/06/2024