Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw

Btw voor de vzw's

 • Is een vzw btw-plichtig?

  Een vzw kan btw-plichtig zijn als ze geregeld en zelfstandig een economische activiteit (met of zonder winstoogmerk) uitoefent waarbij goederen worden geleverd of diensten worden verricht. Of deze activiteit hoofdzakelijk of aanvullend is, speelt geen rol.

  Wanneer een vzw geen leveringen van goederen of diensten onder bezwarende titel verricht maar uitsluitend giften ontvangt, heeft zij niet de hoedanigheid van btw-plichtige en moet zij ook geen btw-nummer hebben.

 • Wat moet de vzw doen als ze btw-plichtig is?

  De vzw is net zoals andere btw-plichtigen verplicht om:

  • periodieke btw-aangiften in te dienen
  • de btw te betalen die zij aan haar leden en haar eventuele klanten in rekening brengt

  Een gevolg hiervan is dat de vzw de btw volgens de normale regels in aftrek mag brengen.

  Vele vzw’s behoren echter tot de vrijgestelde categorieën. Dat wil zeggen dat ze belastingplichtig zijn maar geen btw moeten aanrekenen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor vzw’s die zich bezighouden met ziekenvervoer, bejaardenzorg, toneel, onderwijs maar bijvoorbeeld ook voor sportinrichtingen, musea en dierentuinen …. In deze gevallen kan de betaalde btw dus niet worden afgetrokken.

 • Moet ik btw betalen op een pannenkoekenverkoop?

  U bent geen btw verschuldigd wanneer

  • uw vzw vrijgesteld is van btw
  • de activiteiten die worden georganiseerd louter tot doel hebben financiële steun te verlenen aan uw vzw
  • de activiteit door uw vzw wordt georganiseerd en de eventuele opbrengst ook enkel ten bate van de vzw is

  Opgelet! Dergelijke activiteiten mogen niet zo frequent voorkomen dat ze als een hoofdactiviteit aanzien kunnen worden.