Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Erkenning vzw's - stap voor stap

Giften

 • Waarover gaat het?

  Uw schenkers hebben recht op een belastingvermindering voor giften in geld vanaf 40 euro.
  Meer info

  Daartoe moet uw instelling of vereniging:

  • erkend zijn
  • naar de schenkers een kwijtschrift sturen en de informatie aan de FOD Financiën meedelen via de online toepassing Belcotax-on-web
 • Ga na of uw instelling of vereniging aan de voorwaarden voldoet om erkend te worden

  Om na te gaan of uw instelling of vereniging voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden, klik op onderstaande activiteit(en).

  Als uw instelling of vereniging zich bezighoudt met een activiteit die hiervoor niet wordt vermeld

  • Uw instelling of vereniging voldoet niet aan de voorwaarden en kan niet worden erkend.

  Als uw instelling of vereniging zich met verscheidene activiteiten bezighoudt

  • Als uw instelling voor al haar activiteiten aan de voorwaarden voldoet, kunt u een erkenningsaanvraag indienen.
  • Als uw instelling voor één of verscheidene van haar activiteiten niet aan de voorwaarden voldoet, kan ze niet worden erkend.
 • Vraag de erkenning aan

  Die aanvraag moet u uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de periode waarvoor u de erkenning aanvraagt indienen.

  U kunt de aanvraag best al indienen vanaf het ogenblik dat u over alle nodige documenten voor die periode beschikt (voor een doeltreffende verwerking van uw aanvraag, raden wij u aan om ze vóór 30 juni in te dienen).

  Meer info

 • Bezorg de gegevens met betrekking tot de giften in geld aan de FOD Financiën

  Wanneer uw instelling of vereniging erkend is, moet ze de gegevens met betrekking tot de giften (waarvoor de schenkers een belastingvermindering krijgen) aan de FOD Financiën bezorgen

  Meer info

 • Stuur attesten naar de schenkers

  Uw instelling of vereniging moet, eveneens vóór 1 maart, een attest sturen naar de schenkers die per kalenderjaar minstens een bedrag van 40 euro hebben geschonken. In die attesten moeten specifieke gegevens worden vermeld.

  Meer info

 • Hernieuw uw erkenning

  Uw erkenning is maar gedurende een welbepaalde periode geldig. De procedure voor de hernieuwing van de erkenning is dezelfde als deze van de eerste erkenning.

  Meer info