Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure

 • Hoe vraag ik de erkenning aan voor mijn instelling of vereniging?

  U moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de:
            Minister van Financiën
            Wetstraat 12
            1000 Brussel  


  Die aanvraag moet de volgende documenten, in drievoud, bevatten:

  Documenten die aan de aanvraag moeten worden toegevoegd: selecteer de activiteit(en) van uw instelling of vereniging
  Downloadable file Wetenschappelijk onderzoek (PDF, 285.8 KB) Downloadable file Cultuur (PDF, 489.68 KB) Downloadable file Monumenten en landschappen (behoud of de zorg voor) (PDF, 288.08 KB) Downloadable file Natuur en leefmilieu (PDF, 287.89 KB)

  Downloadable file Oorlogsslachtoffers (PDF, 285.74 KB)

   

  Downloadable file Mindervaliden
  Bejaarden
  Beschermde minderjarigen
  Behoeftigen (PDF, 286.45 KB)
  Downloadable file Slachtoffers van erkende natuurrampen in België (PDF, 288.5 KB)
  Downloadable file Ontwikkelingslanden (PDF, 345.7 KB)

  Downloadable file Slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen (PDF, 288.02 KB)

  Downloadable file Duurzame ontwikkeling (PDF, 288.02 KB)

  Downloadable file Dierenasielen (PDF, 289.1 KB)


  Als uw instelling of vereniging zich bezighoudt met meerdere van de hierboven vermelde activiteiten, moet u de volgende documenten opsturen:

  • alle documenten die bij elk van de activiteiten van uw instelling of vereniging vermeld staan
  • de verbintenisverklaring, de aanvraagbrief en alle documenten in 4 exemplaren in het geval van 2 activiteiten, 5 exemplaren in het geval van 3 activiteiten, enz.

  Als uw instelling of vereniging niet voldoet aan één van de erkenningsvoorwaarden, wordt uw aanvraag geweigerd.

 • Wanneer moet ik een erkenning aanvragen voor mijn instelling of vereniging?

  Die aanvraag moet u ten laatste op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de periode waarvoor u de erkenning aanvraagt indienen.

  U kunt de aanvraag best al indienen vanaf het ogenblik dat u over alle nodige documenten voor die periode beschikt (voor een doeltreffende verwerking van uw aanvraag, raden wij u aan om ze vóór 30 juni in te dienen).

  Opgelet!
  Als uw instelling hulp verleent aan slachtoffers van natuurrampen in België kunt u eveneens een erkenning aanvragen binnen de 3 maanden vanaf de datum van de aanvang van de hulpverlening door uw instelling.

 • Hoe lang geldt de erkenning?

  Uw erkenning is geldig voor:

  • 2 jaar voor de eerste erkenning
  • 4 jaar voor de tweede erkenning
  • 6 jaar vanaf de derde erkenning 

  Die perioden kunnen ingekort worden als dat nodig is. 

  Opgelet!
  Als uw instelling hulp verleent aan slachtoffers van natuurrampen in België wordt de erkenning slechts toegestaan voor een periode van ten hoogste 3 opeenvolgende kalenderjaren. Voor het eerste kalenderjaar geldt de erkenning pas vanaf de aanvang van de hulpverlening.

 • Hoe vraag ik de verlenging van de erkenning voor mijn instelling of vereniging?

  De procedure voor een hernieuwing van de erkenning is dezelfde als die voor de eerste erkenning. U moet een nieuwe aanvraagbrief met dezelfde documenten en een nieuwe verbintenisverklaring meesturen in 3 exemplaren (of meer bij meerdere activiteiten). Voor de statuten moet u alleen de wijzigingen toevoegen die sinds de vorige aanvraag zijn gebeurd.

 • Contact

  Voor algemene vragen over de belastingvermindering kunt u terecht bij het Contactcenter van de FOD Financiën: 0257/257 57.
  Deze telefonische dienst is elke werkdag bereikbaar van 8u tot 17u.

  Voor specifieke vragen over een erkenning van een vzw voor belastingvermindering van giften in geld, kunt u terecht op onderstaande telefoonnummers:

  • 0257 628 45 (NL)
  • 0257 623 69 (NL)
  • 0257 594 99 (NL)
  • 0257 554 62 (FR)
  • 0257 643 97 (FR)
  • 0257 837 55 (FR)

  Schriftelijke vragen kunt u sturen naar giften@minfin.fed.be.

  Om uw vraag zo efficiënt mogelijk te kunnen behandelen, vragen we u om de volgende gegevens te vermelden (in functie van uw vraag):

  • de naam en het ondernemingsnummer van uw instelling
  • de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon (bereikbaar tijdens de kantooruren)
  • een nauwkeurige beschrijving van uw probleem of uw vraag