Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Jaarlijkse taks op de vzw's

De jaarlijkse taks op de vzw’s, ook bekend als de patrimoniumtaks, is een belasting om de successierechten te compenseren die niet kunnen worden toegepast op rechtspersonen zoals vzw's, private stichtingen en internationale vzw's

De belasting is gebaseerd op alle eigendommen van de vzw, zowel lichamelijke (zoals gebouwen) als onlichamelijke (zoals auteursrechten), zowel in België als in het buitenland.

Over het totaal van belastbare bezittingen mogen geen schulden of lasten worden afgetrokken, met enkele uitzonderingen.

 • Moet mijn vzw de patrimoniumtaks betalen?

  De meeste vzw’s in België moeten ieder jaar de patrimoniumtaks betalen. Maar soms zijn er uitzonderingen. Samengevat: als uw vzw minder dan 50.000 euro vermogen heeft, betaalt u geen taks. En sommige vzw’s zijn helemaal vrijgesteld van de taks.

  Geen taks bij een klein vermogen

  • Als het vermogen van uw vzw minder dan of gelijk aan 50.000 euro is, dan hoeft u geen taks te betalen.

  Sommige vzw’s zijn vrijgesteld

  • Er zijn speciale regels voor bepaalde vzw’s, zoals erkende pensioenkassen voor zelfstandigen. Die vzw’s hoeven geen taks te betalen.
  • U kunt de volledige lijst met vrijgestelde vzw’s vinden in de wet.
 • Wanneer moet ik aangifte doen?

  U moet de aangifte voor de patrimoniumtaks ieder jaar indienen tussen 1 januari en 31 maart. Sommige vzw's kunnen uitstel vragen tot 31 mei.

  Hebt u een klein vermogen?

  Als uw vzw minder dan 50.000 euro vermogen heeft, dan hoeft u geen taks te betalen en geen aangifte in te dienen.

 • Hoe kan ik aangifte indienen?

  Digitaal indienen via MyMinfin.be

  Dat is voor u het handigst: het is gemakkelijker, veiliger en sneller dan een aangifte via de post. Hoe u het doet, leggen we u stap voor stap uit:

  • Vul het  aangifteformulier (PDF, 75.83 KB) in en bewaar het op uw computer als een pdf.
  • Surf naar MyMinfin en klik op de knop 'Meld u aan'. Kies voor aanmelding 'in naam van een onderneming'.
  • Ga naar het tabblad 'Mijn interacties'.
  • Kies de rubriek 'Een document indienen of antwoorden op een brief'.
  • Kies de optie 'Ik heb een brief met 3-cijferige dienstcode gekregen die ik wil beantwoorden' en vul in het vakje het postbusnummer in van het correspondentieadres dat u vindt door in onze kantorengids te zoeken op het adres van uw maatschappelijke zetel.
  • Klik daarna op de knop 'Volgende'.
  • Voeg het aangifteformulier toe als pdf bij 'Document toevoegen'. Het vak 'FOD Financiën-kenmerk van de brief' laat u leeg.
  • In het vak 'Bijkomende informatie' schrijft u: 'Aangifte patrimoniumtaks'.
  • Klik op de knop 'Indienen' om het formulier op te sturen, uw aangifte patrimoniumtaks is ingediend bij onze diensten.

  Via het tabblad 'Mijn documenten' vindt u het aangifteformulier en de verzenddatum terug. U kunt het ingediende aangifteformulier ook altijd downloaden vanuit die lijst van documenten.

  Op papier indienen via de post

  Kunt u de aangifte niet online indienen? Dan kan dat ook nog perfect met de post:

  • Stuur de aangifte naar het correspondentieadres dat u vindt door in onze kantorengids te zoeken op het adres van uw maatschappelijke zetel.
  • Vermeld zeker ook het postbusnummer op de enveloppe.
 • Wat is het tarief van de patrimoniumtaks?

  Het tarief van de patrimoniumtaks gaat omhoog naarmate je meer vermogen bezit. Dat heet een progressieve belasting. Hoe dat werkt:

  • Als uw vzw minder dan 50.000 euro bezit, hoeft u geen taks te betalen.
  • Hebt u tussen 50.000 en 250.000 euro vermogen, dan betaalt u 0,15 % taks op dat deel.
  • Hebt u tussen 250.000 en 500.000 euro vermogen, dan betaalt u 0,30 % taks op dat deel.
  • En als u meer dan 500.000 euro vermogen hebt, dan betaalt u 0,45 % taks op dat deel.

  Dus, hoe meer uw vzw bezit, hoe hoger het percentage dat u betaalt en hoe meer u in verhouding bijdraagt.

  Voorbeeld

  Laten we dan bijvoorbeeld eens kijken hoe we de patrimoniumtaks berekenen voor een vzw die 750.000 euro bezit:

  1. Voor de eerste 50.000 euro betaalt u geen taks.
  2. Voor het bedrag tussen 50.000 en 250.000 euro (200.000 euro), betaalt u 0,15 %. Dat is 300 euro (0,15 % van 200.000 euro).
  3. Voor het bedrag tussen 250.000 en 500.000 euro (250.000 euro), betaalt u 0,3 %. Dat is 750 euro (0,30 % van 250.000 euro).
  4. Voor het bedrag boven de 500.000 euro (250.000 euro), betaalt u 0,45 %. Dat is 1.125 euro (0,45 % van 250.000 euro).

  Dus de totale taks voor een vzw met een vermogen van 750.000 euro is 2.175 euro (300 euro plus 750 euro plus 1.125 euro).

 • Is mijn vzw gedeeltelijk vrijgesteld?

  Vzw’s in specifieke sectoren zijn gedeeltelijk vrijgesteld om de belasting te verzachten. Het gaat onder andere om vzw’s in de gezondheidszorg of het onderwijs. U kunt de volledige lijst van gedeeltelijk vrijgestelde sectoren raadplegen in FISCONETplus.  

  Die vzw’s krijgen een vrijstelling van 62,30 % op de waarde van de bezittingen.

 • Wanneer moet ik betalen?

  U moet de verschuldigde taks ten laatste op 31 maart van het aanslagjaar betalen.

 • Hoe kan ik een vraag stellen over de patrimoniumtaks van mijn vzw?