Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Jaarlijkse patrimoniumtaks op de vzw's

De jaarlijkse taks tot vergoeding der successierechten, vooral bekend als de patrimoniumtaks, is een taks verschuldigd door bepaalde vzw'sinternationale vzw's en private stichtingen (hierna vzw's).

De taks is verschuldigd op alle bezittingen van een vzw:

 • zowel roerende goederen (zoals meubilair) als onroerende goederen (zoals gebouwen),
 • zowel lichamelijke goederen (zoals gebouwen) als onlichamelijke goederen (zoals auteursrechten),
 • ongeacht of die in bezit worden gehouden in België dan wel in het buitenland.

U moet die bezittingen aangeven voor hun venale waarde op 1 januari van het aanslagjaar (en dus niet voor hun nettoboekwaarde).

Van het totaal van de belastbare bezittingen mogen geen schulden of lasten worden afgetrokken, met enkele uitzonderingen voorzien in het Wetboek der successierechten (boek II).

 • Moet mijn vzw de patrimoniumtaks betalen?

  De meeste vzw’s in België moeten de patrimoniumtaks betalen. Maar soms zijn er uitzonderingen. Samengevat: als uw vzw niet meer dan 50.000 euro aan belastbare bezittingen heeft, betaalt u geen taks. En sommige vzw’s worden door de wet vrijgesteld van de taks.

  Geen taks tot 50.000 euro aan belastbare bezittingen

  • Als de belastbare bezittingen van uw vzw minder dan of gelijk aan 50.000 euro bedragen, dan hoeft u geen taks te betalen.

  Sommige vzw’s zijn vrijgesteld

 • Wanneer moet ik aangifte doen?

  U moet de aangifte ieder jaar indienen tussen 1 januari en 31 maart (vóór 12 uur). 

  Maar als 31 maart in een weekend of op een feestdag valt, schuift de deadline in uw voordeel op naar de eerstvolgende werkdag (vóór 12 uur).

  Overtreffen de belastbare bezittingen in totaliteit de 50.000 euro niet?

  Als uw vzw niet meer dan 50.000 euro aan belastbare bezittingen heeft, dan hoeft u geen taks te betalen en geen aangifte in te dienen.

 • Hoe kan ik aangifte indienen?

  Digitaal indienen via MyMinfin.be

  Dat is voor u het handigst: het is gemakkelijker, veiliger en sneller dan een aangifte via de post. Hoe u het doet, leggen we u stap voor stap uit:

  • Vul het  aangifteformulier (PDF, 75.83 KB) in en bewaar het op uw computer als een pdf.
  • Surf naar MyMinfin en klik op de knop 'Meld u aan'. Kies om in te loggen met uw profiel van wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming.
  • Ga naar het tabblad 'Mijn interacties'.
  • Kies de rubriek 'Een document indienen of antwoorden op een brief'.
  • Kies de optie 'Ik heb een brief met 3-cijferige dienstcode gekregen die ik wil beantwoorden' en vul in het vakje het postbusnummer in van het correspondentieadres dat u vindt door in onze kantorengids te zoeken op het adres van uw maatschappelijke zetel.
  • Klik daarna op de knop 'Volgende'.
  • Voeg het aangifteformulier toe als pdf bij 'Document toevoegen'. Het vak 'FOD Financiën-kenmerk van de brief' laat u leeg.
  • In het vak 'Bijkomende informatie' schrijft u: 'Aangifte patrimoniumtaks'.
  • Klik op de knop 'Indienen' om het formulier op te sturen, uw aangifte patrimoniumtaks is ingediend bij onze diensten.

  Via het tabblad 'Mijn documenten' vindt u het aangifteformulier en de verzenddatum terug. U kunt het ingediende aangifteformulier ook altijd downloaden vanuit die lijst van documenten.

  Op papier indienen via de post

  Kunt u de aangifte niet online indienen? Dan kan dat ook nog perfect met de post:

  • Stuur de aangifte naar het correspondentieadres dat u vindt door in onze kantorengids te zoeken op het adres van uw maatschappelijke zetel.
  • Vermeld zeker ook het postbusnummer op de enveloppe.
 • Waarom kan ik niet inloggen in MyMinfin in naam van mijn vzw?

  Het MyMinfin-ondernemingsportaal is alleen maar beschikbaar voor de wettelijke vertegenwoordigers van een vzw. 

  Ziet u geen optie om in te loggen als wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming? Dan staat u niet vermeld als wettelijke vertegenwoordiger in de statuten van uw vzw, die werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

  In dat geval kunt u de aangifte niet digitaal indienen via MyMinfin. Volg de werkwijze om de aangifte op papier in te dienen via de post.

 • Kan ik de aangifte indienen via mijn persoonlijke MyMinfin?

  Nee, dat kan niet. De aangifte kunt u enkel digitaal indienen in het MyMinfin-ondernemingsportaal van uw vzw.

 • Wat is het tarief van de patrimoniumtaks?

  Het tarief van de patrimoniumtaks stijgt naarmate je meer belastbare bezittingen bezit. Dat heet een progressieve belasting. Hoe dat werkt?

  • Als u niet meer dan 50.000 belastbare bezittingen hebt (eerste schijf), hoeft u niets te betalen.
  • Als u meer dan 50.000 euro belastbare bezittingen hebt, dan moet u de taks wel betalen:
   • niets op de schijf van 0,01 tot 50.000 euro
   • een tarief van 0,15 % op de schijf van 50.000,01 tot 250.000 euro (tweede schijf)
   • een tarief van 0,30 % op de schijf van 250.000,01 tot 500.000 euro (derde schijf)
   • een tarief van 0,45 % boven de 500.000 euro (vierde schijf)

  Voorbeeld

  Laten we dan bijvoorbeeld eens kijken hoe we de patrimoniumtaks berekenen voor een vzw die 750.000 euro aan belastbare bezittingen bezit:

  1. Op de eerste 50.000 euro betaalt u geen taks.
  2. Op het bedrag tussen 50.000,01 en 250.000 euro (199.999,99 euro), betaalt u 0,15 %. Dat is 300 euro (0,15 % van 199.999,99 euro).
  3. Op het bedrag tussen 250.000,01 en 500.000 euro (249.999,99 euro), betaalt u 0,30 %. Dat is 750 euro (0,30 % van 249.999,99 euro).
  4. Op het bedrag boven de 500.000 euro (249.999,99 euro), betaalt u 0,45 %. Dat is 1.125 euro (0,45 % van 249.999,99 euro).

  Dus de totale taks voor een vzw met een vermogen van 750.000 euro bedraagt 2.175 euro (300 euro plus 750 euro plus 1.125 euro).

 • Is mijn vzw gedeeltelijk vrijgesteld?

  Bepaalde vzw's in specifieke sectoren zijn gedeeltelijk vrijgesteld. Het gaat onder andere om vzw's in de gezondheidszorg of het onderwijs. U kunt de volledige lijst van gedeeltelijk vrijgestelde sectoren raadplegen in FISCONETplus.  

  Die vzw’s krijgen een vrijstelling van 62,30 % op de waarde van de bezittingen die overblijven na het voorafgaand in mindering brengen van de bezittingen bedoeld in artikel 149, 4° en artikel 150, tweede lid, 1°, 2°, 3° en 5° van het Wetboek der successierechten.

  Voorbeeld

  Een vzw bezit op 1 januari om 0 uur:

  • een onroerend goed gewaardeerd op 250.000 euro,
  • meubilair gewaardeerd op 5.000 euro,
  • 45.000 euro aan liquiditeiten en bedrijfskapitaal bestemd om gedurende het jaar verbruikt te worden voor de activiteit van de vereniging.

  Dat maakt dus een totaal patrimonium van 300.000 euro. Die vzw komt bovendien in aanmerking voor de toepassing van het fiscaal gunstregime.

  Na aftrek van de liquiditeiten en bedrijfskapitaal van 45.000 euro (die bestemd zijn om gedurende het jaar verbruikt te worden voor de acitiviteit van de vereniging), bekomt men een totaal van 255.000 euro.

  De vrijstelling van 62,30 % wordt toegepast op dit bedrag van 255.000 euro. De belastbare heffingsgrondslag bedraagt dus 96.135 euro.

 • Wanneer moet ik betalen?

  Normaal gezien moet u ten laatste op 31 maart (vóór 12 uur) van het aanslagjaar betalen.

  Maar als 31 maart in een weekend of op een feestdag valt, schuift de deadline in uw voordeel op naar de eerstvolgende werkdag (vóór 12 uur).

  We moeten die betaling voor het verstrijken van die deadline op onze rekening ontvangen hebben. Hou er dus rekening mee dat het even kan duren voordat uw betaling echt op onze rekening staat.

 • Hoe kan ik een vraag stellen over de patrimoniumtaks van mijn vzw?