Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Betaling

Afbetalingsplan met ondersteunende maatregelen

WAAROVER GAAT HET?

Heeft uw onderneming door Covid-19 financiële problemen? Dan kunt u ons tot 30 september 2021 onder bepaalde voorwaarden vragen om:
 • u een afbetalingsplan toe te staan,
 • u vrij te stellen van nalatigheidsinteresten,
 • uw boeten voor niet-betaling kwijt te schelden. 

We kunnen u deze steunmaatregelen onder bepaalde voorwaarden toestaan voor schulden personenbelasting, bedrijfsvoorheffing en btw. Zo willen we u de financiële ademruimte geven om u toe te laten uw tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U moet een ondernemingsnummer (KBO) hebben.
 • U moet kunnen aantonen dat u hinder ondervindt door de verspreiding van Covid-19 (bijvoorbeeld door een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, de gevolgen van een ‘kettingreactie’ met partnerondernemingen …).
 • U mag geen structurele betaalmoeilijkheden hebben, onafhankelijk van Covid-19.
 • U moet de voorwaarden voor het indienen van de aangiften naleven.
 • De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude.

We zullen de steunmaatregelen intrekken als:

 • u het toegestane afbetalingsplan niet naleeft (behalve als u op tijd contact met ons opneemt),
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie …).

Hoe vraagt u de maatregelen aan?

 • Stuur dit aanvraagformulier (DOCX, 21.74 KB) per e-mail of per brief naar het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).
 • Dien per schuld één aanvraag in (die geldt voor zowel het afbetalingsplan, de vrijstelling van nalatigheidsinteresten en de kwijtschelding van boetes). Doe dat op het moment dat u een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. U krijgt antwoord binnen de 30 dagen nadat u uw aanvraag ingediend hebt.

Hoe vindt u uw Regionaal Invorderingscentrum?

 1. Klik hier om onze kantorengids te openen(externe link).
 2. Vul bij ‘Gemeente’ uw postcode of gemeente in.
 3. Klik op ‘Zoeken’. U krijgt de gegevens van uw Regionaal Invorderingscentrum (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen.
 4. Voor buitenlandse ondernemingen is het bevoegde RIC het Regionaal Invorderingscentrum Brussel 1 (Kruidtuinlaan 50 bus 315, 1000 Brussel) met e-mailadres ric.brussel1@minfin.fed.be)(link stuurt een e-mail)

Afbetalingsplan van 12 tot 24, 36 of 50 maanden

WAAROVER GAAT HET?

Heeft de huidige gezondheidscrisis een zware impact gehad op de activiteit van uw onderneming? Hebt u tijd nodig om financieel te herstellen? Dan kunnen wij u helpen door een individueel afbetalingsplan uit te werken: we kunnen uw betalingen spreiden over maximaal 24 maanden en in uitzonderlijke gevallen 36 maanden. Grote ondernemingen kunnen zelfs een afbetalingsplan over maximaal 50 maanden vragen. 

Wie komt in aanmerking voor deze regeling?

Alle ondernemingen die alleen 'coronaschulden' hebben (schulden ontstaan vanaf 1 januari 2020).

Hoe vraagt u zo'n afbetalingsplan aan?

 1. Vraag uw afbetalingsplan online aan via MyMinfin.be.
 2. Vermeld in het vak 'Bijzondere of uitzonderlijke omstandigheid' (stap 6) het woord 'Covid'. Door de aanvraag in te dienen, gaat u ermee akkoord dat wij de impact van de huidige crisis op uw onderneming zullen nakijken en bijvoorbeeld uw omzetcijfers zullen nagaan.
 3. Wilt u een afbetalingsplan over 36 maanden, dan vermeldt u in ditzelfde vak ook de uitzonderlijke omstandigheden die uw aanvraag motiveren. Bijvoorbeeld: u hebt uw onderneming opgestart net voor de start van de Covid-19-crisis of u hebt toen net belangrijke investeringen gedaan.
 4. Bent u een grote onderneming en wilt u een afbetalingsplan over maximaal 50 maanden? Vermeld dan 'GO' in het vak 'Bijzondere of uitzonderlijke omstandigheid' (stap 6).
 5. U kunt in dit vak ook een ander betaalritme voorstellen dan een vast maandelijks bedrag. U kunt bijvoorbeeld voorstellen te starten met kleinere betalingen die in de maanden erna groter worden.