Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Jaarlijkse taks op de vzw's

De jaarlijkse taks op de vzw’s, ook wel patrimoniumtaks genoemd, is een taks tot vergoeding van de successierechten die in het geval van een rechtspersoon niet geheven kunnen worden. De taks is naast vzw’s ook van toepassing op private stichtingen en internationale vzw’s.

De grondslag voor die belasting is het geheel van de bezittingen die een vzw in eigendom heeft. Daarvoor komen zowel lichamelijke (bijvoorbeeld gebouwen) als onlichamelijke (bijvoorbeeld auteursrechten) goederen in aanmerking.

Een aantal bezittingen, zoals bijvoorbeeld onroerende goederen die in het buitenland liggen, vallen daarbuiten.

Van het geheel van de belastbare bezittingen mogen er op enkele uitzonderingen na geen schulden of lasten afgetrokken worden.

 • Valt elke vzw onder de taks?

  In principe zijn al de vzw’s met een zetel in België onderworpen aan de jaarlijkse taks.

  In bepaalde gevallen is uw vzw echter vrijgesteld van de taks of is een driejaarlijkse aangifte voldoende.

  1. Vermogen van maximaal 25.000 euro: geen taks verschuldigd

  Is het vermogen van de vzw kleiner dan of gelijk aan 25.000 euro, dan is zij niet onderworpen aan de taks. Zij betaalt dan geen belasting.

  Opgelet: u blijft wel verplicht te melden dat het vermogen niet meer dan 25.000 euro bedraagt.

  • Hebt u een uitnodiging om aangifte te doen ontvangen, dan hebt u onderaan de brief een strookje dat u daarvoor kunt invullen en terugsturen naar het kantoor Rechtszekerheid.
  • Hebt u geen uitnodiging om aangifte te doen ontvangen, dan neemt u het best rechtstreeks contact op met het bevoegde kantoor.

  2. Vermogen groter dan 25.000 euro: driejaarlijkse of jaarlijkse aangifte

  • Is het vermogen van de vzw groter dan 25.000 euro, maar de taks niet meer dan 500 euro, dan kunt u een aangifte indienen voor de komende 3 jaar.
   Opgelet: wijzigt het vermogen van de vzw in de loop van die 3 jaar waardoor de taks met minstens 25 euro toeneemt (dat wil zeggen, de taks bedraagt dan minimum 525 euro), dan moet u het kantoor Rechtszekerheid daarvan op de hoogte brengen.
  • Beschikt de vzw over een vermogen dat groter is dan 25.000 euro en is de taks hoger dan 500 euro, dan moet de vzw jaarlijks een aangifte indienen.

  3. Specifieke vrijstellingen

  Sommige vzw’s zijn vrijgesteld van de taks. Dat is bijvoorbeeld het geval voor erkende pensioenkassen voor zelfstandigen. De vrijgestelde instellingen zijn opgelijst in de wet.

 • Wanneer moet de aangifte gebeuren?

  U moet de aangifte uiterlijk op 31 maart ingediend hebben.

  Elke vzw ontvangt in principe jaarlijks in de loop van de maand februari een uitnodiging van het kantoor Rechtszekerheid om een aangifte te doen.

  Heeft uw vzw geen brief ontvangen, dan neemt u het best rechtstreeks contact op met het bevoegde kantoor.

  Opgelet:

  • Is uw vzw vrijgesteld van de taks vanwege een laag vermogen (25.000 euro of minder), dan blijft u wel verplicht te melden dat het vermogen niet meer dan 25.000 euro bedraagt.
  • Voldoet uw vzw aan de voorwaarden voor een driejaarlijkse aangifte, maar wijzigt het vermogen van de vzw in de loop van die 3 jaar waardoor de taks met minstens 25 euro toeneemt, dan moet u het kantoor Rechtszekerheid daarvan op de hoogte brengen.

 • Waar moet de aangifte gebeuren?

  U moet de aangifte indienen op het kantoor Rechtszekerheid dat bevoegd is voor het ambtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van de vzw gevestigd is.

  Hoe het bevoegde kantoor vinden?

  Gebruik onze kantorengids:

  • Klik bij ‘Registratie’ op ‘Successie’
  • Kies ‘Invorderen van de taks tot vergoeding van de successierechten (aangiften vzw’s)’
  • Typ de eerste letters van de gemeente waarin de maatschappelijke zetel ligt
  • Selecteer de juiste gemeente in de lijst
  • Klik op ‘ZOEKEN’
 • Wat is het tarief van de taks?

  Het tarief van de taks bedraagt 0,17 % op het aangegeven bedrag.

  Voorbeeld:

  • aangegeven vermogen: 74.368 euro
  • jaarlijkse taks: 126,43 euro
 • Wanneer moet de betaling gebeuren?

  U moet de verschuldigde taks uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar betalen.

 • Een vraag over de taks voor uw vzw?