Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Vergoedingen van gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten

BELASTINGVRIJSTELLING VOOR VERGOEDINGEN

Waarover gaat het?

De vergoedingen toegekend in het kader van steunmaatregelen genomen door de gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belastingen.

Deze vrijstelling is van toepassing op de vergoedingen die worden betaald of toegekend tussen 15 maart 2020 en 31 maart 2021.

Meer info

Circulaire 2020/C/130