Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Betaling

Schorsing van de invordering van ‘coronaschulden’

WAAROVER GAAT HET?

Heeft uw onderneming enkel ‘coronaschulden’ (schulden ontstaan vanaf 1 januari 2020)? Dan schorsen wij tot 30 juni 2021 de invordering van die fiscale en niet-fiscale ‘coronaschulden’. Dat wil niet zeggen dat we uw schulden kwijtschelden en ook nalatigheidsinteresten blijven lopen tijdens de schorsing. Kunt u niet op tijd betalen, vraag dan een afbetalingsplan aan.

Uitzonderingen

De schorsing van de invordering geldt niet voor:

 • schulden die voortvloeien uit een vastgestelde fraude of uit een georganiseerd onvermogen
 • verbeurdverklaringen
 • penale boeten (met in het bijzonder de coronaboeten)
 • schulden van alimentatievorderingen (onderhoudsgeld)

Er zijn ook maatregelen die we wel nog kunnen nemen tijdens de schorsing:

 • kennisgevingen van schulden aan notarissen
 • toepassing van de fiscale balans
 • bewarende maatregelen
 • stuiting van de verjaring

Afbetalingsplan met ondersteunende maatregelen

WAAROVER GAAT HET?

Heeft uw onderneming door Covid-19 financiële problemen? Dan kunt u ons tot 30 september 2021 onder bepaalde voorwaarden vragen om:
 • u een afbetalingsplan toe te staan,
 • u vrij te stellen van nalatigheidsinteresten,
 • uw boeten voor niet-betaling kwijt te schelden. 

We kunnen u deze steunmaatregelen onder bepaalde voorwaarden toestaan voor schulden personenbelasting, bedrijfsvoorheffing en btw. Zo willen we u de financiële ademruimte geven om u toe te laten uw tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U moet een ondernemingsnummer (KBO) hebben.
 • U moet kunnen aantonen dat u hinder ondervindt door de verspreiding van Covid-19 (bijvoorbeeld door een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, de gevolgen van een ‘kettingreactie’ met partnerondernemingen …).
 • U mag geen structurele betaalmoeilijkheden hebben, onafhankelijk van Covid-19.
 • U moet de voorwaarden voor het indienen van de aangiften naleven.
 • De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude.

We zullen de steunmaatregelen intrekken als:

 • u het toegestane afbetalingsplan niet naleeft (behalve als u op tijd contact met ons opneemt),
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie …).

Hoe vraagt u de maatregelen aan?

 • Stuur dit aanvraagformulier (DOCX, 21.74 KB) per e-mail of per brief naar het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).
 • Dien per schuld één aanvraag in (die geldt voor zowel het afbetalingsplan, de vrijstelling van nalatigheidsinteresten en de kwijtschelding van boetes). Doe dat op het moment dat u een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. U krijgt antwoord binnen de 30 dagen nadat u uw aanvraag ingediend hebt.

Hoe vindt u uw Regionaal Invorderingscentrum?

 1. Klik hier om onze kantorengids te openen(externe link).
 2. Vul bij ‘Gemeente’ uw postcode of gemeente in.
 3. Klik op ‘Zoeken’. U krijgt de gegevens van uw Regionaal Invorderingscentrum (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen.
 4. Voor buitenlandse ondernemingen is het bevoegde RIC het Regionaal Invorderingscentrum Brussel 1 (Kruidtuinlaan 50 bus 315, 1000 Brussel) met e-mailadres ric.brussel1@minfin.fed.be)(link stuurt een e-mail)